الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...
فهرست نسخه هاى خطى - كتابخانه آية الله گلپايگاني ج 2

فهرست نسخه هاى خطى

كتابخانه آية الله گلپايگاني ج 2


[ 1 ]

فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه عمومى حضرت آية الله العظمى آقاى گلپايگانى مد ظله (جلد دوم) از شماره 401 تا 1650 رضا استادى

[ 2 ]

يكهزار نسخه از اين كتاب در سازمان چاپ مهر قم بطبع رسيد

[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم آيينه حق نما (عرفان، فارسي) از نور الدين محمد بن مرتضى كاشانى (برادرزاده فيض كاشانى) معروف به نور الدين اخباري كه در 1114 زنده بوده است واين كتاب ترجمه ايست از كتاب ديگر أو " مصفاة الاشباح ومجلاة الارواح " در چهار فن، فن اول داراى پانزده باب، فن دوم ده باب، فن سوم مقدمه وپنج باب وفن چهارم بيست ويك باب. آغاز: حمد مختص است به ذات مقدسي كه شرح كرد سينه هاي ما را به نورهاى معرفت... (به ذريعه 1 / 228 و 260 و 398 و 4 / 97 و 7 / 35 و 8 / 119 و 18 / 120 و

[ 4 ]

21 / 125 مراجعه شود ونيز به فهرست منزوى 1100 و 1517 ومؤلفين مشار 5 / 798). * ش 1122، تحرير 1268، 172 برك، خشتى. ابواب الجنان (اخلاق، فارسي) از واعظ قزويني ميرزا رفيع الدين محمد بن فتح الله درگذشته 1089 كه مى خواست اين كتاب را در هشت جلد بنگارد ولى به نگارش بيش از دو جلد آن موفق نشد. (ذريعه 1 / 76 - فهرست منزوى 1518 - فهرست مشار) * ش 497، جلد اول، تحرير آقابابا ساروى در 1258 در مدرسه حاج درويش على، براى آقا عبد المطلب تاجر اصفهاني. * ش 560، جلد اول، تحرير 1259. * ش 737، جلد اول، تحرير محمد قاسم بن عيسى خان دارانى در 1262. اجابة المضطرين (كلام وعقائد، فارسي) از سيد جعفر دارابى كشفي (1189 - 1267) كه نگارش آنرا در 1228 به پايان رسانده است. (منزوى 873 ذريعه 1 / 120) * ش 891، بى تاريخ.

[ 5 ]

احكام تجارت - آداب التجارة - متاجر (فقه، فارسي) گويا از آقا محمد باقر بهبهاني (1205 - 1116) ودراين رساله حيل شرعيه ربا ممنوع دانسته شده است. آغاز: الحمدلله... ربنا وفقنا لما تحب وخذ بناصيتنا إليه.. (ذريعه 19 / 59) * ش 1033، بى تاريخ. * ش 1586، با حاشيهء ميرزاى شيرازى، بى تاريخ. اخبار عليه در غزوات مرتضويه (تاريخ، فارسي) از محمد فصيح كه آنرا در سن چهل وپنج سالگى در يك مقدمه ودو فصل و خاتمه نگاشته است، مقدمه در بيان ولادت با سعادت آن حضرت، فصل اول در بيان محاربات ومجاهداتي كه آن حضرت در ركاب حضرت رسالت پناهى انجام داده، فصل دوم درشرح وقايعي كه بعد از رحلت رسول اكرم صلى الله عليه وآله روى داده، خاتمه در انتقال آن حضرت (على عليه السلام) از خاكدان فانى به رياض جاودانى. آغاز: ستايش بى منتهى ونيايش لا يعد ولا يحصى حكيمى را تعالت آلاءه * ش 485، تحرير 1225، 143 برك، رحلى. اختيارات الايام والساعات (نجوم، فارسي) از علامه مجلسي (1037 - 1110) كه آنرا در سال 1100 نگاشته است. (ذريعه 1 / 367 - منزوى 218 - مشار) * ش 589، تحرير سدهء 12 - 13.

[ 6 ]

* ش 678، تحرير محمد شفيع بن محمد زمان جوناقاينى من محل رار مزوح اصفهان در 1133. * 1051، تحرير سده 12، اولش افتاده. * ش 1191، تحرير محمد طاهر بن محمد كريم دهدشتى در 1269. اختيارات بديعي (طب، فارسي) از على بن حسين انصاري مشهور به حاج زين العابدين عطار (730 - 806) در دو مقاله. (ذريعه 1 / 368 - منزوى 465) * ش 793، تحرير سده 11 - 12، وزيرى. اخلاق اشراف (فارسي) از عبيد زاكانى، صاحب هزليات معروف، داراى هفت باب ودر هر باب دو مذهب يكى منسوخ وديگرى مختار، ونگارش اين كتاب در سال 751 انجام گرفته است. آغاز: حمد وثنا مر مفضلي را كه فضل.. (1) (ذريعه 1 / 372 - منزوى 1527) * ش 1146، تحرير سده 10 - 11، ربعى


1 - با سرآغازى كه در فهرست منزوى وذريعه آمده برابر نيست. (*)

[ 7 ]

اخلاق محسني - جواهر الاسرار (اخلاق، فارسي) از ملاحسين كاشفي واعظ درگذشته 910 كه آنر در 900 يا 907 به پايان رسانده است. (ذريعه 1 / 377 - منزوى 1591) * ش 804، آخرش افتاده. تحرير سده 10 - 11. * ش 1147، اول وآخر ناقص، تحرير سده 10 - 11. * ش 1228، ناقص، تحرير سده 10 - 11. * ش 1609، ناقص، تحرير سده 10 - 11. اربعين - شرح اربعين (حديث، عربي) از شيخ بهائي (953 - 1030) كه نگارش آنرا در 955 به پايان رسانده است. (ذريعه 1 / 425) * ش 1042، اولش افتاده، تحرير عبدالعلى بن سلطان محمد تبريزى در 1005. * ش 1198، ناقص، تحرير سده 12. ارشاد الاذهان إلى احكام الايمان (فقه، عربي) از علامه حلى (648 - 726) كه آنرا در سال 696 نگاشته وشروح بسيارى بر آن نوشته شده است. (ذريعه 1 / 510) * ش 442، آخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12.

[ 8 ]

* ش 475، تحرير محمد مؤمن بن محمد صالح در 1097. * ش 556، تحرير جمال الدين محمد ابن دوست محمد بن مغنى مسيبى خزاعي در 1209 وبخشى از آن نونويس است. * ش 631، تحرير 1018، همراه با منظومه تجويد از سيد أبو القاسم قارى در دو برك واين است آغازش: اين كلام از انتظام نام ذاتت در نظام وى ز شهد شكرين شكرت زبان شيرين بكام انجام: بعد از اهداى دعا واز دياد عمر شاه ناظم اين را بمحمد وسوره أي ياد آرگاه * ش 722، تحرير 1178، ناقص. * ش 744، تحرير محمد حسين بن مراد در 1106 با يادداشت خريد آن به سه قران در 1314، بر برك نخست. * ش 800، تحرير سده 11 - 12. * ش 824، تحرير سده 11 - 12، با يادداشت تملك فرهاد ميرزا در 1304، بر برك نخست. * ش 837، تحرير مرتضى بن غياث الدين محمد، همراه با بيست وپنج سؤال فقهى وپاسخ آنها از محقق ثانى در دو برك. ش 1616، تحرير 1044، ناقص.

[ 9 ]

ارشاد العوام (عقائد، فارسي) از حاج كريمخان كرماني (1225 - 1288) در چهار جلد كه در سال 1267 نگارش آنرا به پايان رسانده است. (ذريعه 1 / 515 - منزوى 287 و 875 - مشار) * ش 740، جلد چهارم، تحرير 1274. الارشاد في معرفة حجج الله على العباد (حديث، عربي) از شيخ مفيد (338 - 413) اين كتاب ونيز ترجمه اش به نام تحفه سليمانيه چاپ شده است. (ذريعه 1 / 509 - مشاور). * ش 654، تحرير سال 1223، آثار مقابله وتصحيح دارد. * ش 944، تحرير سال 1100. ارشاد المسترشدين في معرفة الضرورى من احكام الدين (فقه، رسالهء عمليه، فارسي) رساله عمليه حاجى كلباسى در گذشته 1262 مى باشد در يك مقدمه وچهارده مقصد وخاتمه. (ذريعه 1 / 520). * ش 926، تا اعتكاف، بى تاريخ. * ش 1053، طهارت وصلوة، تحرير على نقى بن محمد حسين براى سيد اسماعيل خلف سيد مرتضى در 1243.

[ 10 ]

الاستبصار فيما اختلف من الاخبار (حديث، عربي) از شيخ طوسى (385 - 460) در سه جزء، يكى از كتب اربعه شيعه بشمار مى رود وشروح وحواشي فراوانى بر آن نگاشته شده است. (ذريعه 2 / 15) * ش 491، طهارت وصلوة، با يادداشت تملك على بن محمد حسيني رضوى همداني در 1293 در اصفهان دو ماه بعد از ورود به آن جا، بر روى جلد. * ش 496، دوره، تحرير سده 11 - 12، آثار تصحيح ومقابله وحاشية نويسى دارد. * ش 527، تحرير محمد بن حسين طالقاني در 1006 با نسخه هاي مصحح كه از جمله آنها نسخه بخط ملا احمد اردبيلي بوده مقابله شده است وصورت اجازه شيخ بهائي به ملا محمد صالح طالقاني در 1018 بر برك آخر اين نسخه يادداشت شده است. * ش 578، دوره، تحرير سده 11 - 12، مقابله شده وحاشية نويسى دارد. * ش 1650، از كتاب ديون تاديات، تحرير سده 11. اسرار الشهادة - اكسير العبادات (مقتل، عربي) از ملا آقاى دربندى درگذشته 1286، كه آنرا در مدت 18 ماه تأليف كرده است. (ذريعه 2 / 279 - مشار)

[ 11 ]

* ش 447، اين نسخه بخشى از كتاب است، تحرير محمد باقر بن محمد على اصفهاني در 1277، براى سيد محمد حسن كاشانى الاصل واصفهاني المسكن. الاسفار الاربعة - الحكمة المتعالية (فلسفه، عربي) از ملاصدراى شيرازى (979 - 1050) (ذريعه 2 / 60) * ش 716، جلد چهارم، تحرير امير الزاهدي الطبيب از روى نسخه اصل. ش 1141، از الموقف الثاني في علمه تا الموقف العاشر في دوام جود المبدء، تحرير محمد سعيد بن محمد صالح در 1095 تا موقف سابع واز آنجا تا پايان تحرير 1183. اشعاري در مدح سهام الملك (فارسي) اشعاري است كه در وصف انجمن ومدح سهام الملك سروده شده از اين شاعران: خاموش، مشرق، پرتو، جوزا، ميرزا محمد سها، هما، آشفته، دهقان، رضوان، آزاد، فرخ، جلا، خرم، مجرم، پريشان، شعرا، عنقاء. آغاز: تا سهام الملك شد لطفش كفيل انجمن انجمن شد مجلسي اندر طراوت چون چمن * ش 1643، بى تاريخ، 20 برك با جدول زرين.

[ 12 ]

اصول دين (عقائد، فارسي) در پنج باب واين است آغازش: الحمد.. اما بعد بدانكه اصول دين سه چيز است.. * ش 1438، تحرير سده 13، 10 برك جيبى. اصول فقه (عربي) در آن از ميرزاى قمى مكرر ياد مى شود آغاز: هل الامر بالشئ على سبيل الاطلاق يقتضى ايجاب مالا يتم الا به ام لا فيه خلاف وسيجئ بيان الاقوال فيه وتحقيق الكلام في المقام يقتضى رسم مقدمات حتى يتضح المرام. * ش 1048، از بحث اوامر تا نسخ وجوب، بى تاريخ. اصول المعارف (عقائد، عربي) از ملا محسن فيض كاشانى (1007 - 1091) اين كتاب كوتاه شده تأليف ديگر أو به نام عين اليقين است ودر سال 1089 نگارش آنرا به انجام رسانده است. واخيرا درمشهد چاپ شده است. (ذريعه 2 / 211) * ش 1102، تحرير سده 11 - 12،

[ 13 ]

الاقبال بصالح الاعمال (دعاء، عربي) از سيد على بن طاووس (583 يا 589 - 664) در سه جلد كه همه يكجا چاپ شده است. (ذريعه 2 / 264) ش 755، از اعمال ماه شوال تا ذيحجه، تحريرسده 11 الفيه - الخلاصة (نحو، عربي) از ابن مالك اندلسي (600 - 672) كه شروح زيادي بر آن نگاشته شده است ويكى از آنها كه تأليف جلال الدين سيوطى است از كتب درسى حوزه هاي علمي شيعه مى باشد. * ش 756، تحرير سده 12. * ش 1032، تحرير سده 12. * ش 1079، تحرير محمد جعفر هزار جريبى. * ش 1197، تحرير سده 13. * ش 1310، تحرير سده 13. * ش 1345، تحرير محمد ابراهيم بن حاج محمد رضا در 1290. * ش 1373، تحرير سده 12 - 13. الفيه (فقه، عربي) از شهيد اول (786 - 734) در يك مقدمه وسه فصل وخاتمه، شروح و

[ 14 ]

حواشى فراوانى بر آن نوشته شده است. (ذريعه 2 / 296) * ش 1350، تحرير سده 11 - 12، ناقص. * ش 1355، تحرير سده 12 - 13. * ش 1553، تحرير سال 1226. الالفين الفارق بين الصدق والمين (اثبات امامت، عربي) از علامه حلى (648 - 726) در دو جزء كه مى خواسته دو هزار دليل براى اثبات امامت امامان شيعه بياورد ولى آنچه در دست است بيش از هزار وبيست و چند دليل نيست، تاريخ پايان تأليف جلد اول 709 وجلد دوم 712. (ذريعه 2 / 298) * ش 900، اولش افتاده، تحرير 1119. امالي - الغرر والدرر (تفسير وغيره، عربي) از سيد مرتضى علم الهدى درگذشته 436 ودر پنجشنبه بيست وهشتم جمادى الاولى سال چهار صد وسيزده املاء اين مجالس به پايان رسيده است. (ذريعه 2 / 312 مقدمه امالي چاپ بيروت) * ش 1555، يك قطعه از آن است از مجلس 66 تا 76 تحرير حسين بن حسن بن على بن على النجار در 1217.

[ 15 ]

الانتصار في انفرادات الامامية (فقه، عربي) از سيد مرتضى علم الهدى كه چند بار چاپ شده است ولى هنوز نيز به يك چاپ تحقيقي با فهارس لازم نياز دارد. * ش 768، تحرير 1241. انجيل (فارسي) در چهار بخش، بخش اول در 28 فصل كه در اين نسخه از فصل يازدهم موجود است، بخش دوم (مرقس) 16 فصل، بخش سوم (لوقا) 24 فصل، بخش چهارم (يوحنا) تا فصل 18 در اين نسخه هست. * ش 695، تحرير سده 11، 218 برك، ربعى. انوار البلاغه (معاني بيان، فارسي) از آقا محمد هادى مترجم فرزند ملا محمد صالح مازندراني در گذشته 1120، در يك مقدمه وسه فن، فن اول شامل هفت باب وفن دوم سه باب وفن سوم پنج باب (فهرست منزوى 2125) * ش 822، اول وآخرش ناقص است، 64 برك، وزيرى انوار التنزيل واسرار التأويل - تفسير بيضاوي (تفسير، عربي) از قاضى بيضاوي درگذشته 692، يا پس از آن، بر اين تفسير حواشى زيادي نوشته شده است.

[ 16 ]

(ذريعه 6 / 41 ريحانة الادب 1 / 198 - مشار) * ش 415، تا سوره عنكبوت، تحرير سده 11 - 12. * ش 818، تا سوره كهف، دربرخى از برگهاى اين نسخه مهر مرحوم علامه مجلسي (محمد باقر العلوم) ديده مى شود. تحرير سده 10 - 11. * ش 873، نيمه اول قرآن، تحرير 1131. انوار جليه در احوالات چهارده معصوم (1) (تاريخ، فارسي) شرح حال كوتاهى براى چهارده معصوم، نگارنده آن شناخته نشد. * ش 1148، تحرير سده 14 وگويا نسخه اصل، 47 برك، بغلى. انوار الحكمة - نصايح يوسفى (حديث، فارسي) از يوسفى هروى پزشك كه در 942 زنده بوده است واين كتاب را در 919 تأليف كرده است وهمين كتاب است كه برخى به غزالي نسبت داده اند. آغاز: الحمدلله الذى نور مصابيح القلوب بانوار حكمته.. (منزوى 515 و 1545). ش 987، تحرير سده 13، 4 برك، همراه با كتابي ديگر در اخلاق وآداب.


1 - نامى است كه بالاى برك اول نسخه نوشته است. *

[ 17 ]

انوار سهيلى (اخلاق، فارسي) از ملا حسين كاشفي واعظ درگذشته 910، همان ترجمه فارسي كليله و دمنه است كه كاشفي آنرا تهذيب وتنقيح كرده است. (ذريعه 2 / 430). * ش 534، تحرير 1242. * ش 546، تحرير سده 13، با جلدى مرغوب. * ش 553، تحرير سده 13. انيس العهد ومونس اللحد (منبر، فارسي) از صدر الدين محمد بن محمد حسن شعبان كردى قزويني درگذشته حدود 1330. (ذريعه 2 / 462) * ش 645، تحرير أبو القاسم بن زين العابدين در 1313، در دو جاى اين نسخه يادداشت شده كه اين نسخه بر نسخه چاپى اضافاتي دارد. انيس الموحدين (كلام، عقائد، فارسي) از ملا مهدي نراقى كاشانى درگذشته 1209 داراى پنج باب كه اخيرا در تبريز به صورت خوبى چاپ شده است. (ذريعه 2 / 466 منزوى 895). * ش 1430، تحرير محمد قاسم ميرزا ابن رضاقلى ميرزا ابن شاه رخ شاه براى آخوند ملاعلى بن ملا محمد صادق بن

[ 18 ]

ملا محمد خليل تويسركانى در سال 1245. اوصاف الاشراف (اخلاق، فارسي) از خواجه نصير الدين طوسى (597 - 672) در پنج باب وهر باب شش فصل. (ذريعه 2 / 477 منزوى 1057) * ش 1441، تحرير سده 13. باه نامه (1) (طب، فارسي) نگارنده آن شناخته نشد، از نگارش ديگر خود بنام ذخيره ناصر شاهى ياد مى كند واين كتاب داراى ده فصل است، فصل سوم در بيان غذاها ودواها وروغنهاى مفرده زياد كننده درباه واين مشتمل است بر سه تنبيه، فصل چهارم در اغذيه مركبه.. فصل ششم در ذكر مسوقات وجمادات.. فصل دهم در متفرقات كه به اين علم تعلق دارد.. * ش 1348، تحرير سال 998. بحار الانوار (حديث، عربي) از علامه مجلسي (1037 - 1110) در بيست وپنج جلد. * ش 503، جلد هجدهم، تحرير محمد اسماعيل بن


1 - پس از مراجعه وتطبيق معلوم شد اين كتاب همان لذة العيش ناصر شاهى است كه محمد طبيب آنرا براى أبو المظفر عبد القادر شاه خلجى نگاشته است. (به منزوى 590 وذريعه 17 / 297 مراجعه شود). (*)

[ 19 ]

محمد جعفر بن عبد الحميد بن حاج محمد زمان گلپايگانى در 1236، در اين نسخه به جاى رمزهاى مدارك، اصل نامها نوشته شده است. * ش 829، نيمه دوم جلد هفتم، تحرير سيد محمد بن سيد أبو القاسم حسيني مشهدى در 1124. * ش 918، جلد دوم، تحرير سده 11 - 12، با سرلوح وجدول زرين، آب ديدگى دارد. * ش 1315، جلد اول، ناتمام، تحرير سده 13. بحر الانساب (انساب، فارسي) گويا همان نسب نامه ساختگى معروف باشد، با نسخه ديگر بايد تطبيق شود. * ش 1137، ناقص، تحرير سده 13. بصائر الاوهام (طب، فارسي) آغاز: زبان تمجيد وتحسين به ثناى جهان آفرين گشايم.. به نام ناصر الدين شاه قاجار نوشته شده وعنوان بصيرة بصيرة در آن تكرار مى شود. * ش 1309، تحرير سده 13، 19 برك، ناتمام، جيبى.

[ 20 ]

البهجة المرضية في شرح الالفيه (نحو، عربي) از جلال الدين سيوطى درگذشته 910 يا 911 همان كتاب كه در حوزه هاي علميه شيعه تدريس مى شود. (كشف الظنون 1 / 151) * ش 541، تحرير 1242. * ش 713، تحرير سده 13. * ش 728، تحرير 1232. * ش 746، تحرير محمد باقر بن اسد الله حسيني در 1260. * ش 772، تحرير سده 13. * ش 799، تحرير 1083. * ش 880، تحرير سده 13. * ش 936، تحرير محمد حسين بن على حسيني در 1282. * ش 943، تحرير سده 11 - 12 * ش 1132، تحرير 1232 * ش 1272، تحرير 1193. * ش 1575، تحرير 1226. البيان (فقه، عربي) از شهيد اول (734 - 786) طهارت تا مقداري از صوم، كه آنرا در 763 نگاشته است. (ذريعه 3 / 174) * ش 946، تحرير سده 11 - 12، حاشيه با امضاء على اكبر خونسارى دارد.

[ 21 ]

البيع (فقه، عربي) بيع استدلالى است با عناوين مسألة مسألة، نگارنده آن شناخته نشد. آغاز: كتاب البيع وهو كما في المبسوط والسرائر وجملة من كتب العلامة انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.. انجام: مسألة ينقسم البيع بالنسبة إلى الاخبار براس المال وعدمه إلى اربعة اقسام.. * ش 643، تحرير سده 13، 67 برك، خشتى البيع (فقه، عربي) در آن از مكاسب شيخ انصاري وجواهر الكلام ياد مى شود. آغاز: بسمله.. قال المصنف ره الفصل الثاني أي من فصول كتاب البيع في عقد البيع والاضافة بيانية بناء على كون البيع هو العقد.. انجام: وقد عرفت ان الاشكال فيه هين وان جوابه بين تم بحمدالله تعالى وياتى بعد ذلك الكلام في الفضولي. * ش 697، بى تاريخ، 358 برك، خشتى. تاريخ امامان عليهم السلام (1) (فارسي) آغاز موجود: ذكر اخبار حيدر كرار از زمان ولادت تا هنگام شهادت و شمه أي از كرامات وخارق عادات آن حضرت عليه افضل الصلوات واكمل التحيات.. انجام موجود: ذكر امام محمد مهدى عليه وعلى آبائه الكرام الفضل الصلوات


1 - نام كتاب نيست بلكه اين عنوان به مناسبت مطالب كتاب براى آن انتخاب شد. *

[ 22 ]

وكامل التسليمات... * ش 886، تحرير سده 11 - 12، 51 برك، ربعى تاريخ ايران (فارسي) از ذكاء الملك ميرزا محمد حسين خان فروغى، كه براى تدريس در دبستانها نگاشته است آغاز: سلطنت حقيقي ودولت واقعى خاص خدا است جل جلاله وعم نواله.. (ذريعه 3 / 238) * ش 1600، تحرير سده 14، 420، صفحه، خشتى. تاريخ عالم (فارسي) از ذكاء الملك فروغى كه براى سال پنجم وششم دبستانهاى ابتدائى نگاشته است. آغاز: برادر عزيز من - مردم روى زمين همه به يك شكل وصورت نيستند * ش 1356، تحرير احمد صدر زاده مازندراني در 1340 هجري قمرى، 270 برك، جيبى. تاريخ معجم (فارسي) از شرف الدين فضل الله بن عبد الله يزدى كه آنرا در 684 نگاشته ومكرر چاپ شده است. (منزوى 4386)

[ 23 ]

* ش 498، تحرير سده 13. * ش 1601، تحرير سده 14. تأويلات القرآن - تفسير محيى الدين (تفسير، عربي) از عبد الرزاق كاشى سمرقندي درگذشته 730 يا 735 كه سهوا به نام تفسير محيى الدين عربي چاپ شده است. (ذريعه 3 / 303 - فهرست كتابهاى عربي چاپى مشار ص 200) * ش 1181، تحرير سده 9 - 10، اولش افتاده. تبصرة المتعلمين في احكام الدين (فقه، عربي) از علامه حلى (648 - 726) كه حواشى وشروح فراوانى بر آن نگاشته شده است. (ذريعه 3 / 321) * ش 1456، تحرير على بن محمد الصفار در 1297. تجويد (علوم قرآن، فارسي) در چهارده باب، باب دوم در بسمله، باب سوم درقرائت سوره فاتحه، چهارم در احكام ميم جمع، چهاردهم در بيان وقف آخر كلمه. تاريخ تأليف نيمه رمضان 1089. * ش 1455، تحرير سده 13.

[ 24 ]

تحرير الاحكام الشرعية (فقه، عربي) از علامه حلى (648 - 726) كه در هشتم شوال 697 از نگارش آن فراغت يافته است. (ذريعه 3 / 378) * ش 669، جلد اول ودوم، تحرير هدايت الله بن عبد على بن شهاب الدين على بن حسن بن محمد حسيني.. و التفرشى مسكنا در سال 991 (پايان جلد اول) وچند برك آن نو نويس است. * ش 858، نكاح تا پايان ديات، تحرير سده 11 - 12. تحرير القواعد المنطقية (منطق، عربي) شرح شمسيه است از قطب الدين رازى در گذشته 766 كه آن را در 729 به پايان رسانده است. (ذريعه 3 / 388) * ش 718، تحرير سده 13. * ش 738، تحرير 1239 * ش 767، تحرير أبو طالب بن عبد العظيم دارجانى من توابع اصفهان در 1225. * ش 777، تحرير 1217 * ش 797، تحرير 1099 * ش 915، تحرير محمود بن رمضان على همداني در 1239.

[ 25 ]

* ش 916، تحرير محمد جعفر بن ملا على در 1079 * ش 925، تحرير سده 13. * ش 962، تحرير 1235 * ش 1025، تحرير سده 11. * ش 1057، تحرير سده 11 - 12 * ش 1077، تحرير أبو القاسم نوري مازندراني در 1141 * ش 1188، تحرير 1096 * ش 1338، تحرير حبيب الله بن محمد رضا طبيب حسيني اصفهاني در 1272 تحفة الابرار (فقه، فارسي) كتاب صلوة است از حجة الاسلام حاج سيد محمد باقر شفتي (1175 - 1260) داراى يك مقدمه وسه باب. (ذريعه 3 / 404) * ش 463، بى تاريخ * ش 602، آخرش افتاده، حواشى با امضاء اس دارد كه گويا مقصود سيد اسد الله شفتي فرزند مؤلف است، با وقفنامه أي مورخ 1292. * ش 954، بى تاريخ، با اين يادداشت بر برك دوم: به تاريخ 1256 شروع به جلد شصت وششم نمودم، (گويا مقصود اينست كه اين كاتب تا آن تاريخ شصت وپنج نسخه از تحفة الابرار نوشته بوده است).

[ 26 ]

تحفة الزائر (زيارات - فارسي) از علامه مجلسي (1037 - 1110) كه آنرا سال 1085 نگاشته است ودر ديباچه برخى از نسخه هاي اين كتاب حمد وثناى پادشاه صفوي ديده مى شود كه در بسيارى از نسخه ها نيست، مثلا در چهار نسخه كاملى كه دراين كتابخانه موجود است آن قسمت از ديباچه ديده نمى شود. (ذريعه 3 / 438). * ش 577، تحرير عبد الله بن ملاعلى در 1245. * ش 742، نيمه دوم، تحريرسده 13. * ش 875، تحرير محمد حسن در 1104 در مدرسهء سميعيه مشهور به باقريه، با سرلوح زرين. * ش 949، تحرير 1238. * ش 975، تحرير مهجور اصفهاني در 1316. تحفه سليمانى (عقائد، فارسي) از روح الامين بن شمس الدين محمد حسيني نائينى، در يك مقدمه وچهارده مطلب وخاتمه. آغاز: ثناى بى حد سزاوار معبودي است كه عارفان آگاه وعارفان درگاه.. (منزوى 910). * ش 1175، اول وآخرش افتاده، تحرير سده 12.

[ 27 ]

تحفه شاهى (عقائد، امامت، فارسي) از قاضى علاء الدين عبد الخالق معروف به قاضى زاده كرهرودى كه از شاگردان شيخ بهائي بوده است، اين كتاب داراى چند منهج است ودر منهج سوم آن مناظره مؤلف با قاضى زاده رومى ما وراء النهري ديده مى شود. (ذريعه 3 / 443 - منزوى 910 - فهرست فيضيه 2 / 22). * ش 451، اول وآخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12، 120 برك رحلى. تحفه شاهى (قرائت، فارسي) از عماد الدين على بن عماد الدين على بن نجم الدين محمود استرابادى مازندراني (سده دهم) داراى يك مقدمه ودوازده باب وخاتمه. (ذريعه 3 / 444 - منزوى 82) * ش 1451، تحرير سده 12. تحفه عباسي (كلام، فارسي) از ملا محمد طاهر شيرازى قمى در توحيد ونبوت وامامت ومعاد ونماز به طرز سؤال وجواب، با اين عنوان اگر پرسند كه.. بگو.. آغاز: سپاس وستايش مر خداوندى را سزا است.. (ذريعه 3 / 452 - منزوى 911) * ش 1153، تحرير سده 11 * ش 1185، تحرير سده 12 - 13

[ 28 ]

تحف العقول (حديث، عربي) مجموعه أي است از كلمات ومواعظ رسول اكرم وائمه اطهار از شيخ ابى محمد حسن بن على شعبه حرانى (سده چهارم) (ذريعه 3 / 400) * ش 983، تحرير محمد حسن بن عبد الله در 1278. تحفة القراء - تحفة القارى (تجويد، فارسي) از ملا مصطفى بن ابراهيم تبريزى (1007 - نزديك 1080) داراى مقدمه ودوازده باب وخاتمه. (ذريعه 3 / 461 - منزوى 84) * ش 1390، اول وآخرش افتاده، تحرير سده 13. تحفة النساء (رساله عمليه) (عقائد، فقه فارسي) از معز الدين بن على اكبر حسنى حسيني در هفت باب، باب اول در اصول عقائد در پنج فصل، وباب هاي بعد در فقه از طهارت تا نذر وعهد وقسم. آغاز: الحمدالله الذى جعلنا من امة سيد الانبياء. * ش 1639، تحرير سده 13 تحفة الوهابية (عربي) رساله أي است درباره حديث خلق الله الارواح قبل الابدان در سه باب، باب

[ 29 ]

اول در تحقيق ماهيت روح، باب دوم در بيان اينكه روح قديم است، باب سوم در بيان اينكه آيا روح پيش از بدن خلق شده يا با بدن خلق مى شود. اين رساله بدرخواست ميرزا عبد الوهاب اصفهاني (سده 13) نگاشته شده واز اينرو به تحفة الوهابية ناميده شده است. آغاز: نحمده بنعمته على نعمامه ونصلي على عبده المقرب لديه وآله.. * ش 1632، تحرير 1231، 17 برك، جيبى. تحقيق اصول دينيه في تحصيل معارف يقيئيه (اصول عقائد، فارسي) به نام شاه سلطان حسين صفوي در يك مقدمه ودوازده فصل نگاشته شده است. * ش 1300، ناقص، تحرير سده 11 - 12. تذكرة الفقهاء (فقه، عربي) از علامه حلى (648 - 726) در پانزده جزء از طهارت تا نكاح كه در سالهاى 703 - 720 در دست نگارش بوده است. (ذريعه 4 / 43) * ش 899، اجاره تا اول وصايا، تحرير محمد اشرف ابن زين الدين على در 1102. ترجمه اشعار امير المؤمنين (فارسي) از محسن بن رضى الدين محمد حافظ رضوى مشهدى. آغاز: بعد از ابتدا به ذكر اسماى حسناى..

[ 30 ]

* ش 1156، تحرير محمد باقر اصفهاني، 37 برك، ربعى. ترجمه بحار الانوار (حديث، فارسي) ترجمه جلد هشتم بحار (فتن) است. آغاز موجود: در كتاب سليم بن قيس كه از سلمان روايت نموده اينكه.. مرتكب مى شوند امت من طريقه ورفتار بنى اسرائيل را. اين نسخه تا باب ورود اميرمؤمنان به بصره وواقعه جنك جمل را دارد. * ش 499، تحرير سده سيزدهم، 234 برك، خط ريز، رحلى. ترجمه توحيد مفضل (حديث، فارسي) از علامه مجلسي (1037 - 1110) كه آنرا در 1094 نگاشته است وغير از اين ترجمه چند ترجمه ديگر هم مى شناسيم كه يكى از آنها ترجمه ملا محمد طاهر قمى شيرازى است كه با چند رساله ديگر به همت آقاى محدث ارموى چاپ شده است. (ذريعه 4 / 90 - مشار). * ش 621، تحرير ملا محمد على بن كربلائي رجب خرم دره أي براى فرزندش نوروز على در 1233. ترجمة الخواص (1) (تفسير، فارسي) از على بن حسن زواره أي استاد ملافتح الله كاشانى، ونگارش اين تفسير در


1 - براى اطمينان بيشتر بايد اين نسخه با نسخه أي از ترجمة الخواص تطبيق شود. (*)

[ 31 ]

947 به پايان رسيده است. (ذريعه 4 / 100 - منزوى 13). * ش 430، از سوره زمر تا سوره مريم، تحريرسده 11، رحلى. ترجمه صحيفه سجاديه (دعا، فارسي) آغاز: سپاس بى قياس خداى را كه اول اشياست قديم بى ابتدا است.. انجام: وبرهان از فتنه ها كه مى كشاند به ضلالت برحمت خود يا ارحم الرحمين وصلى.. * ش 1480، تحرير حيدر بن قوام الدين حسيني در 1092 (شايد مؤلف باشد) 55 برك، بياض، همراه با متفرقاتي از نظم ونثر ودعا وغيره. ترجمه صد كلمه از كلمات قصار على (ع) (فارسي) گويا از عبد الرحمن جامى (817 - 898) كه هر كلمه أي را در يك رباعى به نظم درآورده است. آغاز: الحمدالله العلى المتعالى.. انجام: هر چه بايد بگويد وآنگاه * دل بر آن قول گفته بگمارد * ش 1633، بى تاريخ

[ 32 ]

ترجمة الصلوة (فقه، فارسي) از ملا محسن فيض كاشانى (1007 - 1091) رساله مختصري است داراى هشت در، ومكرر چاپ شده است (ذريعه 4 / 114) * ش 1276، تحرير رجب على بن آقا محمد شفتي درمحله درب كوشك اصفهان در 1238. * ش 1344، ناقص، بى تاريخ. * ش 1410، تحرير سده 11 - 12، همراه با متفرقاتي در دعا وغيره ترجمه مكارم الاخلاق (حديث فارسي) ترجمه مكارم الاخلاق طبرسي است، مترجم شناخته نشد واين همان ترجمه است كه در فهرست منزوى 1476 ياد شده است. آغاز: حمد وثنا قيومى را كه عقول ذريات آدم از ادراك.. * ش - 1631، تحرير ملك محمد بن سلطان محمد در يكشنبه 29 ذيقعده 1072 يا 1073. ترجمة المناقب (حديث، فارسي) ترجمه كشف الغمه اربلى است از على بن حسن زواره أي كه آنرا در 938 نگاشته است واخيرا با اصل كتاب چاپ شده است. (ذريعه 4 / 139 - منزوى 4439)

[ 33 ]

* ش 627، نيمه دوم كتاب است، تحرير شاه على خاكسار در 1105 يا 1115. تظلم الزهراء (مقتل، عربي) از ملارضى الدين بن نبى قزويني درگذشته پس از 1134 ودر 1118 نگارش اين كتاب را به پايان رسانده است. (ذريعه 4 / 202) * ش 598، تحرير سده 12. تفسير سوره فاتحه (تفسير، فارسي) از عباس بن بهرام ميرزا اورامانى. آغاز موجود: قوله اهدنا الصراط المستقيم اللغة قال اهل اللغة هديت فلانا طريقا الهداية.. المعاني فقال گفت معنى آن سؤال است از حق تعالى هدايت دهد ايشان را.. التفسير بعد از آن بيان وروشن كرد آن راه راست را فقال عز من قائل صراط الذين. * ش 1342، تحرير محمد شريف بن مولانا عباس مهربانى حسب الفرموده اميرزاده امجد اكرم قاسم بيك در 1009، ناقص، 35 برك، جيبى. تفسير شبر (تفسير، عربي) از سيد عبد الله شبر در گذشته 1342 واو را سه تفسير است واين نسخه تفسير صغير أو است كه در ايران ومصر چاپ شده است.

[ 34 ]

(ذريعه 4 / 277) * ش 1056، تحرير 1276، تقويم (فارسي) تقويم سال 1276 هجري قمرى است كه از زيج جديد محمد شاهى استخراج شده است (ش 1626) * ش 1551، شايد تقويم سال 1290 باشد. * ش 1634 و 1635 و 1636 و 1637، اين چهار شماره پيش نويس تقويم است وناقص مانده. تلخيص الاقوال - رجال وسيط (رجال، عربي) از ميرزا محمد بن على بن ابراهيم حسيني استرابادى درگذشته 1028 و أو را سه رجال است صغير ووسيط وكبير ونگارش رجال وسيط در 988 به پايان رسيده است. (ذريعه 4 / 420) * ش 895، تحرير سده 11 - 12، وقسمتي از آخر نسخه نونويس است. تلخيص المفتاح (معاني بيان، عربي) از خطيب دمشق (666 - 729) همان كتاب كه تفتازانى دو شرح مطول و مختصر را بر آن نگاشته است.

[ 35 ]

* ش 729، تحرير سده 12 - 13، همراه با اوراقى از چند كتاب كه با اين نسخه صحافي شده است. تمرين الطلاب - تركيب خالد (نحو، عربي) از خالد بن عبد الله ازهرى درگذشته 905. * ش 760، تحرير سده 13. * ش 870، تحرير عبد الله بن حسين در 1081. * ش 1407، تحرير سده 13. التنبيهات العلية (عربي) اسرار الصلوة شهيد ثانى است كه در ذيحجه 951 از نگارش آن فراغت يافته است. (ذريعه 4 / 452) * ش 1365، تحرير حسين بن محمد حسن موسوى در 1269. تنبيه الغافلين (مواعظ، فارسي) داراى چند باب وهر باب دوازده فصل. آغاز: الحمدلله.. اما بعد بدانكه اين كتابي است مشتمل بر پند ونصيحت و تنبيه مر غافلان را ونصيحت مر جاهلان را وحكمت مر دانايان را. انجام: اين احاديث از كتاب زبدة التصانيف ملا حيدر خونسارى نوشته شد.

[ 36 ]

* ش 563، تحرير 1240، حدود 250 برك، خشتى. توحيد مفضل (حديث، عربي) به ذريعه 4 / 482 مراجعه شود * ش 1402، تحرير ملا قادر تربه برى ساكن آب كنار در 1111. تهذيب الاحكام (حديث، عربي) از شيخ طوسى (385 - 460) كه بخشى از آن را در زمان حيات شيخ مفيد در گذشته 413 نگاشته است. (ذريعه 4 / 504 - مشار) * ش 432، از عتق تا پايان كتاب، تحرير سده 11 - 12 * ش 628، صيام تا نكاح، تحرير سده 11 - 12. * ش 679، از قضاء تا وصايا، تحرير سده 11 - 12، مقابله شده وحاشية نويسى دارد. * ش 848، از طلاق تا پايان كتاب، تحرير محمد مقيم سرخه أي در 1086، تصحيح وحاشية نويسى دارد. * ش 868، طهارت وصلوة، تحرير عبدالقيوم بيكندهى در 1068. * ش 1647، تجارت تا كفارات، تحرير 1104.

[ 37 ]

تهذيب الاصول (اصول فقه، عربي) از علامه حلى (648 - 726) بر اين كتاب شروح زيادي نوشته شده است. (ذريعه 4 / 511 - مشار). * ش 830، تحرير 1027. * ش 1409 تحرير محمد حسين بن محمد ابراهيم حسيني ساوجى در اصفهان در 1265. * ش 1213، تحرير محمد صابرين ابى القاسم در 1277. تهذيب المنطق (منطق، عربي) از سعد الدين تفتازانى كه بر آن شروح وحواشي زيادي نوشته شده ويكى از آنها حاشيه ملا عبد الله است كه در حوزه هاي علمي شيعه تدريس مى شود. * ش 1192، ناقص، بى تاريخ. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال (حديث، عربي) از شيخ صدوق درگذشته 381. (ذريعه 5 / 18 - مشار). * ش 887، تحرير محمد تقى بن صالح الآوهى در 1022.

[ 38 ]

جامع الاسرار (1) (فضائل، فارسي) مؤلف آن شناخته نشد. * ش 1195، تحرير سده 13. جامع التمثيل (فارسي) از محمد على حبله رودى در بيست وهشت باب، در 1054 به نام قطب شاه در حيدر آباد دكن نگاشته شده است. (ذريعه 5 / 46) * ش 1552، يك قطعه از اين كتاب است، تحرير سده 12، 28 برك. جامع الشتات (فقه، فارسي وعربى) از ميرزاى قمى (1115 - 1231)، پاسخ سؤالهاى فقهى وغيره است كه از ميرزاى قمى سؤال شده وبه ترتيب كتابهاى فقهى مرتب گرديده است. (ذريعه 5 / 60 - مشار) * ش 445، تحرير جعفر بن محمد رفيع خونسارى در 1271، با نسخه مصحح مقابله شده است.


1 - نامى است كه مالك كتاب پشت برك آخر كتاب نوشته است (*)

[ 39 ]

جامع عباسي (فقه، فارسي) دربيست باب، پنج باب اول از شيخ بهائي (953 - 1030) وپانزده باب بقيه از شاگرد أو نظام الدين تفرشي ساوجى كه آنرا پس از وفات شيخ تا سال 1032 نگاشته است. (ذريعه 5 / 62) * ش 566، تحرير عبد الكريم در سال 1202 * ش 1054، از قرض تاديات، تحرير سده 12 - 13 * ش 1154، پنج باب اول، تحرير سده 12 - 13. * ش 1242، تحرير سده 11، ناقص. * ش 1332، تا حج، تحرير 1074. * ش 1649، ناقص، تحرير سده 11، همراه با كتابي در اخلاق وعقائد داراى ابواب وفصول، ناقص. جامع العلوم - جامع ستينى (دانشهاى گوناگون، فارسي) از امام فخر رازى (544 - 606) كه در آن از شصت دانش بحث كرده است. (منزوى 656) * ش 803، تا علم اثقال، تحرير سده 10 - 11، وزيرى. جامع المقاصد في شرح القواعد (فقه، عربي) از محقق ثانى شيخ نور الدين على بن حسين بن عبد العالي كركي درگذشته سال

[ 40 ]

940، واين كتاب را كه طهارت تا نكاح است در سالهاى 928 - 935 نگاشته است. (ذريعه 5 / 72 - مشار) * ش 409، تجارت تا مزارعه، تحرير بهاء الدين بن سيد مبارك حسنى در 1038 تا پايان شفعه وتحرير سده 13 درباقى، مقابله شده است. * ش 483، اجاره تا طلاق، تحرير سده 10 - 11. * ش 884، طهارت تا امر بمعروف، تحرير سلطان على اصفهاني در يكشنبه 22 ربيع الثاني 991 در نجف، اين نسخه با يك واسطه از روى نسخه اصل نوشته شده، با يادداشت تملك غلام حسين بن محمد رضا رشتي در 1224 بر برك نخست. الجامع لاحكام الشرايع (فقه، عربي) متن فقهى است از حاج كريمخان كرماني (1225 - 1288) كه در سالهاى 1260 - 1296 در دست تأليف بوده است. (فهرست كتب مشايخ 2 / 214) * ش 590، طهارت تا كتاب العادات والنوادر كه گويا پايان كتاب باشد، تحرير هاشم بن مرتضى حسيني لاهيجاني در 1297، 191 برك، خشتى. جام گيتى نما (تاريخ منظوم، فارسي) مثنوى حماسه دينى است در سرگذشت پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وگويا از ملا محمد على فروشانى باشد.

[ 41 ]

آغاز موجود: الا أي طلب كار راه هدى * كه حق را نمودى زباطل جدا (ذريعه 5 / 25 - منزوى 2737) * ش 402، اول وآخر ناقص، تحرير سده 13، 154 برك، رحلى، 19 سطر دو ستونى * ش 482، تحرير 1200. * ش 1568، تحرير سده 13. جعفرية (فقه، عربي) از محقق ثانى درگذشته 940، واز تأليف اين كتاب كه فقط صلوة است در سال 917 در مشهد رضوى فراغت يافته است وبر اين كتاب شروح فراوانى نوشته شده است. (ذريعه 5 / 111) * ش 1196، تحرير سده 11 - 12. * ش 1443، تحرير كمال الدين حسين بن ملا ذوقي در چهارشنبه 15 شوال 1043. جلاء الاذهان - تفسير گازر (تفسير، فارسي) از أبو المحاسن حسين بن حسن جرجاني كه در يازده جلد چاپ شده است. (منزوى 39 - ذريعه 4 / 270 و 309 و 5 / 123) * ش 430، از سوره ملك تا پايان قرآن، تحرير بدرخان قرامانلو در 1070،

[ 42 ]

* ش 464، ازسوره انعام تا كهف، با يادداشت مورخ 1039 بر برك نخست. * ش 673، از سوره مريم تا محمد، تحرير سده 11 (1) جلاء العيون (حديث، چهارده معصوم، فارسي) از علامه مجلسي (1037 - 1110) كه آنرا بعد از تأليف بحار الانوار و حياة القلوب نگاشته است. (منزوى 4445 - ذريعه 5 / 124). * ش 422، بى تاريخ. * ش 423، بى تاريخ. * ش 468، نيمه دوم، تحرير محمد مهدى بن حاج عبد الحسين عرب در 1237. * ش 474، تحرير محمد بن عبد الكريم هروى در 1243 براى سلالة السادات العظام امير على ساكن اله باد هندوستان. * ش 477، تحرير مرتضى قلى بن اسماعيل بيك در 1231. * ش 487، تحرير 1236. * ش 529، بى تاريخ. * ش 698، تحرير سيد محمد زكى بن حاج محمد اصفهاني در 1118. * ش 872، ناقص، تحرير سده 11 - 12. * ش 904، جلد اول، تحرير سده 11 - 12. * ش 1115، جلد اول، تحرير سده 13.


1 - اين نسخه براى اطمينان بيشتر بايد تطبيق شود. (*)

[ 43 ]

* ش 1127، تحرير 1223، اولش افتاده. * ش 1567، تحرير سده 12 - 13 (1) جنة الامان الواقيه مصباح كفعمي (دعا، عربي) از شيخ تقى الدين ابراهيم بن على كفعمي درگذشته 905 كه اين كتاب را در 895 به پايان رسانده است. (ذريعه 5 / 156 و 21 / 116). * ش 1092، اولش افتاده تحرير سده 11 - 12. جنگ (فارسي) شامل اشعار ومطالب متفرقه، در صورتيكه اين جنگها با دقت بررسى شود ممكن است مطالب تازه أي داشته باشد. * ش 1240، تحرير سده 13 - 14. * ش 1281، تحرير سده 14 * ش 1450، تحرير سده 14 * ش 1469، بياض، تحرير سده 13 * ش 1498، تحرير سده 13 * ش 1509، تحرير سده 13 * ش 1513، تحرير سده 11 - 12 با جدول زرين * ش 1516، تحرير سده 11 - 12


1 - حمد وثنائي كه در ديباچه اين كتاب درباره پادشاه صفوي ديده مى شود در چهار نسخه از نسخه هاي ياد شده وجود ندارد وديباچه آنها قدري كوتاه تر است. *

[ 44 ]

* ش 1525، تحرير سده 13 * ش 1527، تحرير سده 12 - 13 جنگ (فارسي) شامل اشعار فارسي وعربى ومطالب متفرقه، از جمله قصيده عبد الباقي افندي در وصف پرده أي كه از روضه محمديه صلى الله عليه وآله براى روضه كاظمين (ع) آوردند وآغاز آن قصيده اينست: واتتك يا موسى بن جعفر تحفة * منها يلوح لنا الطراز الاول * ش 1218، تحرير سده 14. جنگ (فارسي) شامل اشعار وغيره، برخى از شاعراني كه در آن ياد شده اند: ميرزا محسن وزيرى نظنزى كه مولوديه أي از أو در اين جنك يادداشت شده، فاضل سبزوارى، سيد على، ميرطوطى، نور عليشاه. * ش 1485، برخى برگها تاريخ 1298 دارد جنگ (فارسي) شامل مطالب متفرقه از دعاها وحرزها واز جمله صد پند لقمان تحرير 1135 وچهل حديث منظوم جامى در آن ديده مى شود. * ش 1503، بياض.

[ 45 ]

جنگ (فارسي) شامل اشعار ازلالى وغيره. آغاز: گويند كه اين حديث عالى * در رشته چنين كشيد لالى * ش 1504، بياض، تحرير سده 13. جنگ (فارسي) شامل اين مطالب: قضا وقدر حكيم ركن، سبحه جامى، صورت مكاتبه أي كه از مشهد به ملا محسن فيض درباره كارهاى صوفيان نوشته اند وپاسخ آن، صورت مكاتبه على بن مؤبد به شهيد اول، رساله اجماعيه شهيد ثانى تحرير 1095 كه اخيرا در يادنامه شيخ طوسى در مشهد به چاپ رسيد، مثنوى شاه طاهر دكنى، چند معما، نان وحلواى شيخ بهائي، رساله انوار حكمت كه در حرف الف همين فهرست معرفى شد، تحرير احمد بن شاهجهان هزار جريبى در 1076 ظ، هفت بند مولانا حسن كاشى در مدح امير مؤمنان واشعاري از جامى، وحشى، خاقاني، انورى، سلمان ساوجى، اميناى تبريزى، صائب، ميرداماد، عرفى، آقاركنا، خواجه نصير، محمد بن ابى طالب استرابادى، وشيخ بهائي ونيز حديقة الرياحين در ترجمه كلام امير المؤمنين كه در آن صد كلمه قصار از كلمات قصار آن حضرت هر يك در يك بيت ترجمه شده است. آغاز حديقة الرياحين: زبان بگشا بتحميد الهى * كه آن بهتر تراز هر پادشاهى ونيز رساله معما از صادق ركني در اين جنك يادداشت شده است.

[ 46 ]

آغاز رساله معما: به نام آنكه از تأليف وتركيب * معماى جهان را داد ترتيب * ش 1484، تحرير سده 11، 52 برك. جنگ (فارسي) شامل اشعاري از اين شاعران: حافظ، سعدى، فيض، رفيق، عرفى، كشفي، سائل، كليم، محتشم، عاشق، مهرى، نيازى، جامى، مشتاق، هلالي كندلى. ونيز شامل مجموعه راز، از ميرزا محمد صالح كشفي، اين است آغازش: أي دوست به عاشقان شيدا * بنماى جمال عالم آرا ونيز مثنوى ميرزا ابراهيم، اين است آغازش: أي مهر سپهر بى وفائى * برهم زن رسم آشنائى ونيز مثنوى نظير زنكنه، اين است آغازش: أي زرسم وراه يارى بى خبر * داد از دست تو أي بيدادگر ونيز دو مثنوى از ميرزا طوفان، اين است آغاز يكى از آن دو: أي صبا أي مايه آرام من * كام بخش اين دل ناكام من ونيز مثنوى ميرزا صادق تفرشي. ونيز منتخب اشعار سعدى به ترتيب حروف تهجى. * ش 1518، تحرير سده 12 - 13. جنگ (فارسي) برك: 1 - 10، اشعاري در مدح امير مؤمنان از آتشى ودر برك 11 - 38،

[ 47 ]

اشعاري از اين شاعران: شاپور، نادم گيلانى، ميرزا نظام، شيخ بهائي، أبو تراب، غزالي، عصمت، وحشى كاشى، شعوري، شانى، دركى، طالبا، حسن على يزدى، جامى، نصيرا، نوعي، نطنزى، حاج ميرزاى خراساني، حسن بيك بخشى، نظيرى نيشابورى، ركنا، بابافغانى، محوى، قاضى نوري، اثرى قمى، فصيح - الدين انصاري، غزنوى، ملا سعد الدين ضيغم، ميرزا مراد، حكيم حاذق، كمال، ميرالهى، مير عطا، ضميري، محتشم، ملا معالى، ملا يوسف قراباغى، عبد الكريم ميرزا حسابى، مسعود، صائب، خواجه خسرو، مولوى نور الحق، دهلوى، انيسى، مطهرى، على نقى، ميرزا امان الله، ركن الدين صائني، ناصر خسرو، محمد معصوم، قاضى نور الدين اصفهاني، سعدى، حكيم عين الملك، مولانا - دوستى، رودكى، امير حسن، ملا محمد صوفي، خاقاني، نائب، ميردوستى، محمد امين بيك نصراى اماني، شيخ أبو القاسم كازرانى، مكتبى شيرازى، محبى، سحورى، آخوند ملا بابا بخارى، ميرزا حمزه شهيدى قمى، شيدا، اقدسى، رشيد. ودر ميان همين اشعار ساقى نامه ابراهيم حسين دبرى وساقى نامه مرشد و ساقى نامه ديگر كه پايانش اينست: از اين گفتگو نيز دم دركشم * عنان سمند قلم دركشم، ديده مى شود. ونيز در برك 40 - 48، اشعاري است كه اينست پايانش: پادشا را خزينه عدل بود * مايه صد دفينه عدل بود مخزن از اين دو علم كن لبريز * گر خزانه تهى بود مستيز واز برك 50 تا پايان نسخه، مطالبي از عرفا نقل شده است. * ش 814، تحرير سده 11 ودر دو جا تاريخ 1053 و 1055 دارد، 120 برك، وزيرى.

[ 48 ]

جنگ (فارسي) بخشى از مطالب آن: اجازه أي كه حضرت سيد محمد نور بخش در باب پسر خود شاه قاسم نوشته است. صورت نامه أي كه شيخ بهائي به ميرداماد نوشته وپاسخ آن. رساله در خواص تنز واز كلام عماد الدين محمود. دستخط بهاء الدين على حسيني نجفى تفرشي در طهران شنبه اول محرم 1026. مناجات نامه خواجه عبد الله انصاري. رساله صفحات العشق چاپى. آغاز: أي جنبش اين طارم نه طاق زتو * وى غلغله أي درهمه آفاق زتو رقعه نصيراى همداني به مير معين. رقعه همو به ميرزا محمد امين اصفهاني در طلب اسطرلاب. رساله در اثبات ولد زنا بودن ناصبى ها از محقق ثانى. قصيده هفت كوكب كاتبى. سند سلسله نور بخشيه. بيان حال شاه قاسم فيض بخش. جواب ميرداماد به نامه ملا عبد الله. رساله ناسخ ومنسوخ على بن شهاب همداني. مكتوب سيد محمد نور بخش به يكى از سلاطين زمان. مكتوب ديگرى از همو.

[ 49 ]

رساله در شرح حديث كنت كنزا مخفيا. شير وشكر شيخ بهائي. * ش 1324، تحرير سده 11. جنك (فارسي) بخشى از محتويات آن ياد مى شود: برك چهارم ديباچه تفسير، اين است آغازش: معمار خزائن فكر غواصان امواج وجود از بحر وسيع سبع المثانى. در برك پنجم اشعاري فارسي از مير سيد على مهرى ونيز بحر طويلى از مهرى عرب (ره) مورخ 1128 در اصفهان. در برك هشتم نصايح تركان يادداشت شده است. در برك نهم معمائى از خليفه سلطان وپاسخ آن از شيخ بهائي. در برك پانزدهم بخشى از كتاب مباحثة النفس ملا محمد طاهر قمى. در برك 48 - 55، رساله أي است درطينت آدمى از تأليفات آقا جمال خونسارى اين است آغازش: وسيله ساز سعادت جاودانى شكر وسپاس نعمت اساس جهان آفرين است... در اين رساله ده حديث نقل وتوضيح داده شده است وبا خط ريز در هفت برك در 1128 در اصفهان نوشته شده است. در برك 56 مقداري از كتاب تزكية الصحبة حسن بن عبد الرزاق كه ترجمه كشف الريبه شهيد ثانى است نقل شده است. برك 57 - 80، مقداري از كتاب تنبيه الراقدين نوشته شده واين است آغازش:

[ 50 ]

بنام خداوند بخشنده مهربان الحمدلله الذى خلقني فهو يهدين شكر خداى را آنچنان خداى كه مرا آفريد... * ش 437، نسخ ونستعليق سده 11، 135 برك، رحلى. جواب سئوالات اسكندر بن عمر (عربي) از مير سيد شريف جرجاني درگذشته 816 كه به سؤالهاى شاهزاده اسكندر حاكم شيراز پاسخ داده است ونسخه ديگر از اين رساله در مجموعه شماره 1129 اين كتابخانه موجود است وسؤالات به اين ترتيب است. 1 - در باب آفرينش. 2 - اول چيزى كه آفريد شده. 3 - حقيقت آنكه تركيب خاك وروح چگونه باشد. 4 - روح انسان از كجاست ووقت مفارقت كجا خواهد رفت. 5 - ثواب وعقاب چه چيز است. 6 - فرشته وحقيقت آن.. 7 - تصرف - شيطان در كائنات چگونه است وشيطان كيست. 8 - معراج. 9 - صراط وسؤال وميزان وكيفيت بهشت وجهنم. * ش 1562، تحرير 1312، 15 برك، خشتى. * ش 1645 تحرير سده 13، 7 برك، جيبى.

[ 51 ]

جواب سؤالات امان الله خان سرتيپ (عقائد، فارسي) از محمد باقر بن محمد جعفر الشريف، پاسخ سؤالات امان الله خان سرتيپ است درباره نبوت وگويا در سال 1287 تأليف شده باشد. آغاز: حمد بيرون از حد مر خدايى را. * ش 1337، تحرير سال 1290، 145 برك. جيبى. جوامع الجامع (تفسير، عربي) از امين الاسلام طبرسي كه آنرا در 18 صفر 542 تا 24 محرم 543 پس از تأليف مجمع البيان وديدن تفسير كشاف به عنوان مختصر مجمع البيان نگاشته است. (ذريعه 5 / 248 - فهرست سپهسالار 1 / 108) * ش 513، تا سوره انعام، تحرير سده 12. * ش 842، تا سوره برائت، تحرير سده 12 - 13. الجواهر السنية (حديث، عربي) از شيخ حر عاملي (1033 - 1104) كه در آن حديثهاى قدسي را گردآورى كرده ودر 1056 نگارش آن را به پايان رسانده است. (ذريعه 5 / 271) * ش 780، تحرير محمد حسين بن على اكبر در 1266. * ش 994، تحرير 1263 در مدرسه ميرزا جعفر در مشهد، همراه با متفرقاتي كه به كار اهل منبر مى آيد.

[ 52 ]

جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام (فقه، عربي) دوره فقه استدلالى است از شيخ محمد حسن بن شيخ محمد باقر (حدود 1200 - 1266) كه در سالها 1227 - 1257، در دست نگارش بوده است واز روزگار تأليف تاكنون از مراجع مهم فقهاى شيعه است. (ذريعه 5 / 275 - مشار) * ش 439، فرابض وقضا وشهادات، تحرير حسن بن عبد القادر نجف آبادى اصفهاني در 1260. * ش 480، طهارت، تحرير 1259. * ش 510، وصايا تا نفقات، بى تاريخ. * ش 512، قضا، ناقص، بى تاريخ. * ش 897، تجارت، بى تاريخ. جواهر اللغة (لغت عربي به عربي طبى) از محمد بن يوسف الطبيب الهروي مؤلف لغت نامه ديگر به نام بحر الجواهر كه دومي را در 938 به پايان رسانده است. (ذريعه 3 / 33) * ش 934، اولش افتاده، تحرير محمد جعفر در 1279 * ش 1099، تحرير غلام على بن حسين در 1254. جواهر نامه (طبيعيات، فارسي) مؤلف شناخته نشد.

[ 53 ]

اين نسخه تا باب چهل ويكم را دارد ودر هر بابى چند فصل است. باب اول در هفت فصل، فصل اول عمل استاد محمد فيلسوف مغربي.. فصل دوم در عمل لؤلؤلالا.. فصل سوم در عمل مرواريد... فصل چهارم در ساختن مرواريد، فصل پنجم نوعي ديگر... فصل ششم نوعي ديگر... فصل هفتم نوعي ديگر.. باب دوم در ساختن لعل وياقوت.. باب چهل ويكم در صفت صابون.. * ش 1309، تحرير سده 13، 97 برك، جيبى حاشيه بر انوار التنزيل (تفسير، عربي) حاشيه مختصري است بر تفسير قاضى بيضاوي آغاز: الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الله وآله وصحبه اجمعين قوله لان الذين يتلوه مقرو، أي يتلو بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب مقرو فدل هذا على ان الذين يتلو البسمله قراءة قوله.. * ش 648، تحرير سده، 10 - 11، يكى دو برگ از آخرش افتاده، حدود 250 برك است. خشتى. حاشيه بر حاشيه خطائى بر مختصر مطول (معاني بيان، عربي) از نجم الدين عبد الله بن شهاب الدين يزدى شاها بادى درگذشته 981 كه آنرا در 17 يا 27 ذيحجه 962 به پايان رسانده است. (فهرست مدرسه فيضيه قم 1 / 78) * ش 1392، تحرير 1092.

[ 54 ]

حاشيه بر حاشيه مير سيد شريف بر شرح شمسيه (منطق، عربي) از ملا قره داود كه از شاگردان سعد الدين تفتازانى بوده ويا از ملا داود شيروانى كه از شاگردان مير سيد شريف بوده است. (فهرست رضوية 1 / 18 و 24 - فهرست فيضيه 1 / 79) * ش 928، تحرير محمد كاظم بن محمد صادق كرونى در سده 13. * ش 1045، تحرير 1212. حاشيه بر حاشيه مير سيد شريف بر شرح مطالع (منطق، عربي) آغاز موجود:.. وامثال هذه الشكوة مما جرت به العادة فيما بين الجمهور (اين عبارت حاشيه مير سيد شريف است) هذا الكلام منه نوع اعتذار من قبل الشارح بانه جرى على ما هو المعتاد فيما بين العباد من الشكوى والا فلا يليق امثال ذلك لحال المسلم فانه لا يتصرف في الامور سوى الله تعالى وقد صح انه عليه الصلوة والسلام قال لاتسبوا الدهر فان الدهر هو الله.. * ش 1014. تحرير سده 11، اول وآخرش افتاده. حاشيه بر شرح تجريد قوشچى وبر حاشيه قديم دوانى بر آن (كلام، عربي) از ملا ميرزا جان باغنوى شيرازى در گذشته 994. (فهرست رضوية 4 / 81) * ش، 120، تحرير 1014.

[ 55 ]

حاشيه بر شرح تجريد قوشچى وبر حاشيه قديم دوانى بر آن (كلام، عربي) از آقا حسين خوانسارى (1016 - 1098) كه آنرا در پنجم ربيع الاخر 1064 به پايان رسانده است. (ذريعه 6 / 114) * ش 1533، تحرير سده 11. حاشيه بر شرح تجريد قوشچى (كلام، عربي) از ملا عبد الرزاق لاهيجى در گذشته 1072، اين حاشيه را پس از حاشيه مفصلى كه قبلا نوشته بود نگاشته است. (فهرست فيضيه 1 / 83) * ش 1105، تحرير شيخ عبد الله بن شيخ جعفر در لاهيجان، سده 12 - 13. حاشيه بر شرح شمسيه (منطق، عربي) شمسيه در منطق از نجم الدين كاتبى قزويني در گذشته 675 وشرح شمسيه از قطب الدين رازى درگذشته 726 واين حاشيه از مير سيد شريف جرجاني در گذشته 816. * ش 710، تحرير 1236. * ش 752، بى تاريخ. * ش 922، تحرير 1243.

[ 56 ]

* ش 1210، تحرير سده 12 - 13. * ش 1236، تحرير محمد جعفر حسيني سمناني در سده 11 - 12 * ش 1244، تحرير سده 13. * ش 1405، تحرير محمد صادق بن محمد شفيع گلپايگانى در 1236. * ش 1434، تحرير محمد باقر بن زين العابدين طباطبائي جندقى در 1251. حاشيه بر شرح لمعه (فقه، عربي) از شيخ جعفر بن عبد الله كمره أي اصفهاني كه در اصفهان منصب قضاوت داشته و در حدود 1115 درگذشته است. آغاز: نحمدك يا الهى ونصلي على نبيك الهادى وآله الهداة... (ذريعه 6 / 92). * ش 1107، تا كتاب تجارت، تحرير سده 12، خشتى حاشيه بر شرح مختصر الاصول (اصول فقه، عربي) آغاز موجود: الاول قولهم انها باقية في المعاني اللغوية، هذا الاحتمال لما كان مخالفا للاجماع بين المتخاصمين على ما فهم من الشرح.. * ش 821، اول وآخر ناقص، از بحث حقيقت شرعيه به بعد را دارد، تحرير سده 11، وزيرى.

[ 57 ]

حاشيه بر شرح مختصر الاصول عضدي (اصول فقه، عربي) از آقا جمال الدين خونسارى درگذشته 1125 وگويا اين حاشيه را در سال 1070 نگاشته باشد. (ذريعه 6 / 130 فهرست رضوية 6 / 26). * ش 924، اول وآخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12 حاشيه بر شرح مختصر الاصول عضدي (1) (اصول فقه، عربي) از ملا ميرزا جان باغنوى شيرازى در گذشته 994. (كشف الظنون 1853 - ذريعه 6 / 129). * ش 1209، ناقص، تحرير سده 11 - 12، 80 برك رقعي. حاشيه بر شرح هدايه ميبدى (فلسفه وكلام، عربي) از سيد فخر الدين محمد بن حسين حسيني كه آنرا در 928 به پايان رسانده است. آغاز: الحمدلله رب العالمين العليم الحكيم والصلوة على محمد المبعوث بالخلق العظيم.. (ذريعه 6 / 139). * ش 1222، تحرير كاظم بن ميرزا بيك استرابادى در 1057


1 - اين نام روى جلد نسخه يادداشت شده وبراى اطمينان بيشتر بايد با نسخه ديگر تطبيق شود. (*)

[ 58 ]

حاشيه بر فرائد الاصول شيخ انصاري (اصول فقه، عربي) نگارنده آن شناخته نشد. آغاز: الحمدلله.. اما بعد قال الشيخ في الفرائد اعلم ان المكلف.. يعنى ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعى.. * ش 1163، تحرير سده 14. حاشيه بر فرائد الاصول شيخ انصاري (اصول فقه، عربي) آغاز: قوله لان الشك اما ان يلاخط فيه اه اقول للمصنف هنا أي في مقام مجارى الاصول ثلاث عبارات.. * ش 1250، تا تعادل وتراجيح، تحرير سده 14. حاشيه بر الفوائد الضيائيه (نحو، عربي) حاشيه شرح جامى است از عصام الدين اسفرايينى در گذشته 943. آغاز: يا هاديا لسالك مسالك محامدك.. * ش 913، تحرير سده 11 - 12. حاشيه بر الفوائد الضيائيه (نحو، عربي) حاشيه شرح جامى است از سيد نعمت الله جزائري (1050 - 1112) مؤلف انوار نعمانيه وزهر الربيع وكتابهاى ديگر. * ش 995، تحرير سده 13. * ش 1045، تحرير 1212.

[ 59 ]

حاشيه بر قوانين ميرزاى قمى - العنصر المبين (اصول فقه، عربي) از ميرزا محمد حسين شهرستانى درگذشته 1315 ونام اين حاشيه العنصر المبين است. آغاز: المقصد الرابع في الادلة العقلية اقول لا ينافي ذلك لما ذكروا من ان من الادلة هو العقل.. انجام: اقول إذ كل ما يحصل منها الظنى بل لا يكاد يوجد وليكن هذا آخر ما اردنا تعليقه على كتاب القوانين نفعنا الله به.. قد وقع الفراغ على يد مؤلفه الجاني محمد حسين الشهرستاني. (ذريعه 6 / 176) * ش 893، تحرير صادق بن محمد يزدى، 76 برك، خشتى. حاشيه بر مختصر مطول (معاني بيان، عربي) از نظام الدين عثمان خطائى در گذشتهء 901، وملا عبد الله يزدى را بر اين حاشيه حاشيه أي است كه پيشتر معرفى شد. (كشف الظنون - مشار) * ش فقط بخش بديع است، تحرير سده 11 - 12

[ 60 ]

حاشيه مدارك (فقه، عربي) حاشيه مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام است از آقا باقر بهبهاني (1116 - 1205) آغاز كتاب صلوة: والظاهر ان هذا المعنى اه اقول ويمكن ان يكون لفظ الصلوة والزكوة والحج والصوم والغسل وما يرادف هذه الالفاظ في لغة غير العرب صارت حقيقة في العبادة المخصوصة في الشرع.. (ذريعه 6 / 196) * ش 1029، طهارت وصلوة، اولش افتاده، بى تاريخ. حاشيه مطول (معاني بيان، عربي) حاشيه أي است بر مطول تفتازانى از أبو القاسم بن ابى بكر ليثى سمرقندي. آغاز: الحمدلله الذى انعمنا بتلخيص دقائق المعاني ببديع البيان. انجام: كان كناية عن النسبة لاعن الصفة فليتأمل. (كشف الظنون 470) * ش 712، تحرير سده 11 - 12، 195 برك، خشتى. حاشيه مطول (معاني بيان، عربي) از حسن بن محمد بن شاه فنارى رومى چلپى درگذشته 886 * ش 961، تحرير سده 11 - 12. * ش 1133، بيان وبديع، تحرير سده 13.

[ 61 ]

حاشيه معالم الاصول (اصول فقه، عربي) از مير سيد حسين بن رفيع الدين مرعشى معروف به خليفه سلطان وسلطان العلماء (100 - 1062). * ش 1072، اول وآخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12 حاشيه معالم (اصول فقه، عربي) از ميرزا محمد بن حسن شيروانى معروف به ملا ميرزاى شيروانى (1024 - 1099) واو را حاشيه ديگرى است بر معالم به فارسي كه در قوانين ميرزاى قمى از آن ياد شده است. (ذريعه 6 / 210) * ش 1304، تحرير 1057. حاشيه معالم (اصول فقه، عربي) از ملا محمد صالح مازندراني درگذشته 1086، داماد مجلسي اول ومؤلف شرح اصول وروضه كافى واين حاشيه را در جوانى نگاشته است. (ذريعه 6 / 207) * ش 1550، تحرير محمد تقى بن محمد صالح تنكابنى در 1241.

[ 62 ]

حاشيه مكاسب شيخ انصاري (فقه، عربي) از ميرزا حبيب الله رشتي درگذشته 1312، وگويا همان است كه در پايان حاشيه مكاسب شيخ محمد حسن ممقانى چاپ شده است. * ش 697، 22 برك، خشتى. حاشيه ملا عبد الله بر تهذيب المنطق تفتازانى (منطق، عربي) از نجم الدين عبد الله بن شهاب الدين حسين يزدى شاه آبادى درگذشته 981 كه اين حاشيه را در 967 به پايان برده است. (ذريعه 6 / 53 فهرست فيضيه 1 / 76) * ش 604، تحرير 1223 * ش 978، تحرير 1273، * ش 1016، تحرير سده 13 * ش 1018، تحرير سده 13 * ش 1082، تحرير سيد احمد موسوى مازندراني در مدرسه روحيه مازندران در 1246 * ش 1387، تحرير سده 13 * ش 1408، تحرير 1256، همراه با كبرى در منطق * ش 1535، تحرير سده 13 حبيب السير (تاريخ، فارسي) از خواند مير غياث الدين محمد فرزند همام الدين شيرازى هروى درگذشته

[ 63 ]

941 يا 942. (فهرست منزوى 4137) * ش 857، جزء دوم وسوم از مجلد اول، تحرير 1049 حجيه كبيره مناسك حج (فقه، مناسك حج، فارسي) علامه مجلسي (1037 - 1110) دو مناسك حج دارد يكى صغير وديگرى كبير ونسخه مورد گفتگو دومي است. (ذريعه 22 / 256 - 257) * ش 1305، تحرير ميرخسرو مدنى بن مير حسين مدنى ساكن كشمير، با يادداشت تملك محمد بن حاج عبد الرحيم قزويني در 1269 در اصفهان. الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة (فقه، عربي) فقه استدلالى است تا كتاب وصيت از شيخ يوسف بحراني (1107 - 1186) (ذريعه 6 / 289) * ش 455، تجارت تا وصيت، تحرير 1240. * ش 501، نكاح، تحرير سيد حسين بن سيد محمد موسوى خونسارى در 1268. حدود وديات (فقه، فارسي) از علامه مجلسي (1307 - 1110) كه آنرا در 1102 نگاشته است ويك بار در تاريخ 1262 چاپ شده است.

[ 64 ]

آغاز: الحمدالله الذى شرع الديات والحدود لرفع الفساد.. (ذريعه 6 / 297) * ش 646، تحرير سده 12 * ش 1171، تحرير سده 11 - 12 * ش 1238، تحرير سده 13. حديث قدسي با ترجمه (فارسي) همان چهل سوره است كه بنام حديث قدسي معروف مى باشد. * ش 1583، تحرير سده 14. حديقة المتقين (فقه، فارسي) از ملا محمد تقى مجلسي (1003 - 1070) رساله فارسي است از طهارت تا حج كه بر اساس احوط الاقوال نگاشته شده تا براى همه مردم قابل عمل باشد. (ذريعه 6 / 389) * ش 717، تا اعتكاف، تحرير سده 11. حديقة المؤمنين - شرح صغير (فقه، عربي) مرحوم سيد على طباطبائي (1161 - 1231) دو شرح بر مختصر نافع نگاشته است يكى كبير به نام رياض الاحكام وديگرى صغير به نام حديقة المتقين ودومى را در 1204 به پايان رسانده است. (ذريعه 6 / 389 و 13 / 360) * ش 610، طهارت، صلوة، زكوة، صوم ونكاح

[ 65 ]

است، آخرش افتاده، بى تاريخ. حسنيه - ترجمه حسنيه (مناظره در امامت، فارسي) از ملا ابراهيم بن ولى الله استرابادى كه در 958 زنده بوده است. (ذريعه 4 / 97 و 7 / 20) * ش 730، تحرير حسين در 1296. الحضرهء الانسية في الرحلة القدسية (سفرنامه، عربي) از شيخ عبدالغنى بن اسماعيل نابلسى، سفرنامه مؤلف است كه به مناسبت مشرف شدن به زيارت بيت المقدس نگاشته واين سفر از دوشنبه 17 ج 2 سال 1101، از دمشق شروع شده است ودر اين نسخه شرح تا روز دوازدهم نوشته شده است. آغاز، الحمدلله الغنى عن عبده الفقير الذى يسر له الرحلة.. * ش 1559، تحرير سده 13، 30 برك، وزيرى. حفظ الصحه (طب، فارسي) اصل كتاب به زبان خارجي از دكتر كاليته وترجمه ونگارش آن به فارسي از سيد محمد بن نصر الاطباء. * ش 1603، تحرير على بن محمد جعفر گركانى، 132 برك.

[ 66 ]

حقائق الصنايع (فارسي) از ميرزا أبو القاسم مير فندرسكى درگذشته 1049 يا 1050، در بيست و چهار باب ويك خاتمه درباره هنرهاى گوناگون وحدود صنايع. آغاز: الحمدلله وبحول الله وقوة الله تعالى.. (ذريعه 7 / 34 - منزوى 661) * ش 735، تحرير سده 11، آخرش افتاده. حق اليقين (عقائد - فارسي) از علامه مجلسي (1037 - 1110) كه آنرا در 1109 به پايان رسانده است وگويا اين كتاب آخرين تأليف آن مرحوم باشد. (فهرست رضوى 5 / 77 - ذريعه 7 / 40) * ش 615، تحرير سده 12 - 13. * ش 655، تحرير سده 11 - 12 وچند برك اول نونويس. * ش 811، نيمه دوم كتاب، تحرير ولى قرجه داغى در 1110. حل مشكلات الاشارات - شرح اشارات (فلسفه - عربي) از خواجه نصير الدين طوسى (597 - 672) كه در اواسط صفر 644 نگارش آنرا به انجام رسانده است. (ذريعه 7 / 75 - مشار) * ش 636، اول وآخر ناقص، حواشى از آقا حسين

[ 67 ]

(ذريعه 7 / 83) خوانسارى وغيره دارد، تحرير سده 11 - 12. * ش 902، منطق را ندارد، تحرير محمد شفيع در 1079 حل الموجز (طب، عربي) شرحي است بر موجز القانون ابن نفيس درگذشته 687 گويا از جمال الدين محمد بن محمد اقسرائى. آغاز: الحمد.. وبعد فان الطب علم شريف لشرف موضوعه ووثاقة دلائله.. (كشف الظنون 1890) * ش 691، تحرير 1283. الحلية اللامعة للبهجة المرضية (نحو، عربي) حاشيه أي است بر سيوطى (البهجة المرضية) از حجة الاسلام حاج سيد محمد باقر شفتي (1175 - 1260) آغاز: الحمدلله الذى امرنا بالابتداء في الافعال على البهجة المرضية.. (ذريعه 7 / 82) * ش 653، آخرش ناقص است، بى تاريخ، 57 برك، خشتى. حلية المتقين (حديث، آداب وسنن، فارسي) از علامه مجلسي 1037 - 1110) كه از نگارش آن در 26 ذيحجه 1081 فراغت يافته است.

[ 68 ]

(ذريعه 7 / 83) * ش 862، ناقص، تحرير سده 11 - 12. * ش 1080، تحرير سده 11 - 12. * ش 1149، تحرير سده 12 - 13. * ش 1200، تحرير سده 12 - 13. حمله حيدري (تاريخ منظوم، فارسي) از ميرزا محمد رفيع باذل مشهدى درگذشته 1123 يا 1124، ناظم، كتاب خود را به پايان نرسانده وشاعر ديگرى آنرا تكميل وشخص سومى نيز به آن اشعاري افزوده است. (ذريعه 7 / 91 - 92 منزوى 2775 - مشار) * ش 420، اولش افتاده، تحرير محمد شريف در 1221. * ش 482، تحرير محمد رضا بن محمد يزدى ساكن قريه نيكاباد جرقوئيه. * ش 581، بى تاريخ. حياة القلوب (تاريخ وحديث، فارسي) از علامه مجلسي (1037 - 1110) در سه جلد كه جلد اول را در 1085 و دوم را در 1087 به پايان رسانده است. (فهرست رضوى 5 / 79) * ش 456، جلد دوم تحرير محمد بن محمد افضل قائينى خراساني در 1261.

[ 69 ]

* ش 500، جلد دوم، تحرير حيران بن محمد على در 1226. * ش 511، جلد دوم، تحرير 1241. * ش 540، جلد دوم، تحرير محمد تقى بن محمد نقى يزدى در 1231. * ش 586، جلد اول، ناقص، تحرير سده 11. * ش 831، جلد اول، تحرير 1127. * ش 1569، جلد دوم، تحرير سده 12 - 13. * ش 1607، جلد دوم، تحرير سده 12 - 13. * ش 1610، جلد اول، ناقص، تحرير سده 12 - 13. خرقه (طب، فارسي) از ميرزا محمد بن مؤمن تنكابنى يا مرتضى قليخان بن حسن شاملو، در 30 بخيه درباره بيمارى هاي تناسلي وقوه باه. (منزوى 525 - ذريعه 7 / 149) * ش 1349، تحرير سده 11 - 12 خزانة الاسرار (خواص آيات قرآن، فارسي) از محمد بن بهاء الدين محمد قارى كه در سال 962 به نگارش آن دست زده است. * ش 1182، تحرير 1054، 80 برك سى وپنج برك

[ 70 ]

اول شامل ختومات وازبرك سى وشش، اين كتاب آغاز مى شود. خزانة الخيال (متفرقات، عربي) از محمد مؤمن بن محمد قاسم جزائري شيرازى كه در سال 1130 نگارش آنرا به پايان رسانده است. (ذريعه 4 / 209 و 7 / 156) * ش 580، نيمه دوم كتاب، تحرير سده 13، 227 برك، خشتى. خلاصة التجارب (طب، فارسي) گويا از شاه بهاء الدولة ترشتى رازى ديلمى نوربخش در گذشته 962 مؤلف هدية الخير وغيره. (منزوى 527) * ش 1428، تحرير سده 13، بخشى از كتاب است خلاصة الحساب (رياضي، عربي) از شيخ بهائي (953 - 1030) شامل مقدمه وده باب وخاتمه (ذريعه 7 / 224) * ش 1009، تحرير محمد تقى تنكابنى سده 13.

[ 71 ]

خلاصة المنهج (تفسير فارسي) از ملا فتح الله كاشانى درگذشته 988 - 997 كه جلد اول اين تفسير را در 28 ربيع الاول 970 به پايان رسانده است. (ذريعه 7 / 233) * ش 425، سوره مريم تا زمر. بى تاريخ، با وقفنامه أي مورخ 1296. * ش 429، سوره انبيا تا ص، تحرير سده 11 - 12. * ش 452، سوره حم تنزيل تا پايان قرآن، تحرير نور الله حسنى نهاوندى در 1076 * ش 555، نيمه اول، تحرير سده 11 - 12 وبخشى از آن نونويس. * ش 594، سوره سجده تا پايان قرآن، تحرير 1089. * ش 670، تا سوره كهف، تحرير غياث الدين محمد ابن سليمان در 1033. * ش 681، جلد اول، تحرير حيدر على بن محمد خونسارى در 1078. * ش 806، تا سوره توبه، تحرير سده 11. * ش 807، از سوره كهف تا صافات، تحرير سده 11 * ش 817، از صافات تا آخر قرآن، تحرير سده 11، اين نسخه با دو نسخه پيش يك دوره است.

[ 72 ]

خواص القرآن (فارسي) از عبدالعلى بن محمد بن الحسين كه پس از چهار مقدمه شروع در مقصود كرده است، نسخه أي ديگر از اين كتاب در جلد اول اين فهرست به شماره 158 معرفى شده است. * ش 1458، تحرير سده 13. الدرة الرضوية في شرح الزيارة الجوادية (فارسي) شرح زيارت جواديه حضرت رضا عليهما السلام است از عبد الرحيم بن مرحوم كرمعلى اصفهاني پاى چنارى. آغاز: الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله هم الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه. * ش 919، تحرير 1293، گويا نسخه اصل باشد، 78 برك، خشتى. الدرة المنظومة (فقه، عربي) از سيد مهدى بحر العلوم (1154 - 1212) تاريخ نظم 1205، بر اين منظومه شروح فراوانى نگاشته شده است. (ذريعه 8 / 109). * ش 973، بى تاريخ. * ش 1044، تحرير ميرزا محمد رفيع بن ميرزا أبو القاسم حسيني در 1269.

[ 73 ]

دره نادرى (تاريخ، فارسي) از ميرزا محمد مهدى خان منشى مازندراني كه آنرا در 1161 نگاشته است. (ذريعه 8 / 111 مشار). * ش 520، بى تاريخ. * ش 545، تحرير 1203. الدروس الشرعية في فقه الامامية (فقه، عربي) از شهيد اول (734 - 786) در دو جزء تا كتاب رهن، تاريخ نگاش جزء اول (780 - 784) وبر اين كتاب شروحي نگاشته شده است. (ذريعه 8 / 145). * ش 789، تحرير شب شنبه 18 چ 1 سال 836 (پايان جلد اول) وچند برك آن نونويس است. دعا - مجموعه ادعيه - كتاب دعا در ذيل اين عنوان چند كتاب دعا كه در اين كتابخانه هست ياد مى شود. * ش 933، تحرير سده 11 - 12، شامل دعاها وحرزها و متفرقات ديگر. * ش 1003، تحرير سده 12 - 13، 111 برك، ربعى، شامل شرح دعاى علوى مصرى وحرز يمانى واجازه مجلسي اول، به مير محمد محمد هاشم درباره حرز يمانى با يادداشتى از يحيى بن محمد شفيع اصفهاني درباره اينكه مجيز مذكور،

[ 74 ]

مجلسي اول است وغيره. * ش 1078، 25 برك ربعى، شامل ادعيه متفرقه أي كه از كتب ادعيه صحيحه نقل شده است ودر اواسط كتاب، عبد الله بن حسين نسب خود را تا حبيب بن مظاهر نقل وشرح حال خود وبرخى از حوادث سالهاى 1300 - 1341 كه از جمله آنها قحطى وگرانى سالهاى 1333 به بعد مى باشد يادداشت كرده است. * ش 1108، تحرير زين العابدين يزدى در همدان در 1241، 38 برك، خشتى، شامل دعاى صباح وسوره انعام وغيره ودر حاشيه دعاى صباح توضيحاتي يادداشت شده است. * ش 1155، تحرير اسماعيل ادهم نائينى در 1112. * ش 1224، تحرير سده 12 11، شامل دعاى كميل با ترجمه ودعاي سيفى وشرح چهل خاصيت آن. * ش 1260، تحرير سده 12 - 13، داراى چند باب، باب اول در تعقيب نماز صبح.. * ش 1264، تحرير سده 13، شامل دعاى علوى مصرى وغيره. * ش 1268 تحرير سده 13. * ش 1333، تحرير سده 11 - 12. * ش 1368، تحرير أبو الحسن بن محمد رحيم بقال من ذرية حبيب بن مظاهر در 1229. ش 1375، تحرير سده 12 - 13، شامل برخى از سوره هاي قرآن وبرخى از دعاها وشرح نادعلى.

[ 75 ]

* ش 1401، شامل دعاهاى احضار جن وغيره، تحرير سده 10 - 11. * ش 1459، با سر لوح وجدول زرين. * ش 1472، بياض، با جدول زر، تحرير سده 12 - 13. * ش 1508، بياض، با سرلوح وجدول زرين، تحرير سده 12 - 13. * ش 1522، بياض، با سر فصل وجدول زرين، تحرير سده 13. دليل المتحيرين - ترجمه دليل المتحيرين (سؤال وجواب، فارسي) اصل كتاب عربي واز سيد كاظم رشتي درگذشته 1259 واين ترجمه از محمد رضى بن محمد رضا كه از ارادتمندان مؤلف بوده است. (ذريعه 8 / 260) * ش 733، تحرير أبو القاسم بن على اكبر در 1271، خشتى. الدمعة الساكبة (مقتل، عربي) از حاج ملا محمد باقر بن عبد الكريم دهدشتى بهبهاني نجفى درگذشته 1285، در پنج جلد كه جلد اول آنرا در 1276 به پايان رسانده است. (ذريعه 8 / 264 - مشار) * ش 421، جلد اول، تحرير 1276، از روى نسخه اصل.

[ 76 ]

ديوان... (فارسي) آغاز موجود: في نعت النبي عليه السلام. سلام من العالم الحاكمى * على روضة المصطفى الهاشمي فراوان درود از جهان آفرين * سوى روضه سيد المرسلين انجام موجود: رفتن شاهزاده هماي ببام قصر همايون ومحروم بازگشتن. * ش 1320، تحرير سده 9 - 10، 43 برك. ديوان.. (فارسي) مرثيه هايى است درباره وقايع كربلا. آغاز: فلك هست سرگشته راه أو * زمين گرد خاكى بدرگاه أو * ش 1193، تحرير سده 13 - 14، 50 برك، ربعى. ديوان ابن يمين (فارسي) از امير فخر الدين محمود فرزند يمين الدين (سده هشتم) (منزوى 2211) * ش 1352 بخشى از كتاب است، 40 برك، تحرير سده 14.

[ 77 ]

ديوان امير المؤمنين (عربي) * ش 569، تحرير محمد ساوجى براى ملا محمد حسن رازى در 1264، ديوان انورى (فارسي) از اوحد الدين على بن اسحاق ابيوردى از شعراى سده ششم كه خاورى نيز تخلص أو بوده است. (منزوى 1847 و 2235) * ش 432. اول وآخرش ناقص است، تحرير سده 13. ديوان حافظ (فارسي) از خواجه شمس الدين محمد در گذشته 791 يا 792. (منزوى 2276) * ش 564، تحرير سده 13. * ش 1087، قطعه أي از كتاب است، تحرير سده 12 - 13. ديوان خاقاني (فارسي) از أبو بديل افضل الدين ابراهيم شيروانى درگذشته 582 - 595. (منزوى 1856 و 2308)

[ 78 ]

* ش 616، تحرير گويا از سده دهم وچند برك آخر تحرير 1277. ديوان سعدى از سعدى شيرازى درگذشته 691 يا 694. (فهرست مجلس 3 / 561) * ش 479، كليات، اول وآخر ناقص، تحرير سده 13. * ش 665، كليات، برگهاى آن پس وپيش شده، تحرير جمعه هشتم رجب 903 (پايان گلستان). * ش 878، گلستان، ناقص، تحرير 1287. * ش 1006، گلستان آخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12، با سرلوح زرين. * ش 1008، بوستان، گويا تحرير سده دهم يا پيشتر باشد. ديوان سنائى (فارسي) از أبو المجد مجدود بن آدم غزنوى درگذشته 525. (منزوى 1872 و 2361) * ش 476، تحرير سده 13، 70 برك، همراه با اشعاري از رشيد وطواط وفلكي ومختاري وحسن غزنوى وعبادي شهريارى در 30 برك.

[ 79 ]

ديوان صائب (فارسي) از محمد على صائب تبريزى (1016 - 1081 يا 1077) (منزوى 2391) * ش 939، ناقص، تحرير سده 11 - 12. ديوان فارغ گيلانى (فارسي) در مدح اميرمؤمنان عليه السلام (به فهرست منزوى 2458 مراجعه شود) * ش 773، تحرير سده 13 - 14. * ش 1136، تحرير سده 13 يا پيشتر. ديوان قاسمي (فارسي) شاعراني كه تخلص قاسمي دارند چند نفرند ومعلوم نيست كه اين ديوان از كدام يك آنها است. آغاز موجود: از قاعده كعبه وبتخانه گذشتيم * با ما سخن از خرقه وزنار نگوئيد (منزوى 2477) * ش 1274، تحرير سده 10 - 11، با سرلوح زرين.

[ 80 ]

ديوان مطهر - مطهرى (فارسي) از شعراى معاصر است، در آن از كتاب كشف الحيل آيتى مدح شده است. * ش 1545، نسخه اصل، 60 برك، برخى از برگها سفيد مانده. ديوان معزى (فارسي) از أبو عبد الله محمد بن عبد الملك برهانى نيشابورى يا سمرقندي درگذشته 581 - 542 - 520 (منزوى 2535) * ش 775، تحرير 1252، ديوان ولى (فارسي) چند شاعر با تخلص ولى در تذكره ها ياد شده است كه معلوم نيست اين ديوان از كدام يك آنها است. آغاز موجود: زهى حريم ترا فرش سقف عرش عظيم زهى چو عرش حريم تو واجب التعظيم غريب خاك خراسان شهيد مشهد طوس كه هست مرقد توغيرت رياض نعيم

[ 81 ]

(منزوى 2604 - ذريعه 9 / 1280) * ش 122، نستعليق سده 11، 72 برك، ربعى. ذخيرة العباد (فقه، رساله عمليه، فارسي) مطابق با فتواي حاج شيخ عبد الكريم حائرى وآقا سيد أبو الحسن اصفهاني. * ش 1313، بى تاريخ. ذخيرة المعاد في شرح الارشاد (فقه، عربي) شرح ارشاد الاذهان علامه حلى است از محقق سبزوارى (1017 - 1090) كه در سالهاى 1050 - 1055 در دست نگارش بوده است. (ذريعه 10 / 19) * ش 459، طهارت، تحرير محمد بن محمد مؤمن خونسارى در 1254. * ش 651، زكوة وصوم، تحرير محمد جعفر بن على اكبر سده 12 - 13. * ش 1564، طهارت، در 1126 محمد مهدى بن محمد تقى طبسى اين نسخه را با نسخه أي كه با نسخه اصل مقابله شده بود مقابله كرده است. * ش 1648، طهارت، ناقص، تحرير سده 11. ذرايع الاحلام إلى اسرار شرايع الاسلام (فقه، عربي) شرح شرايع محقق حلى است از شيخ محمد حسن ممقانى درگذشته 1323

[ 82 ]

در چند جلد، تاريخ پايان تأليف جلد دوم 1300. (ذريعه 10 / 24) * ش 522، جلد دوم، طهارت، بى تاريخ. ذريعة النجاح (دعا، فارسي) از مير محمد صالح بن عبد الواسع خاتون آبادى (1059 - 1116) همان كتاب دعائي كه علامه مجلسي پيش از تأليف زاد المعاد مردم را به آن ارجاع مى داده است. (فهرست آقاى روضاتي ص 87 - ذريعه 10 / 32) * ش 543، تحرير سده 12 - 13. * ش 781، تحرير سده 12 - 13. ذكرى الشيعة في احكام الشريعة (فقه، عربي) از شهيد اول (734 - 786) فقط طهارت وصلوة است وآنرا در 21 صفر 784 به پايان رسانده است. (ذريعه 10 / 40) * ش 414، جلد اول، تحرير حسن بن احمد بن.. عاملي در 1031، با يادداشت تملك على بن شيخ حسين كربلائي بر برك نخست.

[ 83 ]

راه راست - ترجمه صراط مستقيم - مختصر مفتاح الهذايه (فارسي) داراى دو مقصد وخاتمه. مقصد اول در اصول دين. مقصد دوم در فروع. * ش 1287، تحرير سيد رضى طباطبائي در 1323. ربيع الاسابيع (دعا، فارسي) در اعمال هفته يعنى كارهايى كه در هفته يك بار انجام مى شود از علامه مجلسي (1037 - 1110) كه در 1099 نگارش آن را به پايان رسانده است. (ذريعه 10 / 75). * ش 537، تحرير سده 11 - 12، با يادداشت تملك محمد ابن عبد الرحيم قزويني در 1267 بر برك نخست. رجال نجاشى (رجال، فارسي) از ابى العباس احمد بن على بن احمد نجاشى (372 - 450) يكى از كتب اربعه رجال شيعه است. (ذريعه 10 / 154). * ش 1624، تا حرف صاد، تحرير سده 11.

[ 84 ]

رسائل ومسائل (سؤال وجواب، فارسي) از حاج ملا احمد نراقى (1185 - 1245) مانند جامع الشتات ميرزاى قمى. آغاز: مجلد دوم از كتاب رسائل ومسائل واين مجلد مشتمل است بر مسائل غير فرعيه از مسائل متفرقه اصوليه وغير اصوليه وحل مشكلات وبيان معضلات وغير اينها. ودر اين جلد رساله أي درباره اينكه آيا ائمه اطهار قبل از قيامت در برزخ هستند يا در بهشت (ده برك تحرير 1217) ديده مى شود. ونيز رساله أي در حجيت ظن تحرير 1230 * ش 1623، 121 برك. خشتى، تحرير سده 13 رساله در اثبات سكون زمين (فارسي) از محمد اسماعيل بن محمد جعفر اصفهاني داراى شش مقدمه. آغاز: الحمدلله الذى انار السموات والارض بنوره فتجلى.. * ش 1366، تحرير سده 13 - 14، 13 برك، ناقص، همراه با چند برك شامل مطالب متفرقه. رسالة في التشكيك (فلسفه، عربي) داراى پنج فصل، 1 - در معنى حمل 2 - در اثبات اختلاف تشكيكي 3 - در انحاء تشكيك 4 -..

[ 85 ]

آغازش افتاده، انجام هذا آخر ما قصدنا ايراده في هذا الباب.. من اولى الالباب هدانا الله تعالى.. * ش 1630، تحرير 1101، 40 برك. رساله در جفر (فارسي) آغاز: بسمله.. اما بعد بدانكه اين مختصري است در بعضى قواعد جفر. * ش 1628، تحرير سده 12 - 13. رساله در حرمت صلوة جمعه (فقه، فارسي) از محمد جعفر بن على اصغر اردستانى (گويا از دانشمندان قرن 12 باشد) در پنج باب. آغاز: الحمدلله رب العالمين والسلام على محمد المصطفى شافع يوم الدين وعلى آله واصحابه وعليهم الف الف تحية منى إلى يوم الدين. * ش 711، تحرير سده 12، آخرش افتاده، 107 برك، خشتى. رساله ذهبيه (حديث، طب، عربي) از حضرت رضا عليه السلام (ذريعه 10 / 46) * ش 1417، تحرير علاء الدين محمد بن محمود جهرمى در 977.

[ 86 ]

رساله عمليه (فقه، فارسي) ترجمه منتخبي از نجاة العباد صاحب جواهر است از على بن ابراهيم حسيني ساوجى كه آنرا در زمان حيات صاحب جواهر نگاشته است. آغاز: الحمد.. اما بعد اين چند كلمه أي است كه حقير خاطى.. * ش 570، طهارت تا صيام، تحرير 1262، با يادداشت تملك محمد حسين بن محمد هاشم موسوى اصفهاني در 1339، 152 برك، خشتى. رساله عمليه (فقه، فارسي) طهارت تا صيام * ش 1424، اولش افتاده، تحرير محمد باقر اصفهاني براى حاج محمد ابراهيم در 1270. رساله عمليه (فقه، فارسي) از محمد باقر بن محمد جعفر، طهارت وصلوة وصوم، ونسخه ما تا اواسط صلوة را دارد. * ش 1330، تحرير سده 14. رساله عمليه - مساله (فقه، فارسي) از شيخ مرتضى انصاري با حواشى ميرزاى شيرازى، آخوند خراساني،

[ 87 ]

آقا سيد اسماعيل صدر، حاج ميرزا حسين حاج ميرزا خليل، سيد محمد على شهرستانى. * ش 1588، با مركب چاپ تحرير شده است. رساله عمليه (فقه، فارسي) داراى مقدمه ودوازده باب، مقدمه در دو مطلب، مطلب اول در اصول دين ومطلب دوم در لزوم تقليد. * ش 1442، تا باب چهارم كه زكوة است، تحرير سده 13. رساله عمليه (فقه فارسي) از على اكبر بن ميرزا ابراهيم شامل يك مقدمه وسه مقصد، مقدمه در اصول عقائد ومقصد اول در طهارت در پنج باب. آغاز: الحمد.. اما بعد چون در اين اوان سعادت نشان.. * ش 1284، مقدمه وباب اول، تحرير 1261، 165 برك. رساله قرائت عاصم - مفردهء عاصم (علوم قرآن، فارسي) از عماد الدين على الشريف القارى الاسترابادي كه در سده دهم مى زيسته است (فهرست منزوى 101) * ش 1226، تحرير سده 12، آخرش افتاده، همراه با معالم الاصول. * ش 1413، اول و آخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12

[ 88 ]

رساله در معرفت احكام سرعيه ضروريه (فقه، فارسي) از محقق سبزوارى در گذشته 1090 در يك مقدمه وچند باب. (ذريعه 11 / 213) * ش 1190، تا صوم، تحرير سده 11 - 12، برك اولش افتاده، 157 برك، ربعى. رفع آفات ودفع بليات (فارسي) در ده باب، باب اول در رفع امراض وعلل،.. باب دهم دردفع آلايش جامه وغير آن به علاج. * ش 1170، تحرير سده 12 - 13، 30 برك، همراه با رساله أي فارسي درباره نماز وبرخى متفرقات ديگر. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (فقه، فارسي) از شهيد ثانى (911 - 966) در دو جلد، تاريخ آغاز به نگارش، اوائل ربيع الاول 956 وپايان آن شب شنبه بيست ويكم جمادى الاولى 957. (ذريعه 6 / 90 و 11 / 29 و 14 / 49). * ش 427، جلد اول، تحرير سده 12 - 13. * ش 441، جلد دوم، تحرير سده 11 - 12. * ش 461، دوره، تحرير ميرزا محمد بن ميرزا هادى در 1081.

[ 89 ]

* ش 462، جلد اول تحرير سده 11 - 12. * ش 508، جلد اول، بى تاريخ. * ش 558، جلد اول، تحرير 1248، همراه با قصه مدينة النحاس به نقل از كتاب لطائف الظرائف ملا محمد مؤمن جزائري در 7 برك، تحرير 1254، در اصفهان. * ش 633، جلد اول، تحرير سده 11 - 12. * ش 638، جلد دوم، تحرير سده 11 - 12. * ش 795، جلد اول، تحرير سده 11 - 12. * ش 856، جلد اول تا كتاب الشهادة، تحرير سده 13. * ش 865 تحرير على بن عبد العزيز در 990. * ش 867، جلد اول تحرير نور محمد لاريجاني در 1218. * ش 1572، جلد دوم، بى تاريخ. * ش 1573، جلد دوم. بى تاريخ. روضة الشهداء (مقتل، فارسي) از ملا حسين كاشفي درگذشته 909 يا 910، داراى ده باب ويك خاتمه، مكررا چاپ شده است. (ذريعه 11 / 294 - مشار) * ش 631، تحرير سده 10 - 11. روضة الصفا (تاريخ، فارسي) از ميرخواند بن خاوند شاه (837 - 903) كه تاريخ پايان نگارش آن حدود سال 900 مى باشد.

[ 90 ]

(ذريعه 11 / 296 - مقدمه چاپ جديد روضة الصفا * ش 810، جلد اول، تحرير سده 10 - 11، جز چند برك آن كه نونويس است. روضة المجاهدين - مختار نامه (تاريخ، فارسي) از ملا عطاء الله بن حسام الواعظ الهروي كه در جمادى الاولى 981 نگارش آنرا به پايان رسانده است. (ذريعه 11 / 303 و 20 / 172 - فهرست منزوى 4533) * ش 413، تحرير محمد جعفر بن محمد ابراهيم اصفهاني در 1235، 126 برك. رؤياي صادقه (فارسي) انتقادهائى است به برخى از روحانيون ورجال مملكت كه در قالب خواب بيان شده است. در آن از شيخ محمد باقر اصفهاني، ميرزا محمد هاشم چهار سوقى، شيخ محمد تقى نجفى وغيره ياد مى شود. * ش 1298، تحرير سده 14. رياض المسائل - شرح كبير (فقه، عربي) شرح مختصر نافع محقق حلى است از سيد على طباطبائي (1161 - 1231) كه در سالهاى 1189 - 1196 در دست نگارش بوده است. (ذريعه 11 / 336)

[ 91 ]

* ش 416، از طهارت تا رهن، بى تاريخ. * ش 418، طهارت تا حج، بى تاريخ، با وقفنامه أي مورخ 1254، اين نسخه مقابله شده است. * ش 419، طهارت وصلوة، تحرير 1238. * ش 426، عتق تاديات، تحرير ميرزا محمد بن على اكبر من طائفة بيات ساكن دستجرد،.. من محال كزاز در 1231. * ش 436، اجاره تا پايان كتاب، تحرير سده 13 * ش 443، طهارت تا اعتكاف، بى تاريخ. * ش 444، جهاد تا پايان وصيت، بى تاريخ. * ش 453، از طهارت تا حج، بى تاريخ. ش 458، تجارت تا لعان، تحرير ميرزا محمد بن على اكبر در 1231. * ش 470، طهارت تا حج، تحرير سيد هاشم بن محمد على موسوى در 1242. * ش 523، تجارت تا ارث، بى تاريخ. * ش 741، قضا تاديات، تحرير 1248. * ش 888، طهارت، تحرير 1224. * ش 1100، لقطه تا ديات، آخرش ناقص است، بى تاريخ. زاد المسافر (طب، فارسي) از محمد مهدى بن على نقى شريف، شامل دو مطلب 1 - تدبير مسافر و

[ 92 ]

تندرستى 2 - معالجه صنفي چند از مراض سبك. (منزوى 546) * ش 1361، تحرير سده 13، همراه با متفرقات ديگر. * ش 1329، تحرير سده 14. زاد المعاد (دعا، فارسي) از علامه مجلسي (1037 - 1110) كه آنرا در ماه رمضان 1107 به پايان رسانده است. (ذريعه 12 / 11 - مشار) * ش 524، تحرير 1233. * ش 591، نيمه اول كتاب، تحرير محمد كاظم بن ملا محمد بيارجمندى در قزوين در 1238. * ش 642، تحرير سيد على بن سيد أبو القاسم موسوى قودجانى در 1189 در قريه هنده من قرى جرفادقان و كمرة شهرة. * ش 647، تحرير على نقى بن محمد شفيع در 1133 * ش 672، تحرير اقل الكتاب على اكبر بن محمد على الابهري الجى الاصفهانى در 1119 ودر همين سال توسط حسن حسيني مقابله شده است. * ش 696، تحرير سده 12 با جدول وسرفصلهاى زرين، اول وآخر ناقص. * ش 702، تحرير محمد قاسم بن عيسى خان دارانى در 1264.

[ 93 ]

* ش 721، ناقص، تحرير سده 11. * ش 788، تحرير سده 11 - 12. * ش 798، تحرير ابن عنايت الله خادم آستان مقدسه امام رضا من جمله خاكروبان آن استان در 1132 در دار السلطنه قزوين. * ش 825، اولش افتاده، تحرير محمد مهدى بن حاج مير عادل رضوى موسوى حسيني با ترجمه دعاها زير سطور، با جدول زرين. * ش 908، تحرير حسين بن محمد حسين موسوى در 1206. * ش 951، تحرير 1202. * ش 971، چاپى 1263، با سرلوح وجدول زرين. * ش 980، ناقص، تحرير سده 13. * ش 1026، نيمه اول، نسخ 1190. * ش 1035، ناقص، تحرير سده 13. ش 1070، تحرير محمد اسماعيل بن محمد قاسم در 1271. * ش 1127، اول وآخر ناقص، تحرير سده 13. * ش 1145، تحرير عبد الفتاح بن محمد تبريزى در 1194. * ش 1173، تحرير سيد على محرر خلف آقا ميررحيم در سده 13 با جدول زرين. * ش 1237، تحرير سده 12 - 13. * ش 1255، ناتمام، تحرير سده 13.

[ 94 ]

* ش 1263، ناتمام، تحرير سده 12 - 13. * ش 1316، نيمه دوم، تحرير على بن عبد الغفار گوگدى گلپايگانى در 1243. * ش 1325، نيمه دوم، تحرير محمد رفيع بن شير على در 1109. * ش 1326، چند برك آخرش نسخ محمد بن على البيارجمندى در 1204 وبقيه تحرير سده 12. * ش 1334، تحرير سده 12 - 13، با سرلوح وجدول زرين. * ش 1436، تحرير 1218. * ش 1588، يك قطعه از كتاب است. * ش 1622 ناقص، تحرير سده 13. زبدة الاصول (اصول فقه، عربي) از شيخ بهائي (953 - 1030) تاريخ پايان تأليف 1002 وبر اين كتاب شروح فراوانى نوشته شده است. (ذريعه 12 / 19 - مشار). * ش 650، تحرير سده 13. * ش 743، تحرير 1246. زبدة البيان - آيات الاحكام (تفسير، عربي) از ملا احمد اردبيلي در گذشته 993 كه آنرا در 989 به پايان رسانده است. (ذريعه 12 / 21).

[ 95 ]

* ش 801، تحرير سده 11 وچند برك آن تحرير على ابن محمد حسين سلطان آبادى در 1280. زبدة التصانيف (فارسي) از ملا حيدر بن محمد خوانسارى كه استاد آقا حسين خوانسارى بوده است (ذريعه 12 / 22). * ش 505، تحرير 1168. * ش 559، تحرير سده 11 - 12. * ش 853، اول وآخرش ناقص، تحرير سده 11 - 12. زبدة التواريخ - لب التواريخ - مجمل التواريخ (تاريخ فارسي) از كمال بن جلال منجم: كه قبلا تاريخ مفصلى با استفاده از كتابها وديوان هاي معتبر مانند ديوان النسب، شاهنامه بزرك، نظام التواريخ مسعودي، جامع المعارف حصينى، بناكتى، طبري، جهانگشا، زبده، گزيده، المعجم، جامع رشيدي، مختار حافظ ابرو، وظفرنامه كبير تأليف ومورد استفاده قرارگرفته بود است و يكى از كسانى كه آن تاريخ را ديده بود از مؤلف خواست كه تاريخ مختصري بنگارد در مقدمه مى گويد: يكى از جمله ايشان مرا گفت رياضي گر چه كلكت در نكو سفت در اين تاريخ اما مختصرتر اگر سازى كنم مجموع از بر اين بود كه مؤلف اين تاريخ را با رعايت اختصار تأليف كرد.

[ 96 ]

آغاز موجود: قبل از اين تاريخ از بعثت آدم (ع) إلى اليوم آثارى كه از پيغمبران وپادشاهان. (منزوى 4173). * ش 1296، تحرير سده 11، 66 برك، در اين نسخه تا تاريخ تيموريه وتيمور گوركان را دارد. زهر الربيع (متفرقات، عربي) از سيد نعمت الله جزائري (1050 - 1112) در دوجلد كه جلد اول آن در ايران وبمبئى وجلد دوم در نجف چاپ شده است. * ش 652، جلد اول، اولش افتاده، تحرير 1269، زهرات الزوية في الروضة البهية - حاشيه شرح لمعه (فقه، عربي) حاشيه أي است بر شرح لمعه شهيد ثانى از نواده أو شيخ على بن محمد عاملي (1014 - 1104) (ذريعه 12 / 67) * ش 850، تحرير سده 11 - 12. زيارت نامه (فارسي) شامل زيارت عاشورا ومفجعه ودعاي كميل وافتتاح وسحر وزيارت وارث وغيره.

[ 97 ]

* ش 911، تحرير محمد شفيع بن محمد قلى نخجوانى در 1308، با جدول زرين، 24 برك، خشتى. زيب التفاسير (وشايد نام ديگرى داشته باشد) (تفسير، فارسي) از صفى بن ولى متولد كربلا وساكن قزوين، نگارش اين تفسير را براى ابو الظفر محيى الدين محمد اورنك زيب بهادر پادشاه عالم گير غازى در سال 1077 در سن چهل وهشت سالگى در دار الخلافه شاهجهان آباد، آغاز كرده ودر مدت هشت سال در همانجا وبيشتر در كشمير، آن را در نه مجلد به پايان رسانده است. نسخه ما جلد اول واينست فهرست آن: مقدمه در قاعده تحرير وضابطه تقرير اين تأليف. كتاب اول در مطالب مهمه كه دانستن آن در فن تفسير مقدم بر مطالب قرآنيه است ودر آن چهار باب است. باب اول در مقاصد لازم التحرير ودر آن هفت فصل است. باب دوم در بعضى مطالب متعلقه به اصل قرآن ودر آن ده فصل است. باب سوم در جامعيت كلام الهى ودرآن شش فصل است. باب چهارم در اعجاز قرآن.. ودر آن هفت فصل است. كتاب دوم در متعلقات استعاذه ودر آن دو قسم است. قسم اول در مباحث ادبيه ودر آن هفت باب است. قسم دوم در علوم مستنبطه از آن ودر آن پنج باب است. كتاب سوم در مباحث وتفسير بسم الله ودر آن مقدمه ودوازده باب است. كتاب چهارم در تفسير سوره فاتحه وآن مشتمل بر دو قسم است. قسم اول در تفسير آيات آن ودر آن مقدمه وپنج باب است.

[ 98 ]

قسم دوم در تفسير مجموع آيات ودر آن ده فصل است. خاتمه در بعضى از دقائق اشارات عاليه وآن سه نوع است. در مقدمه كتاب آمده است كه در نگارش اين تفسير از تفسير نيشابورى، امام فخر، جواهر التفسير كاشفي، مجمع البيان، كشاف، بيضاوي، بحر مواج دولت آبادى، عرايس وغيره استفاده شده است. آغاز: زيب تفسير كلامي كه گوهر شاهوار سخن به آب روى آن از مخزن بذل ناطقه بآغوش بيان آيد. * ش 832، تحرير سده 11، جلد اول، شامل مقدمات وتفسير سوره فاتحه، 265 برك، وزيرى. زيج الغ بيك (نجوم) از الغ بيك بن شاهرخ (796 - 853) در چهار مقاله (منزوى 303) * ش 1546، تا مقاله سوم، 26 برك، وزيرى، تحرير سده 11، با يادداشت تملك مير محمد معصوم وتملك محمد رضا منجم در 1089 وتملك محمد امين به محمد رضا منجم وتملك أبو الفضل بن حاج مير محمد حسين حسنى حسيني موسوى در 1326. زينة المجالس (فارسي) از سيد مجدالدين محمد بن ابى طالب حسيني متخلص به مجدي كه آنرا براى شاه طهماسب نگاشته است. (ذريعه 12 / 94 - منزوى 670)

[ 99 ]

* ش 408، تحرير سده 12 - 13، اولش افتاده است. زينة المدايح (تذكره، فارسي) از ميرزا محمد صادق مروزى متخلص به هما، در آن اشعاري كه در مدح فتحعليشاه سروده شده جمع آورى كرده ونيز شرح حال صاحبان آن اشعار را نگاشته است. (ذريعه 12 / 95) * ش 545، آخرش افتاده، تحرير سده 13. زينة الواعظين (1) (فارسي) شامل فائده 19 تا 28 گويا از زينت هشتم. فائده 19 دربيان صفت بهشت. فائده 20 در بيان اوصاف جهنم وعذاب آن. فائده 21 در فضائل صلوات فرستادن. وپس از فائده بيست وهشتم، شامل زينت نهم دربيان تولد ومعجزات امير - مؤمنان، تا زينت نوزدهم در بيان نظير معجزات پيامبران كه از آن حضرت ظاهر شده است. * ش 495، جلد دوم، اول وآخر ناقص، تحرير سده 13 150 برك، رحلى.


1 - اين نام روى جلد نسخه نوشته شده است. (*)

[ 100 ]

ساقى نامه (فارسي) آغاز: به بسم الله اول گشايم زبان * به تن تا مرا هست تاب وتوان * ش 1547، 15 برك، تحرير سده 13. سام نامه - جنك نامه سام (شعر، فارسي) به فهرست منزوى 2891 وذريعه 123 / 12 مراجعه شود. آغاز موجود: به دريا بر كوه سم برنشت * كمربست چون كوه وتيغى به دست * ش 664، بى تاريخ. سبحة الابرار (شعر، فارسي) از عبد الرحمن جامى (817 - 898) يكى از مثنويهاى هفت اورنك است در يك مقدمه در توحيد وسپس چهل عقد در مطالب اخلاقي وعرفاني وحكايتها و مناجات. (منزوى 2892) * ش 1327، تحرير على بن محمد بن قاسم شاه سوارى مشهور به لك در 1212. السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى (فقه، عربي) از ابن ادريس حلى درگذشته 598 وآنطور كه از خود كتاب برمى آيد در

[ 101 ]

سال 588 به نگارش آن اشتغال داشته است. (ذريعه 12 / 155) * ش 549، تحرير 1245. * ش 550، تحرير محمد على بن احمد خونسارى در 1255. سرمايهء ايمان (كلام، فارسي) از ملا عبد الرزاق لاهيجى درگذشته 1072 ومؤلف كتابهاى گوهر مراد و شوارق وغيره. (ذريعه 12 / 172) * ش 989، تحرير سده 11 - 12. سفرنامه هندوستان (فارسي) سفرنامه شيخ الرئيس قاجار به هندوستان ونيز شرح حال أو. * ش 1592، تحرير سده 14 سفرنامه اصفهان تا مشهد (فارسي) مؤلف باتفاق ميرزا محمد خان سه شنبه ششم ذيقعده 1318 از اصفهان خارج شده ودر 16 صفر 1319 در مراجعت به حضرت عبد العظيم رسيده است. * ش 1638، 20 برك، نسخه اصل، همراه با برك اول كتابي به نام صفاء المرآة از على صدر الدين بن احمد

[ 102 ]

نظام الدين حسيني واين كتاب آنطور كه از عبارت همين برك بر مى آيد خلاصه مرآة الحقائق جد مؤلف، غياث الدين است. آغاز: يا من اكمل نظام الدين باحمد سيد المرسلين. با يادداشت تملك فرزند مؤلف محمد جواد حسنى حسيني، تحرير سده 12. سفينة النجاة - المقالات (دعا، فارسي) از ملا على اصغر قزويني شاگرد ملا خليل قزويني ومعاصر شيخ حرعاملى اين كتاب شامل پنج مقاله است. مقاله اول در ادعيه واعمال هر شب وروز. دوم در اعمال هر هفته. سوم در اعمال هر ماه وهر سال داراى مقدمه و 12 باب وخاتمه. چهارم در دعاهائيكه مختص به وقت معينى نيست. پنجم در زيارات. (ذريعه 12 / 199 - 201) * ش 1217، مقاله سوم، 292 برك، ربعى، تحرير سده 12 * ش 1288، مقاله دوم، تحرير سده 11 - 12. سؤال وجواب (فقه، فارسي وعربى) از حجة الاسلام شفتي درگذشته 1260، بخشى از آن در زمان حيات مؤلف چاپ شده است. * ش 435، از طهارات تادبات، همراه با رسالة في

[ 103 ]

اقامة الحدود في هذه الاعصار ومسائل متفرقه، بى تاريخ. سؤال وجواب (فقه) گويا بخشى از سؤال وجواب حجة الاسلام شفتي باشد. * ش 877، 1245. سؤال وجواب - ذخيرة المعاد (فقه، فارسي) از شيخ زين العابدين مازندراني با حاشيه سيد محمد كاظم يزدى وآقا سيد اسماعيل صدر وميرزا محمد تقى شيرازى. * ش 1596، بى تاريخ. سيد الانشاء (فارسي) از ميرزا مهدى خان. * ش 1591، تحرير سده 14. سيرة المصطفى (فارسي) اين نسخه از باب سوم تا بيست وششم را دارد. 3 - در تعاقب ولات بخانه كعبه وترتيب ولايت ايشان. 4 - در ظاهر شدن چاه زمزم. 5 - در ذبح عبد الله. 6 - در مولود.

[ 104 ]

7 - در رضاع. 8 - در كفالت أبو طالب. 9 - در اوصاف واخلاق أو. 10 - در تقديم داشتن قريش أو را.. 11 - خبر دادن يهود ونصارى وكهنه از مبعث أو. 12 - مبعث. 13 - اسلام حمزه، ماجراى ميان پيغمبر وقريش.... 26 - درغزاهاى پيغمبر ودر آن بيست وهفت غزوه است. * ش 859، تحرير سده 11 - 10، 135 برك، وزيرى. سير وسلوك (شايد نام ديگرى داشته باشد) (فارسي) مؤلف شناخته نشد. عنوان أي عزيزاى عزيز در آن ديده مى شود وتأليف پس از سده 11 ميباشد. آغاز موجود: واز احكام شريعت فرعيه عمليه حق الناس حاجبي است عظيم مرسالك را ومبالغه در اين باب زياده از آن است كه توان گفت وشنيد. * ش 1202، اول وآخر ناقص، 97 برك، ربعى. سيف الذاكرين (فارسي) شامل مجالس ومطالبي كه به كار اهل منبر مى آيد. * ش 982، تحرير حسين بن عبد الله بن محمد بن محمد حسين اصفهاني در 1293.

[ 105 ]

سى فصل در معرفت تقويم (نجوم، فارسي) از خواجه نصير الدين طوسى (597 - 672)، از فصل بيست ودوم آن برمى آيد كه در سال 658 به نگارش آن اشتغال داشته است. (ذريعه 12 / 291 فهرست فيضيه 2 / 73) * ش 1528. تحرير اسد الله بن ميرزا محمد طهراني در 1328. شافيه (صرف، عربي) از ابن حاجب نحوى (570 - 646) وبر اين كتاب شروح فراوانى نوشته شده است. (كشف الظنون 2 / 1020) * ش 1142، اولش افتاده، تحرير عبد الجبار بن صدرا هزار جريبى كهسارى در 1116. شجره الهيه (كلام، فارسي) از رفيع الدين محمد بن حيدر حسيني طباطبائي نائينى درگذشته 1082 يا 1099، داراى يك مقدمه وهشت مطلب وآنرا در سال 1047 نگاشته است. * ش 1625، آخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12

[ 106 ]

شرايع الاسلام (فقه، عربي) از محقق حلى نجم الدين جعفر بن حسن (602 - 676) وتاريخ نگارش آن پيش از 670 است. (ذريعه 13 / 47 - مشار) * ش 406، تحرير حاج عبد المطلب بن حاج عبدالغنى در 1224. * ش 446، جلد دوم، تحرير عبد الرحيم بن ملا محمد يار ريزى لنجانى در 1272. * ش 515، تحرير سده 11 - 12. * ش 539، تحرير محمد بن معصوم مازندراني در 1242. * ش 625، تحرير سده 11 - 12، آخرش ناقص است * ش 629، جلد دوم، نسخ سده 11 - 12، آخرش ناقص است. * ش 809، تحرير سده 11، تصحيح شده وحاشية نويسى دارد. * ش 828: تا كتاب الوكالة، تحرير سده 11 - 12. * ش 823، تحرير محمد هاشم حسيني در 1086. * ش 838، تحرير سليمان بن شيخ جان طالقاني در 1009، اولش افتاده. * ش 845، جلد دوم، نسخ سده 12 - 13.

[ 107 ]

شرح اربعين شيخ بهائي - ترجمه قطب شاهى (حديث، فارسي) ازابن خاتون عاملي درگذشته پس از 1055 كه آنرا در زمان حيات شيخ بهائي نگاشته است. (ذريعه 3 / 76 و 17 / 156 و 18 / 274). * ش 1563، نسخ تقى بن امير معصوم حسيني حافظ قمى حسب الامر تاجا ميرزا حسنا بن حضرت ميرزا محمد عليا قميا در 1077. شرح ارشاد الاذهان (فقه، عربي) مؤلف شناخته نشد (روى برك اول نوشته تأليف فاضل هندي). آغاز: يجب في الوضوء النية وهى ارادة الفعل.. ظاهر الاصحاب وجوب النية في جميع الطهارات وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة واتباعهم ثم قال ولم اعرف لقدمائنا نصا على التعيين. آغاز متاجر: الحمدلله.. وبعد فلما فرغ المصنف ره من مسائل اقسام العبادات يتنوع في مسائل العقود والايقاعات وبدا بالتجارة لانها عمدة ما به قوام البدن. * ش، 1613، طهارت ومتاجر تا وكالت، تحرير سده 11، 195 برك، وزيرى. شرح اصول وروضه كافى (حديث، عربي) از ملا محمد صالح مازندراني درگذشته 1086، چند سال پيش در دوازده

[ 108 ]

جلد به چاپ رسيد. (ذريعه 14 / 27). * ش 493، از باب كراهية التوقيت تا پايان ايمان وكفر، با حواشى بامضاء لمحرره م ه‍ الحسينى العلوى الهاشمي، تحرير سده 11 - 12. * ش 675، كتاب الايمان والكفر، تحرير قاسم بن سيد على سبزوارى ساكن مشهد رضوى در 1128. شرح الفيه ابن مالك (نحو، عربي) از ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن (697 - 769). (كشف الظنون 1 / 152). * ش 660 - تحرير 1115. شرح الفيه ابن مالك (نحو، فارسي) از عبدالغنى فراهانى داراى مقدمه وفصول وخاتمه. آغاز الهى انى احمدك كما رفع بحمدك اول الكلام واشكرك كما شكرك كافة الانام.. * ش 972، تا باب ادغام، تحرير سده 13، 200 برك، خشتى. شرح الفيه ابن مالك (نحو، عربي) از فرزند ناظم، بدر الدين محمد بن محمد (ابن ناظم) درگذشته 686

[ 109 ]

(كشف الظنون 151) * ش 844، تحرير سده 12 - 13. شرح انموزج (نحو، عربي) شرح انموزج زمخشرى است از محمد بن عبدالغنى اردبيلي درگذشته 647. (ذريعه 1 / 175) * ش 727، تحرير 1278. * ش 942، تحرير سده 13. * ش 953، تحرير سده 13. * 1306 تحرير خواجه امير شيخ بن صفى كردستاني در 1086. * ش 1314، تحرير يوسف بن محمد حسن كواسرانى در 1193. * ش 1379، تحرير سده 13. شرح تجريد الكلام (كلام، عربي) از علاء الدين على بن محمد قوشچى درگذشته 879، اين شرح را در 846 به پايان رساند، است. (كشف الظنون 1 / 348) * ش 786، تحرير سده 11. * ش 863، امور عامه، در اين نسخه خطبه أي ديده مى شود كه در بسيارى از نسخه ها نيست، تحرير محمد قاسم در 1102.

[ 110 ]

* ش 912، جواهر واعراض، تحرير سده 11 - 12. شرح التصريف (صرف، عربي) از سعد الدين تفتازانى كه در 738 نگاشته است. (كشف الظنون 2 / 1138) * ش 689، تحرير ملا محمد جعفر بن آقا محمد صادق وصاف اصفهاني در 1268 در حال دماغ سوختگى وبى دماغي * ش 1005، تحرير سده 12 - 13. * ش 1065، تحرير سده 11. * ش 1093، تحرير سده 13. * ش 1295، تحرير 1134. * ش 1427، تحرير 1246. شرح التعرف في مذهب التصوف (عرفان، فارسي) التعرف (عربي) از أبو بكر محمد بن ابراهيم بخارى درگذشته 380 واين شرح فارسي از اسماعيل بن محمد بن عبد الله درگذشته 434 در هفتاد وهفت باب. (منزوى 1224). * ش 1556، جلد اول، تا باب بيست ودوم، تحرير سده 11، 263 برك، وزيرى. شرح الجامع لاحكام الشرايع (فقه، عربي) شرحي است بر " الجامع لاحكام الشرايع " كه درحرف جيم همين فهرست

[ 111 ]

ياد شد واين نسخه شامل كتابهاى وكالت، وصايا، وديعه، دين، رهن، شركت، مضاربه، مزارعه، اجاره، جعاله، احياء الموات وصيد وذباحه مى باشد. مؤلف از جواهر الكلام ياد مى كند ومؤلف كفاية المسائل را به عنوان الاستاد الثاني نام مى برد واز كتاب أو كه فارسي است با همان عبارات فارسي مكررا نقل مى كند واز پايان كتاب رهن برمى آيد كه در سال 1312 به نگارش اين شرح اشتغال داشته واز يادداشتى كه بر روى برك اول ديده مى شود برمى آيد كه در 1341 زنده بوده است. آغاز: كتاب الوكالة وهى بفتح الفاء وكسرها اسم من وكله توكيلا إذا اسلم الامر إليه.. * ش 574، نسخه اصل، 226 برك، خشتى. شرح حديث الغمامة (عربي) از قاضى سعيد قمى كه در 1099 به نگارش آن آغاز كرده است. (ذريعه 13 / 190 مقدمه كليد بهشت) * ش 1090، تحرير زين العابدين در سده 13، با حاشيه أي با امضاء آقا محمد وجناب والدى سلمه الله، 720 برك، وزيرى. شرح حكمة العين (كلام وفلسفه، عربي) حكمة العين از دبيران كاتبى قزويني درگذشته 675 واين شرح از شمس الدين محمد بن مبارك شاه معروف به ميرك بخارى (سده هشتم). (ذريعه 13 / 213)

[ 112 ]

* ش 1542، يك قطعه از كتاب است، تحرير سده 11. شرح دعاى سيفى (فارسي) در اين كتاب چهل خاصيت براى دعاى سيفى ياد شده وسپس دعاى سيفى و دعاى علوى مصرى وبرخى دعاهاى ديگر نقل شده است. * ش 1418، تحرير سده 12 - 13. شرح دعاى صباح (فارسي) آغاز: اللهم يا من دلع.. خدايا أي آنكه بيرون كرده زبان سپيده دم را. * ش 1629، تحرير سده 13، دو برك. شرح دعاى صباح (عربي) آغاز: ولنو ضح ما ربما يشتبه على القارى فان شرحه كما ينبغى لا يناسب هذا الكتاب. * ش 1629، تحرير سده 13، 11 برك، همراه با نسخه أي كه قبلا ياد شد. شرح دعاى صباح (فارسي) آغاز: اللهم يامن دلع.. أي اخرج، تبلج روشن شدن است يعنى أي آن كس..

[ 113 ]

* ش 1500، تحرير سده 12، همراه با زيارات وادعيه وغيره. شرح رساله ذهبيه حضرت رضا عليه السلام - تحفه شاهيه عباسية (طب، فارسي) از محمد نصير بن قاضى بن كاشف الدين محمد يزدى (سده 11) كه به نام شاه عباس ثانى نگاشته است. آغاز: ستايش دور از آلايش سزاوار.. (منزوى 489) * ش 1152، تحرير سده 13، همراه با متفرقاتي از نظم ونثر، دعا وطب ورونوشت برخى از نامه ها. شرح زبدة الاصول شيخ بهائي (اصول فقه، عربي) از ملا محمد صالح مازندراني درگذشته 1086، كه در 1038 نگارش آن را به پايان رسانده است. (ذريعه 13 / 300) * ش 612، تحرير 1102، با يادداشت تملك عبد الله بن اسماعيل موسوى بهبهاني در 1282. شرح زيارت جامعه (عربي) ازشيخ احمد احسائي (1166 - 1241) كه نگارش آنرا در 19 ربيع الاول 1230 به پايان رسانده است.

[ 114 ]

* ش 460، تحرير 1248 درجزء اول و 1236 در جزء سوم. * ش 532، تحرير امام ويردى ابن شهسوار بن محمد ولى بن على مردان بن على اكبر بن رضا در 1256. شرح شافيه ابن حاجب (صرف، عربي) گويا از سيد عبد الله بن محمد حسيني معروف به نقره كار درگذشته حدود 776. آغاز: الحمدلله الذى علا بحوله ودنا بطوله.. (كشف الظنون 1021) * ش 1560، تحرير 1024. شرح صمديه شيخ بهائي (نحو، فارسي) آغاز: ابتدا مى كنم به نام خداوند كه اين صفت دارد رحمن واين صفت دارد رحيم است. * ش 1161، تحرير سده 14. شرح صمديه - شرح صغير - الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمديه (نحو، عربي) از بهاء الدين مختارى (سده 12) واو سه شرح، كبير ومتوسط وصغير بر صمديه نگاشته است.

[ 115 ]

(به فهرست فيضيه 1 / 195 مراجعه شود) * ش شرح عوامل جرجاني (نحو، عربي) آغاز: بسم.. حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى.. اما بعد فهذه كلمات ومفهومات فهمنا من كلام الشارح لمتون النحو ومن اساتيدنا رحمهم الله.. * ش 1400، آخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12. شرح عهد نامه مالك اشتر (فارسي) در برك يازدهم آن مى خوانيم: نبايد مشورت باقو مى نمايند كه در دليرى از حد اعتدال بيرون باشند وجرات در كارها از اندازه ببرند مانند وزير سابق وقتى مردم اصفهان بهيأت اجتماعي از ظلم حاكم خود بدرگاه سلطان براى شكايت ودادخواهى جمع آمده بودند و شور وغوغا بر آورده وبيم بود كه فتنه عظيم حادث گردد به هيچ صورت در خاطر آن وزير دلير خطور ننمود كه معارضت با چنين قوم وتقويت حاكم در چنين وقت وتمكين أو از ظلم مظنه فتنه وشورش است تا بعضى از علما حقيقت حال بخدمت سلطان عرض نمود وبه عزل حاكم، آتش آن فتنه بى ارتكاب خون ريختن وعقوبت مسلمانان ورمانيدن دلهاى ايشان فرونشست وفقير در آن وقت از خوف آن واقعه وبد دلى از اصفهان بيرون رفتم. فصل در وصاياى متعلق به وزير ورعيت وآنچه ملايم آن باشد.

[ 116 ]

در برك سيزدهم از خليفه سلطان ودرجاى ديگر از ميرزا حبيب الله صدر ياد و تمجيد شده است. * ش 1007، ناقص، فقط 30 برك، ربعى، تحرير سده 11 - 12. شرح قانون بوعلى سينا (طب، عربي) از قطب الدين محمود بن مسعود علامه شيرازى (674 - 710) در چهار جلد. آغاز: الحمدلله حمدا يستحقه بعلو شانه وسبوغ احسانه.. (1) (كشف الظنون 1311 - 1313) * ش 592، جلد اول ودوم وسوم، تحرير محمد شريف ابن آقا محمد شريف بن آقا محمد باقر طبيب شيرازى. * ش 637، جلد چهارم، تحرير محمد بن مير محمد حسين حسيني پشت مشهدى كاشانى در 1283. شرح قطر الندى (نحو، عربي) متن وشرح هر دو از ابن هشام نحوى (708 - 761). (كشف الظنون 1352) * ش 719، تحرير 1248. * ش 881، تحرير على اكبر بن على اصغر در 1275. * ش 1030، تحرير سده 13.


1 - سرآغاز اين نسخه با سرآغازى كه در فهرست كتابخانه آية الله مرعشى ج 3 ص 10 نقل شده است برابر نيست. (*)

[ 117 ]

* ش 1049، تحرير سده 13. * ش 1290، تحرير سده 13. * ش 1414، تحرير 1244. شرح كافيه - شرح رضى (نحو، عربي) از نجم الائمه شيخ رضى الدين محمد بن حسن استرابادى درگذشته 686. (ذريعه 14 / 30 - كشف الظنون 1370) * ش 428، تحرير سده 11 - 12، با وقفنامه أي مورخ 1296. شرح كافيه (نحو، فارسي) از مير سيد شريف جرجاني درگذشته 816. آغاز: الكلمة، لفظ.. معنى كلمه در اصل لغت يك كلمه است.. (فهرست منزوى 2066) * ش 1189، تحرير سده 11، آخرش افتاده است. شرح گلشن راز - مفاتيح الاعجاز (عرفان، فارسي) شرح گلشن راز شيخ محمود شبسترى است از شمس الدين محمد بن يحيى لاهيجى درگذشته 912، كه در سال 877 به نگارش آن آغاز كرده است. (فهرست منزوى 1219 - 1401) * ش 1335، اول وآخرش افتاده، تحرير سده 10 - 11 * ش 1489، ناتمام، تحرير سده 12 - 13.

[ 118 ]

شرح گلشن راز شبسترى (عرفان، فارسي) شارح شناخته نشد، اين شرح را به درخواست درويشى از اهل شهود نگاشته وپيش از شروع به شرح، مطالبي را با عنوان حقيقه حقيقه ياد كرده است. آغاز: أي خاك رهت قبله ارباب نماز * خرم زبهار عارضت گلشن راز يكدم نظرى برمن وقلبم انداز * باشد كه برم ره به حقيقت زمجاز آغازنسخه دوم: سپاس وستايش كسى را كه غنچه حقيقت مقدسه اش.. انجام: الهى عاقبت محمود گردان. * ش 1231، تحرير 1285 * ش 1280، همراه با مرآت المحققين شبسترى. شرح مختصر الاصول حاجبي (اصول فقه، عربي) از عضد الدين عبد الرحمن بن احمد ايجى (701 - 756) (كشف الظنون 2 / 1853) * ش 802، تحرير سده 11 - 12. * ش 1131، تحرير محمد حسين در 1091. شرح مختصر الاصول حاجبي (اصول فقه، عربي) مختصر الاصول از ابن حاجب نحوى در گذشته 646 واين شرح از سعد الدين تفتازانى درگذشته 791 يا 2 يا 3.

[ 119 ]

آغاز: الحمد لله الذى وفقنا للوصول إلى منتهى اصول الشريعة الغراء. * ش 1064، تحرير سده 12 - 13. شرح مطالع - لوامع الاسرار (منطق، عربي) مطالع الانوار از قاضى سراج الدين محمود بن ابى بكر ارموى درگذشته 682 واين شرح از قطب الدين محمد بن محمد رازى درگذشته 766 واز شاگردان علامه حلى. (كشف الظنون 1715 - ذريعه 14 / 69) * ش 782، ناقص، تحرير سده 13. * ش 1013، تصورات، تحرير على بن رستم هزار جريبى در مدرسه يوسف خواجه در 1086. * ش 1143، تحرير محمد مؤمن بن حاج ميران فرح - آبادى در 1079. شرح نصاب الصبيان (لغت، عربي به فارسي) ازملا مير قارى گيلانى كوكبى كه آنرا در سال 1016 در گيلان نگاشته است. (فهرست منزوى 106 و 1996) * ش 662، از اول يك برك واز آخر نيز ناقص است، تحرير سده 11، 53، برك، وزيرى. شرح نصاب الصبيان (لغت، فارسي) آغاز: الحمد.. چنين گويد أبو نصر فراهى.. بدانكه حسد اول بمعنى

[ 120 ]

نيكو خواهست. * ش 1429، تحرير 1271، همراه با وجيزه كلباسى كه در حرف واو ياد مى شود. شرح نصاب الصبيان (فارسي) از محمد كريم بن محمد فصيح دشت بياضى (منزوى 1994) * ش 1097، تحرير جواد بن اسماعيل حسيني تفرشي در 1226، 107 برك، خشتى. * ش 1251، اولش افتاده، تحرير سده 13. * ش 1571، شرح نصاب الصبيان (عربي) آغاز موجود: أي من فوقه اسم وخير اسم التفضيل وان اردت التفضيل به قلت فلانة خير الناس انجام: طلق ومخاض در دزه وغيل شير حمل.. * ش 955، بى تاريخ، با يادداشت مورخ 1170 بر برك نخست، 103 برك، خشتى. شرح نصاب الصبيان - رياض الفتيان (فارسي) از نظام الدين بن كمال الدين بن حسام الدين هروى (سده هشتم) (منزوى 1986)

[ 121 ]

* ش 1602، تحرير احمد بن ميرزا سيد محمد رضا طباطبائي اردستانى در 1296، شش برك از اولش افتاده است، حواشى از مير سيد شريف جرجاني دارد، 160 برك شرح نظام (صرف، عربي) شرح بر شافيه صرف است از نظام الدين حسن بن محمد قمى نيشابورى مؤلف تفسير غرائب القرآن. (ذريعه 13 / 313) * ش 588، تحرير محمد بن ابى الحسن بن محمد باقر بن محمد مهدى هرندى در 1214 * ش 1024، تحرير سده 12 - 13 * ش 1058، تحرير سده 12 - 13 * ش 1172 تحرير سده 12. شرح نهج البلاغه (حديث، عربي) از ابن ابى الحديد معتزلي (586 - 655) دربيست جزء (ذريعه 14 / 158) * ش 465، تا پايان جزء پنجم، تحرير درويش على بن شيخ شمس الدين كاظمي در 1094، با وقفنامه أي مورخ 1249 بخط محمد بن محمد باقر نواب لاهيجاني (نگارنده شرح نهج البلاغه فارسي) بر برك نخست.

[ 122 ]

شرح نهج البلاغه (حديث، فارسي) گويا از ملا فتح الله كاشانى باشد * ش 841، بخشى از كتاب است، تحرير سده 13 شرح هداية الحكمة (فلسفه وكلام، عربي) از احمد بن محمود هروى خزبانى معروف به منلا زاده (سده هشتم) آغاز: باسمك اللهم يا اهل الحمد والثناء ويا ذالعظمة والكبرياء (كشف الظنون 2 / 2028) * ش 966، تحرير سده 11 - 12. شرح هذاية الحكمة (فلسفه وكلام، عربي) از قاضى مير حسين ميبدى يزدى درگذشته 909 كه آنرا در شوال 880 به پايان رسانده است. (كشف الظنون 2 / 2028 - ذريعه 6 / 139 و 13 / 266 و 14 / 174) * ش 976، تحرير 1281 * ش 1041، تحرير سده 13 * ش 1157، تحرير سده 11، وچند برك آن نونويس است. * ش 1353، تحرير سده 11، ناقص

[ 123 ]

* ش 1437، تحرير سده 13 * ش 1574، تحرير سده 13 شرح هيئت قوشچى (نجوم، فارسي) از مصلح الدين لارى درگذشته 979 آغاز: همايون نامه كه مزين به نام واجب الاعظام.. (منزوى 322) * ش 907، تحرير على اصغر بن حسن جيلاني فومنى در مدرسه شيخ لطف الله اصفهان در 1227. شمس وقهقهة - محبوب القلوب - محفل آرا (افسانه، اخلاق، فارسي) از ميرزا ابر خوردار بن محمود تركمان (سده 10 - 11) در يك مقدمه و پنج باب (منزوى 1365 و 3741 - ذريعه 14 / 225) * ش 1597، تحرير سده 14 شمع يقين يا آيينه دين (كلام، فارسي) از حسن بن عبد الرزاق لاهيجى درگذشته 1121 كه آن را در 15 شوال 1092 به پايان رسانده است. (ذريعه 14 / 233 - مشار) * ش 948، تحرير سده 11 - 12.

[ 124 ]

شوارع الهداية في شرح الكفاية (فقه، عربي) شرح كفايه محقق سبزوارى است از حاجى كلباسى (1180 - 1262) (ذريعه 14 / 237) * ش 1047، فقط يك قطعه از اين كتاب است، 45 برك. شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام (كلام، عربي) از ملا عبد الرزاق لاهيجى درگذشته 1072 كه تا بخشى از مقصد ثالث تجريد الكلام را شرح كرده است (ذريعه 14 / 238 - مشار) * ش 640، جلد اول، تحرير سده 13. * ش 658، جواهر واعراض، تحرير سده 12 - 13. شواليه دومزون روژ (افسانه، فارسي) اصل كتاب به زبان فرانسه وتاليف مورخ معروف الكساندور دوماس واين ترجمه در سال 1319 در مدت دو ماه انجام شده است * ش 762، جلد دوم، از فصل بيست وهفتم تا پنجاه و ششم، 194 برك، خشتى. شواهد سيوطى (نحو، عربي) شرح شواهد البهجة المرضية (سيوطى) است كه از شواهد عينى

[ 125 ]

استخراج شده است. * ش 1067، تحرير 1265. صافى (تفسير، عربي) از ملا محسن فيض كاشانى (1007 - 1091) كه در 1075 نگارش آن را به پايان رسانده است (ذريعه 15 / 5) * ش 513، تا سوره بقره، بى تاريخ. * ش 519، نيمه اول، تحرير 1231. * ش 796، تا سوره اسراء تحرير سده 11 - 12. * ش 1088، مقدمه وبخشى از سوره بقره تحرير سده 11 - 12. صحائف الاعمال في الادعية المأثورة عن خير آل (دعا، فارسي) از ملا حيدر على بن نعمت الله طبسى داراى يك فاتحه وسه صحيفه ويك خاتمه، ونگارش آن در 1006 به پايان رسيده است. (ذريعه 15 / 25) * ش 1271، اول وآخر ناقص، تحرير سده 11. صحيفه سجاديه (دعا، عربي) * ش 554، تحرير 1074 در مقام اورنك آباد صوبه

[ 126 ]

دكن، با يادداشت تملك حيدر على بن عزيز الله المجلسي الاصفهانى بر برك نخست، ونيز دعائي در يك رباعى از على عليه السلام بخط همان نواده مجلسي در برك آخر ديده مى شود. * ش 765، ناقص، با ترجمه دعاها زير سطور وحاشية هاي فارسي. * ش 1061، اولش افتاده، تحرير 1151. * ش 1246، تحرير سده 12 - 13. * ش 1311، ناقص، تحرير سده 11 - 12. * ش 1432، تحرير سده 12 - 13، باترجمه دعاها زير سطور آن. * ش 1461، ناقص، با جدول زرين. * ش 1467، چاپى 1276 با سر لوح زرين قلمى. صراح اللغة (لغت، عربي به فارسي) از جمال الدين أبو الفضل محمد بن عمر بن خالد قرشي در گذشته اواخر سده هفتم، ونگارش آن در 681 به پايان رسيده است. (منزوى 1999) * ش 450، اولش افتاده، تحرير سده 11 - 12. صرف زاهد (صرف، فارسي) آغاز: بدانكه افعال بر دو گونه است ثلاثى ورباعي

[ 127 ]

* ش 1085، ناقص، تحرير سده 13، 47 برك، خشتى. صيغ عقود (فقه، فارسي) از عبدالعلى هرندى آغاز: الحمدلله الذى احل لنا النكاح * ش 1151، نسخ ملا عبد الصمد بن ملا على در 1308، 75 برك جيبى. ضياء القلوب (عقائد، فارسي) از ملا محمد بن عبد الفتاح تنكابنى مشهور به فاضل سراب از شاگردان محقق سبزوارى ودرگذشته 1124، در چهار مقصد كه مقصد سوم آن 10 / 9 كتاب را تشكيل مى دهد. مقصد اول در اثبات صانع در پنج فصل. دوم نبوت. سوم امامت در دو مقدمه وشش فصل. چهارم در مجملى از معاد. (فهرست منزوى 971) * ش 896، پايانش افتاده، تحرير سده 12، 330 برك، وزيرى.

[ 128 ]

طب (فارسي) آغاز: در شناختن مزاج اصليه وعلامات آن، ده است اول ملمس است وآن چنان بود.. * ش 753، تحرير أبو الحسن بن محمد هادى موسوى در 1249، 150 برك، وزيرى. طب (فارسي) شامل نسخه هاي متفرقه وتجربياتي كه روى بيمارها انجام شده است. نام گروهى از طبيبان در آن ديده مى شود مانند محمد يار خان، ميرزا كاظم، بهاء الدين خان، ملا محمد اكرم، امير محبوبعلى، مير فضلعلى شاه، محمد على خان، ميرزا احمد خان. * ش 1071، تحرير جعفر بن اسماعيل اصفهاني در 1236 185 برك، خشتى. طب (فارسي) چند برگى است شامل شرح خواص برخى از دواها وغيره. * ش 1062، تحرير سده 13، ربعى. طب (فارسي) رساله أي است در شرح مفردات

[ 129 ]

آغاز: الحمدلله الحكيم العليم.. باب الالف انوش دارو اعضاء رئيسه را قوت دهد وخفقان.. * ش 958، تحرير سده 13، 45 برك، خشتى. طب (فارسي) نام بيماريها را به ترتيب حروف تهجى مى آورد وسپس شرحي درباره آن و علاجش مى نويسد. * ش 1323، تحرير سده 14، 247 صفحه، جيبى. طب (فارسي) آغاز: بدانكه اين رساله أي است از اختيارات كه ذكر خواهد رفت در مركبات مستعمل است والله الموفق.. * ش 1138، تحرير سده 13، 185 برك، ربعى. طب (فارسي) آغاز موجود: من عرف نفسه فقد عرف ربه واز جمله حيواناتكه خداى تعالى بيافريد نيكوتر وشريفتر از آدمى نيافريد واز جمله علوم آدمى را بهره ور گردانيد چون علم نجوم وعلم هيئت وعلم طب. * ش 1101، اول وآخر ناقص، تحرير سده 12 - 13، 91 برك، خشتى.

[ 130 ]

طب (فارسي) در بيست وسه باب باب اول در علامات ونشان خون وصفرا وبلغم وسوداء. باب دوم در بيان صداعهاى دموى.... باب بيست وسوم در.. موى سر وريش * ش 1286، تحرير سده 13 - 14. طب الائمه (حديث، عربي) از أبو غياث عبد الله وحسين فرزندان بسطام بن شاپور زيات. (ذريعه 15 / 139) * ش 434، تحرير سده 11 - 12، 42 برك، رحلى. عدة الداعي (حديث، عربي) از ابن فهد حلى (756 - 841) كه نگارش آنرا در 801 به پايان رسانده است. (ذريعه 15 / 228 - ريحانة الادب 6 / 110) * ش 525، تحرير زين العابدين مسيبى استرآبادى در 1069. * ش 708، تحرير 1086.

[ 131 ]

عروض العروض (عروض، عربي) از سيد محمد بهاء الدين مختارى نائينى (سده 12) آغاز: الحمدلله ذى الطول الطويل والكمال الكامل الجميل. (ذريعه 15 / 258) * ش 1216، آخرش افتاده، تحرير سده 12، 18 برك، ربعى. عقد اللئالى - عوامية الامامية (فقه، فارسي) از أبو شجاع محمد اسماعيل بن محمد هادى كزازى كه در 1255 زنده بوده است واز برك 148 اين نسخه برمى آيد كه در 1240 به نگارش آن اشتغال داشته است. آغاز جلد سوم: الحمد لمن لا يليق الحمد الساحة جبروت جلاله والشكر لمن لا ينبغى الشكر.. (ذريعه 15 / 295 / 306 / 360) * ش 600، جلد سوم (1) طهارت وصلوة، با مهر كتابخانه حاج آقا محسن عراقى، 230 برك، خشتى، بى تاريخ. علائم ظهور - التحفة المهديه (فارسي) از ميرزا محمد كرماني ناظم الاسلام (ذريعه 15 / 308)


1 - وگويا جلد اول ودوم آن اصول عقائد باشد.

[ 132 ]

(*) ش 1585، تحرير سده 14، بر نسخه چاپى اضافاتي دارد. العوامل (نحو، عربي) از ملا محسن بن محمد طاهر قزويني طالقاني (سده 12) (ذريعه 15 / 359) * ش 649، تحرير سده 14. عين الاصول (اصول فقه، عربي) از ملا احمد نراقى (1185 - 1245) كه نگارش آن در شب شنبه بيست و پنجم جمادى الثاني سال 1208 به پايان رسيده است. (ذريعه 15 / 367) * ش 723، بى تاريخ، خشتى. عين الحيوة (حديث، فارسي) شرح وصيت پيامبر صلى الله عليه وآله به ابى ذر غفاري است از علامه مجلسي (1037 - 1110) كه در اواخر رجب 1073 نگارش آنرا به پايان برده است (به نسخه شماره 454 مراجعه شود). (ذريعه 15 / 370) * ش 454، تحرير سده 11 - 12، با سر لوح زرين. * ش 514، تحرير احمد بن حسين على كرجى اخرهء عليا.

[ 133 ]

* ش 542، تحرير 1180. * ش 938، تحرير سده 11 - 12. * ش 1532، ناقص تحرير سده 11. عيون اخبار الرضا (حديث، عربي) از شيخ صدوق درگذشته 381. (ذريعه 15 / 375) * ش 667، تحرير سده 11 - 12، اول وآخر ناقص. * ش 1565، يك قطعه از كتاب است، تحرير سده 12 - 13. غاية المأمول في شرح زبدة الاصول (اصول فقه، عربي) از فاضل جواد در گذشته 1065 واين شرح را در زمان حيات شيخ بهائي نوشته است. (ذريعه 16 / 15) * ش 599، اول وآخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12، خشتى. فارسي هيأت (نجوم، فارسي) از علاء الدين على بن محمد قوشچى در يك مقدمه ودو مقاله ويك خاتمه (منزوى 370)

[ 134 ]

* ش 1076، ناقص، تحرير سده 13. * ش 1243، ناقص، تحرير سده 12. الفتوحات المكية (عرفان، عربي) از محيى الدين محمد بن على معروف به ابن عربي درگذشته 638 كه آنرا در ماه صفر سال 629 به پايان برده است. (كشف الظنون 1238) * ش 478، از باب 374 تا پايان كتاب، تحرير سده 12 - 13. فرائد الاصول - الرسائل (اصول فقه، عربي) از شيخ انصاري (1214 - 1281) وبر اين كتاب حواشى فراوانى نگاشته شده است. (فوائد الرضوية 665) * ش 687 حجيت ظن وتعادل وتراجيح، بى تاريخ. * ش 1069، حجيت ظن، تحرير 1267. فرهنك جهانگيرى (لغت، فارسي به فارسي) از عضد الدولة جمال الدين حسين بن حسن انجوى شيرازى كه آنرا در 1005 - 1017 نگاشته است. (فهرست منزوى 1933 - ذريعه 16 / 197)

[ 135 ]

* ش 794، تحرير سده 11، برك اول ومقدارى از آخرش افتاده است. فرهنك گلستان سعدى (فارسي) مؤلف پيشتر فرهنك بوستان نوشته بود سپس از أو درخواست شد كه فرهنگى براى گلستان بنويسد، توضيح هر بابى از ابواب گلستان را در پنج قسم بيان كرده است 1 - آيات 2 - روايات 3 - اشعار عربيه 4 - اشعار فارسيه 5 - لغات بترتيب الفباء. * ش 1529، تحرير 1202، 38 برك، وزيرى كوچك. الفصول المهمة في اصول الائمة (حديث، عربي) از شيخ حر عاملي صاحب وسائل الشيعه درگذشته 1104، اين كتاب شامل رواياتي است كه قواعد كليه أي در اصول وفروع وطب وغيره از آنها استفاده مى شود. (ذريعه 16 / 245) * ش 1106، اول وآخرش افتاده، مقابله شده، حاشيه أي با امضاء بهاء الحسينى مورخ 1112 دارد كه در ترشيز نوشته است، 175 برك، خشتى. فقه (فقه، عربي) يك قطعه از كتابي است، مؤلف آن شناخته نشد. آغاز موجود:.. قوله ومع توجيههما يلزمه الحلف على لقطع..

[ 136 ]

در برك سوم نسخه نوشته است: تحرير كرد حسين گلپايگانى. * ش 903، تحرير سده 13، 87 برك، وزيرى. فقه الرضا (حديث، عربي) به مقاله نگارنده پيرامون فقه الرضا در كتاب " آشنائى با چند نسخه خطى " چاپ قم مراجعه شود * ش 1158، تحرير سده 13. فقه فارسي اول وآخرش افتاده از طهارت تا ديات، اينست فهرست بخشى از آن: كتاب الصلوة در مقدمه وپانزده باب زكوة هشت باب صوم هشت باب حج دوازده باب جهاد چهار باب ومقدمه اجاره دوازده باب نكاح مقدمه ومقصد وپنج فصل نذر وعهد ويمين وكفارات سه مقصد قضا وشهادات وحدود، دوازده فصل. آغاز صلوة: مقاصد الصلوة ودر آن مقدمه أي است وپانزده باب مقدمه امام جعفر صادق فرمود اول ما يحاسب العبد. * ش 1036، از فصل يازدهم كتاب طهارت تا فصل چهاردهم كتاب ديات، تحرير سده 11 - 12، 126 برك، خشتى.

[ 137 ]

فقه فارسي (فارسي) اينست عبارت قسمتي از باب بيستم آن: پس اگر خواهى كه بدانى كه در هر ركعتي از نماز چند چيز واجب است بدانكه در ركعت اول شصت ويك چيز واجب بود زيرا كه چون واجبات نيت را كه آن هفت چيز است با واجبات تكبيرة الاحرام كه يازده چيز است ضم كنى هجده شود.. * ش 1084، ناقص، برخى از ابواب را تا باب سى و چهارم دارد، تحرير سده 12 - 13. فلاحت (1) (فارسي) مؤلف شناخته نشد، از كتابي به نام آثار واحيا استفاده كرده است آغاز: سپاس بى قياس مر حضرت خداوند جهان وپروردگار عالميان و درود فراوان بر جمله پيغمبران به تخصيص محمد واهل بيت، اما بعد اين فوائد بر سبيل استعجال از كتاب آثار واحيا نقل كرده مى شود.. با اين عنوانها: در كيفيت محافظت تخمها ودانه ها كه آنرا بايد كشتن در بيان آنكه از درختها كدام باشد كه از تخم رويد در معرفت وبيان احوال درخت انگور.. در معرفت واحوال درخت انجير.. * ش 1203، تحرير سده 11، 103 برك، خشتى.


1 - نامى است كه بالاى برك اول نوشته شده است. (*)

[ 138 ]

فلك النجاة (تاريخ چهارده معصوم، فارسي) از محمد صادق بن حسين گلپايگانى كه آنرا به نام فتحعليشاه وحيدرقلى ميرزا در دو جلد نگاشته شده است. جلد اول شامل مقدمه وچهارده باب وخاتمه. آغاز: كشتى نجات گرفتاران ورطه گناه.. * ش 931، جلد اول، آخرش افتاده، بى تاريخ، 93 برك، خشتى. الفوائد الحائريه (فقه واصول، عربي) از آقا باقر بهبهاني، اين كتاب دو بخش است فوائد عتيقه، فوائد جديده. (ذريعه 16 / 331) * ش 1447، فوائد جديده، تحرير سده 13. الفوائد الصمديه - الصمديه (نحو، عربي) از شيخ بهائي (953 - 1030) كه آنرا در هفتم شوال 995 به پايان رسانده است. (ذريعه 16 / 345) * ش 653، تحرير سده 13. * ش 1205، تحرير محمد حسن اشتهاردى در 1206. * ش 1351، تحرير 1274.

[ 139 ]

الفوائد الضيائيه (نحو، عربي) شرح كافيه ابن حاجب است از عبد الرحمن جامى درگذشته 898 واين شرح در 897 براى فرزندش ضياء الدين نگاشته است. (ذريعه 16 / 346) * ش 535، تحرير 1232. * ش 568، تحرير على اوسط بن كربلايى عبدل ايكبارى در 1240. * ش 583، تحرير سده 13. * ش 597، چند برك آخر آن تحرير سيد حسين بن سيد محمد بن سيد مهدى البيارى الاصل ديزجى المسكن در 1305 وبقيه تحرير سده 11 - 12. ش 626، تحرير أبو الحسن بن جعفر در 1086. * ش 635، تحرير 1240. ش 657، تحرير محسن بن سيد عبد الباقي حسنى نائب الصداره اصفهان در 1254. ش 666، تحرير محمد هاشم بن ابى الحسن سبزوارى در 1088. * ش 676، ناقص، تحرير سده 12 - 13. * ش 706، تحرير سده 13. * ش 707، نستعليق امام قلى بن ابى القاسم بن شاه قلى كمره أي در مدرسه شيخ لطف الله در 1047 با يادداشت تملك محمد طاهر بن ابى الحسن نائينى در 1129 بر برك آخر.

[ 140 ]

* ش 791، تحرير سده 11 - 12. * ش 945، تحرير سده 11 - 12. * ش 952، تحرير 1232. * ش 1083، تحرير سده 11 - 12. * ش 1095، تحرير سده 13. * ش 1540، تحرير سده 12. * ش 1621، تحرير سده 12. الفوائد الملية في شرح الرسالة النفليه (فقه، عربي) شرح نفليه شهيد اول است از شهيد ثانى كه آنرا در يازدهم صفر 955 به پايان رسانده است. (ذريعه 16 / 360) * ش 920، تحرير محمد شريف بن عبد الرحيم بن محمد شريف يزدى اردكانى در دار السلطنه حيدر آباد در 1057. فهرست تهذيب الاحكام (حديث، عربي) فهرست تهذيب شيخ طوسى است كه ملا عبد الله تونى درگذشته 1071 صاحب وافية الاصول آنرا تنظيم كرده است ودر اواخر سال 1060 نگارش آن به پايان رسيده است. (ذريعه 16 / 382) * ش 868، تحرير سده 11، از روى نسخه اصل، اين نسخه همراه با تهذيب الاحكام شماره 868 مى باشد.

[ 141 ]

القاموس المحيط (لغت عربي به عربي) از مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادى شيرازى (729 - 817) (كشف الظنون 2 / 1306) * ش 1577، تحرير سده 11. * ش 1604، تحرير سده 14، يك قطعه از آن است. قانونچه (طب، عربي) از محمود بن محمد چغمينى خوارزمى. * ش 1265، تحرير سده 13، ناقص. * ش 1269، تحرير محمد رحيم بن ميرزا صدر الدين طبيب براى حاج محمد قاسم در 1246. * ش 1435، تحرير سده 11. قرابادين شفائى (فقه، عربي) ازمظفر بن محمد حسيني شفائى (سده دهم) آغاز: الحمدلله الحكيم العليم والصلوة على من اوتى الحكمة (منزوى 580) * ش 769، تحرير اسحق بن ميرزا ابراهيم قاجار در 1105.

[ 142 ]

قرة العيون في اعز الفنون (عقائد وعرفان، عربي) از فيض كاشانى كه آنرا در 1088 به پايان رسانده است. (ذريعه 17 / 75) * ش 1371، تحرير محمد مؤمن بن محمد رضا قصاع سمناني تحرير سده 12. قصيده برده آغاز: امن تذكر جيران بذى سلم.. * ش 750، تحرير سده 11 - 12، همراه با بخشى از قرآن مجيد وبرخى متفرقات. قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام (فقه، عربي) از علامه حلى (648 - 726) كه آنرا در ذيحجه 699 به پايان رسانده است. (ذريعه 17 / 176 فهرست فيضيه 1 / 204) * ش 407، تحرير مير سيد محمد بن امير عبد الله در 1129، آثار تصحيح در حواشى ديده ميشود. * ش 538، جلد اول، تحرير محمد يوسف بن مراد طالقاني در 1086، * ش 661، جلد دوم، تحرير محمد على حسيني در 1078 حاشيه نويسى دارد. * ش 671، جلد اول، تحرير سده 11 - 12

[ 143 ]

* 784، جلد دوم، تحرير سده 11 * ش 816، تحرير سده 11، حاشيه نويسى دارد. * ش 847، تحرير على بن عطاء الله در جمعه سلخ ربيع الثاني 916 (پايان جلد اول) وجلد دوم تحرير سده 9 - 10، وزيرى. * ش 871، جلد اول، آخرش ناقص است، تحرير سده 11 - 12. * ش 964، جلد اول، تحرير محمود بن على شولستانى در يكشنبه 11 رجب 1023 درمكه بالاى كوه أبو قبيس و جلد دوم نسخ محمود بن حسين بن درويش على ترشيزى خراساني در 1029، خشتى. القواعد الشريفية (اصول فقه، عربي) از حاج سيد شفيع جاپلقى درگذشته 1280، تقريرات درس استادش شريف العلماء است. (ذريعه 17 / 184) * ش 507، از بحث اوامر تا تعادل وتراجيح، بى تاريخ. قواعد العقائد (كلام، عربي) از خواجه نصير الدين طوسى در گذشته 672، بر اين كتاب شروح و حواشى فراوانى نوشته شده است. (ذريعه 17 / 186)

[ 144 ]

* ش 1534، تحرير سده 11، همراه با بخشى از اعتقادات صدوق. القواعد والفوائد (فقه واصول، عربي) از شهيد اول (734 - 786) (ذريعه 17 / 193) * ش 582، تحرير 1256، مقابله شده. * ش 620، تحرير محمد تقى بن محمد مقيم يزدى در 1103. * ش 734، تحرير سده 12 - 13. * ش 1073، تحرير محمد خراساني كدكنى در 1271. القوانين المحكمة (اصول فقه، عربي) از ميرزاى قمى (1150 - 1231) كه نگارش آنرا در 1205 به پايان رسانده است. (ذريعه 17 / 12 - مشار) * ش 431، تحرير 1238، حواشى فراوان با امضاء على اكبر عفى عنه كه مقصود آخوند ملا على اكبر خونسارى است كه تأليفاتي از أو در جلد اول اين فهرست ياد شده است ونيز حواشى از نواده أو كمال الدين بن محمد حسين ابن على اكبر دارد. * ش 440، حواشى با امضاء لمحرره ه‍ العلوى دارد

[ 145 ]

* ش 469، تحرير عبدالعلى بن محمد كاظم اصفهاني. * ش 576، تحرير مير محمد هادى بن مير شمس الدين حسيني دهكردى در 1240، با وقفنامه أي مورخ 1350. * ش 587، يادداشت تملك حسن بن ابى طالب موسوى در 1273 بر برك نخست ديده مى شود وبيشتر جلد دوم بخط همان مالك كتاب است. * ش 929، تحرير 1246. * ش 1112، تحرير محمد امين بن حاج أبو محمد شيرازى در 1231. * ش 1129، تحرير سده 13. كامل بهائي - كامل السقيفة (امامت، تاريخ، فارسي) از عماد الدين حسن طبرسي (سده هفتم) (منزوى 980 - ذريعه 17 / 252) * ش 833، تحرير سده 10 - 11، اول وآخر ناقص. كافى (حديث، عربي) از ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى درگذشته 329، در سى وپنج جزء كه در هشت مجلد چاپ شده است. (ذريعه 17 / 245 - مشار) * ش 403، تحرير سده 11، اصول تا آخر كتاب العشرة آثار مقابله دارد ودر اوائل نسخه حدود ده مورد " بلاغ " به

[ 146 ]

خط علامه مجلسي ديده مى شود، حواشى از ملا صالح مازندراني وفيض كاشانى وعلامه مجلسي دارد. * ش 492، كتاب طهارت تا صوم وكتاب صيد تا پايان مواريث، تحرير محمد على بن محمد صالح ابهرى در 1060. * ش 531، اصول تا كتاب العشرة، تحرير سده 11 - 12، با سر لوح زرين، با يادداشت تملك عبد الحسين بن شيخ سلطان جزائري بر برك اول وتملك محمد هاشم موسوى خونسارى در 1286. * ش 552، اصول تا كتاب العشرة، تحرير محمد مقيم شهميرزادى در 1071، آثار مقابله در آن ديده مى شود، با يادداشت تملك سيد محمد بن محمد هادى حسيني خاتون آبادى ومحسن بن محمد حسيني وحسين بن محمد حسيني خاتون آبادى بربرك نخست. * ش 624، اصول تا پايان كتاب الحجة، تحرير محمد طاهر بن على اكبر مازندراني در 1109. * ش 680، كتاب عقل وعلم، تحرير سده 12 - 13. * ش 776، اصول تا كتاب الدعاء، تحرير عبد المطلب ابن ملا محمد شفيع براى آخوند ملا محمد على در 1279. * ش 805، اصول تا پايان كتاب الحجة، تحرير سده 11 - 12. * ش 813، روضه، تحرير 1086. * ش 840، زكوة تا جهاد، تحرير سده 11 - 12.

[ 147 ]

* ش 874، تا كتاب الحجة، مقابله شده، تحرير محمد حسين بن أبو محمد در 1093. * ش 1176، اصول تا باب الاستطاعة، تحرير سده 11 - 12. * ش 1558، تا اواسط كتاب العشرة، تحرير سده 12. * ش 1612، ايمان وكفر، تحرير سده 11. كافيه (نحو، عربي) از ابن حاجب نحوى درگذشته 646. (ذريعه 14 / 30 - كشف الظنون 2 / 1370) * ش 984، ناتمام، تحرير سده 11 - 12. * ش 1174، تحرير سده 11 - 12. * ش 1225، تحرير 1196. * ش 1319، تحرير 1123، با يادداشت تملك محمد على بن محمد اسماعيل حسيني... * ش 1618، با تملك راشد بن على بن راشد نجفى بحرينى بربرك نخست. كتاب.. (فارسي) اينست عنوان هاي موجود آن: باب دوم در اداى حقوق عبوديت. باب سيم در مكارم اخلاق وحسن خلق ووجوب تمسك حاكم وپادشاه به

[ 148 ]

سيرت خلفاء راشدين.. باب چهارم در حقوق والدين وزوج وزوجه واولاد وعبيد واصدقاء.. باب پنجم در احكام ولايت وسلطنت وامارت وحقوق رعايا وشرائط حكومت وخطر عهده آن.. باب هفتم دربيان وجوب امر بمعروف ونهى از منكر. باب هشتم در بيان فضيلت شكر وحقيقت واقسام آن. باب نهم در بيان فضيلت صبر وحقيقت آن. باب دهم در مذمت كبر وغضب.. * ش 937، برگهايش پس وپيش شده، اول وآخرش ناقص است، تحرير سده 11 - 12، 103 برك، ربعى. كتاب.. (اصول دين، عربي) از مرتضى بن سيد محمد ساروى (در اواسط كتاب نام مؤلف ياد شده است) در چند باب. باب اول ودر آن ده مبحث است. باب دوم ودر آن سى وچند مسأله است. واين نسخه تا باب سوم كه در نبوت است دارد. آغاز وجود: الثاني طريق تحصيل المعرفة منحصر في النظر إذ التصفية لاحتمالها موقوفة على النظر والالهام كالتصفية.. * ش 1360، تا باب سوم درنبوت، با يادداشت تملك عبد الحسين محلاتي در 1316، تحرير 1316، 175 برك، ربعى.

[ 149 ]

كتاب.. (تاريخ، فارسي) شرح حال چهارده معصوم است با اين عنوانها: در ياد كردن مدت حيات وامامت أو عليه السلام. در ياد كردن ثواب زيارت امير المؤمنين.. در ياد كردن امام دويم الحسن بن على وبعضي از مناقب ومعجزات ودلالت و ازواج واولاد.. ودر اين باب هفت فصل است در ياد كردن امام چهارم.. واين باب هفت فصل است در ياد كردن مولد امام نهم وبعضي از مناقب ومعجزات أو واين باب هفت فصل است..... * ش 997، تحرير سده 11 - 12، ناقص، 210 برك، وزيرى. كتاب.. (فارسي) در دوازده باب وهر باب چند فصل، اينست فهرست ابوابش باب اول در چهارده فصل وفصل چهاردهم در دواى معاصي وسيئات. دوم در تنظيف بدن وجامه از كثافات واخباث ظاهري وتطهير جسد ودل از كدورت احداث باطني در ده فصل. سوم در فضايل نماز ومتعلقات آن در 15 فصل. چهارم در فضايل ذكر دعا واحكام متعلق به آن در ده فصل. باب دوازدهم در احكام متعلق باموات در ده فصل. * ش 987، اولش افتاده، تحرير سيد اسماعيل بن

[ 150 ]

مير محمد تقى مكنى به ميرزا كوچك در 1972، 190 برك، خشتى. كتاب.. (فارسي) چند باب از آن باب 23 شامل 24 حديث از عامه كه هيچكدام درست نيست، با استدلال، درست نبودن آنها ثابت شده است. باب 24 در ذكر بعضى فضايح بنى اميه وزندقه ايشان. باب 25 در حكايتي چند كه ميان اهل عدل وجبر رفته است. باب 26 در ذكر چند مساله از جمله مسايلى كه ايشان بر اماميان تشنيع ميزنند، هفت مساله وهفتمى سه طلاق به يك بار. * ش 1347، 26 برك، در 945 مقابله شده وقسمت آخر آن تحرير 1038 مى باشد. كشف الحقائق (عرفان، فارسي) از عزيز الدين نسفي شامل ده رساله وآن را در 680 در ابرقوه به پايان رسانده است. (فهرست منزوى 1318) * ش 1232، تحرير سده 13، از رساله سوم تا هفتم. كشف الريبة في احكام الغيبة والنميمة (فقه، اخلاق، عربي) از شهيد ثانى زين الدين على بن احمد بن تقى بن صالح بن شرف العاملي (911 - 966)

[ 151 ]

(ذريعه 18 / 36) * ش 1431، تحرير حسين بن محمد حسن موسوى در 1269. كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدو العلماء (عربي) از شيخ جعفر كاشف الغطاء در رد ميرزا محمد اخباري، مؤلف آنرا پس از فرار ميرزا محمد وپناه بردن به فتحعليشاه نوشته وبراى شاه فرستاده است. آغاز: بسمله با ميرزا محمد انى اعرضت عن ذكرك بين الانام. انجام: إلى اسفل السافلين وقد كان ذلك والحمد لله.. (ذريعه 18 / 45) * ش 1454، تحرير سده 13، 34 برك، جيبى. كشف اللثام (فقه، عربي) شرح قواعد علامه است از فاضل هندي (1062 - 1137) كه در سالهاى 1096 - 1101 به نگارش آن اشتغال داشته است وطهارت وصلوة وحج ونكاح تا پايان كتاب قواعد را شرح كرده است. (ذريعه 18 / 56) * ش 585، تا صلوة اموات، تحرير محمد باقر بن محمد نقى موسوى در 1230 در كربلا. (1) * ش 700، قضا تا ديات، تحرير براتعلى بن استاد حسن نجف آبادى در 1255.


1 - گويا حجة الاسلام شفتي باشد. *

[ 152 ]

* ش 778، صلوة، تحرير سده 12 - 13. * ش 941، عتق تا ارث، تحرير سده 13. كشكول (فارسي، عربي) از شيخ بهائي (953 - 1030) در پنج جلد واين كتاب را پس از كتاب ديگرش " مخلاة " نگاشته است. (ذريعه 18 / 77) * ش 623، تحرير 1075 - 1078، اولش افتاده است. كفاية الاحكام (فقه، عربي) از محقق سبزوارى (1017 - 1091) (ذريعه 18 / 88 و 96 و 99) * ش 417، تحرير سده 12 - 13. * ش 668، تحرير محمد جعفر بن محمد رفيع در 1268 * ش 826، از نكاح تا قضا، تحرير سده 12 - 13. الكفاية الوافى (1) (نحو، عربي) آغاز موجود: فصل الاسم المعتل إذا كان في آخره الف لم يظهر فيه الاعراب في لفظه. انجام وجهله وما اشبه ذلك.


1 - در آخر نسخه اين نام ياد شده است. *

[ 153 ]

* ش 1052، اولش افتاده، تحرير 1080، 190 برك، خشتى. كلمات مكنونه (فارسي) از ملا محسن فيض كاشانى (1007 - 1091) كه آنرا در 1057 به پايان رسانده است. (ذريعه 18 / 119) * ش 1445، برك آخرش افتاده، تحرير سده 12 - 13. كمال الدين وتمام النعمة - اكمال الدين (حديث، عربي) از شيخ صدوق درگذشته 381 (ذريعه 18 / 137 و 2 / 283) * ش 1206، تحرير 1067، تصحيح شده است. * ش 1207، تحرير گويا سده 9 - 10، با اين يادداشت در پايان جلد اول: قوبلت هذه النسخة من نسخه بخط على بن ابى المعالى (شايد طور ديگر خوانده شود) بن احمد بن على القرشى ذكر في تاريخها 767 كنز اللغات (لغت، عربي به فارسي) از محمد بن عبد الخالق بن معروف (سده نهم) (منزوى 2516 لغت نامه دهخدا ج 40 ص 316) * ش 494، ناقص، تحرير سده 12 - 13.

[ 154 ]

* ش 914، تحرير محمد قاسم بن محمد رضا، با يادداشت تملك مورخ 1135. كيميا (فارسي، وعربى) * ش 1012، تحرير سده 13، 26 برك، خشتى. كيميا (فارسي) * ش 1487، بياض، 45 برك، تحرير سده 13. گلشن راز (عرفان، منظوم، فارسي) از شيخ محمود شبسترى كه به زبانهاى تركي، انگليسى، آلمانى وارد و ترجمه شده است. (منزوى 3073) * ش 1363، تحرير سده 13، همراه با احاديث متفرقه. گوهر مراد (كلام، فارسي) از ملا عبد الرزاق لاهيجى درگذشته 1072، مؤلف شوارق وسرمايه ايمان وغيره. (ذريعه 18 / 250) * ش 606، تحرير 1269، * ش 705، تحرير 1261.

[ 155 ]

لحمة الالبان في رضاع الصبيان (فقه، فارسي) از زين العابدين بن محمد على من احفاد العلامة السبزواري آغاز: الحمدلله الذى اوجدنا من بين الاضلاع * ش 1627، تحرير سده 13 - 14، 15 برك، ناتمام. لطائف الانفية في شرح الالفيه (نحو، عربي) شرحي است برشرح سيوطى بر الفيه ابن مالك، تاريخ پايان تأليف 1277. * ش 1617، جلد دوم از باب علم به بعد، گويا نسخه اصل باشد. لغت عربي به فارسي آغاز: اثقال گرانها، احبا دوستان * ش 1536، تحرير سده 13، 30 برك، اول وآخرش افتاده. لمعات (مواعظ، فارسي) كتابي است شامل احاديث اخلاقي وغيره با ترجمه فارسي از صمد بن سليمان بن احمد هفشوى، داراى چند ساطعه وچند مقاله. آغاز: الحمد.. وبعد مخفى نماند كه حسب الالتماس يكى از اخوان

[ 156 ]

* ش 692، تحرير 1259، 157 برك، همراه با متفرقاتي در علائم ظهور وغيره در 52 برك، خشتى. اللمعة الدمشقيه (فقه، عربي) از شهيد اول (734 - 786) كه آنرا در مدت هفت روز در زندان در حالى كه جز مختصر نافع محقق حلى كتابي نزد أو نبوده تأليف كرده است. (ذريعه 18 / 352) * ش 1620، تا كتاب اطعمه واشربه، تحرير سده 10 - 11، با يادداشت تملك قاضى عيسى ومحمد امين بن قاضى عيسى وعنايت الله بن محمد مومن وسومى مورخ 1049 است. لوامع الانوار في معرفة الائمة الاطهار (امامت، فارسي) از على بن حسن زواره أي است وى احسن الكبار محمد بن ابى زيد علوى حسيني ورامينى را بدستور شاه طهماسب صفوي در يك مقدمه وچهارده باب و يك خاتمه مرتب نموده وبه اين نام ناميده است. (منزوى 984 - فهرست فيضيه 2 / 8 - ذريعه 18 / 361) * ش 516، تحرير ملك غنى به امر الله ميرزا قلى ملقب به عبد الله دربارى در 1072. لوامع صاحبقرانى (حديث، فارسي) شرح من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق است از مجلسي اول ملا محمد تقى (1003 - 1075) كه آنرا در 1065 - 1066 نگاشته است اين شرح تا كتاب حج و

[ 157 ]

شرح عربي أو به نام روضة المتقين تا آخر فقيه است. (ذريعه 18 / 368) * ش 438، صلوة، بى تاريخ. * ش 674، حج، اول وآخرش ناقص است، تحرير سده 11 - 12. اللهوف - الملهوف (مقتل، عربي) از سيد على بن طاوس (583 - 664) كه اصل وترجمه آن مكرر چاپ شده است. (ذريعه 18 / 389) * ش 1110 تحرير حسين بن حاج ملا ابراهيم نجف آبادى در 1290. مبادى الوصول إلى علم الاصول (اصول فقه، عربي) از علامه حلى (648 - 726)، بر اين كتاب شروح فراوانى نگاشته شده است. (ذريعه 19 / 44) * ش 1111، تحرير على بن عبد الله حسيني حائرى در 1307. * ش 1267، تحرير سده 11 - 12. مبشر الجنان وذخيرة المعاد (فارسي) از محمد على اصفهاني متخلص به مهجور در يك مقدمه وسى مجلس و

[ 158 ]

خاتمه، درسال 1292 آنرا نگاشته است وپيش از آن كتابهاى بحر البكاء ومطلوب الذاكرين ورضوان السالكين وبرهان المتغيرين را نوشته بوده است. * ش 489، تحرير 1294، 81 برك. مبكى العيون (فارسي) كتابي است شامل مقتل وغيره كه به كار اهل منبر آيد. * ش 1086، اولش افتاده، تحرير 1272. مثنوى (فارسي) از ملاى رومى جلال الدين محمد بلخى. (ذريعه 19 / 303) * ش 683، تحرير محمد جعفر بن زين العابدين در 1223. * ش 851، قطعه از كتاب است، تحرير سده 11. مجمع البحرين (لغت، عربي به عربي) از شيخ فخر الدين طريحي نجفى درگذشته 1085 كه آنرا در سه شنبه شانزدهم رجب 1079 به پايان رسانده است. (ذريعه 20 / 22) * ش 1570، تحرير 1239. مجمع البيان (تفسير، عربي) از شيخ طبرسي درگذشته 548 در ده جزء كه در 15 ذيقعده 536 جزء آخر

[ 159 ]

آن به پايان رسيده است. (ذريعه 20 / 24) * ش 410، جزء اول تا سوم، تحرير 1067. * ش 544، سوره هاي مريم، طه، انبيا، وكهف، تحرير سده 10 - 11 با چند حاشيه بامضاء عبد العال عفى عنه. * ش 808، از سوره نساء تا يوسف، تحرير مسعود بن شيخ يوسف شاه در 28 صفر 1094. * ش 892، جزء هشتم، سوره عنكبوت تا مؤمن، تحرير سده 11 - 12. مجمع الدعوات (دعا، فارسي) از محمد بن غياث الدين بن عبد المطلب يا عبد المطلب بن غياث الدين بن محمد، داراى مقدمه وهشت باب وخاتمه. (ذريعه 20 / 28) * ش 1590، تحرير سده 14. مجمع الفائدة - شرح ارشاد الاذهان (فقه، عربي) شرح ارشاد الاذهان علامه حلى است از مقدس اردبيلي درگذشته 993 كه آنرا در 977 - 985 نگاشته است. (ذريعه 20 / 35) * ش 551، متاجر تا هبات، تحرير سده 13. * ش 771، حدود وديات، تحرير سده 13 براى مجتهد العصر والزماني ملا محمد صالحا.

[ 160 ]

* ش 864، طهارت وصلوة، تحرير على بن يحى بن على بن جديد در 1085، با وقفنامه أي مورخ 1123 كه در آن، اين كتاب از صد وهشتاد جلد باقيمانده كتب وقفى علامي مير محمد باقر بن مير على رضا امام مسجد جديد عباسي در اصفهان دانسته شده است، ونيز در همين وقفنامه آمده كه بقيه كتابهاى ياد شده غير از اين صدو هشتاد جلد در فتنهء افغان از بين رفته است. المحاكمات بين شرحي الاشارات (فلسفه، عربي) از قطب الدين رازى درگذشته 746 كه آنرا در اواخر جمادى الثاني 755 به پايان رسانده است. (ذريعه 20 / 132 - كشف الظنون 1 / 95) * ش 1614، طبيعيات، تحرير صالح ابهرى در مدرسة الناظر در 1080. المحجة البيضاء في احياء الاحياء (اخلاق، عربي) از ملا محسن فيض كاشانى (1007 - 1091) كه احياء العلوم غزالي را تهذيب وبه اين نام ناميده است. (ذريعه 20 / 145) * ش 506، جلد چهارم، تحرير عبد المجيد بن محمد على طباطبائي در 1134.

[ 161 ]

محرق القلوب (مقتل، فارسي) از ملا مهدى نراقى (1149 - 1209) در اين كتاب برخى از مطالب سست وضعيف كه نقل آنها براى مرحوم نراقى سزاوار نبود آمده است. (ذريعه 20 / 149) * ش 484، تحرير 1237. * ش 947، قطعه أي از كتاب است، تحرير محمد نصير مشهور به آقاجانى بن كربلائي على اصغر در 1231. مختصر المصباح الصغير (دعا، عربي) مصباح المتجهد يا المصباح الكبير، از شيخ طوسى واين كتاب را چند نفر از جمله، خود شيخ طوسى تلخيص كرده اند وتلخيص شيخ به المصباح الصغير معروف شده است، كتاب مورد گفتگو مختصر همين المصباح الصغير است كه نظام الدين على بن محمد آنرا كوتاه ونيز مطالبي به آن افزوده وبه شش باب مبوب ساخته است. الباب الاول في مقدمات الصلوة وما يتعلق بها. الباب الثاني في سياقة الصلوة الاحدى والخمسين.. الباب الثالث في ذكر بعض من العبادات الواجبة والمندوبة. الباب الرابع من ذكر فضل شهر رجب.. الباب الخامس في ذكر دعوات الايام والاسبوع.. الباب السادس في ذكر آداب الحج والزيارات.. آغاز موجود: وقد رايت المصباح الصغير من مؤلفات الشيخ الاجل. (ذريعه 20 / 209)

[ 162 ]

* ش 785، تحرير سده 11، اوراق آن در صحافي پس وپيش شده است. مختصر مطول (معاني بيان، عربي) از سعد الدين تفتازانى كه آنرا در 756 به پايان رسانده است. (كشف الظنون 1 / 473) * ش 611، تحرير 1242. * ش 677، تحرير مير مظفر بن مير محمد يوسف حسيني مازندراني در سده 11. * ش 787، تحرير 1241. * ش 860، تحرير 1075. * ش 968، تحرير سده 13. * ش 992، تحرير 1241. * ش 1104، تحرير محمد باقر بن ملا أبو طالب در 1128. * ش 1183، تحرير سده 11 - 12. * ش 1367، تحرير أبو الهادي بن عباس عقدائى در 1081. المختصر النافع (فقه، عربي) از محقق حلى (602 - 676) بر اين كتاب شروح فراوانى نوشته شده است. (ذريعه 20 / 213 - مشار) * ش 584، تحرير سده 13، ناتمام. * ش 699، تحرير سده دهم يا پيشتر. * ش 715، تحرير 1217.

[ 163 ]

* ش 749، تحرير سده 13. * ش 815، تحرير 1022. * ش 849، تحرير 1219. * ش 1004، تحرير محمد مؤمن بن محمد على در 1101. * ش 1037، تحرير سده 12 - 13. * ش 1038، تحرير محمد على بن مجدالدين در 1020. * ش 1050، تحرير 1077، مقابله شده، با وقفنامه أي بخط ملا مهدى نراقى بربرك آخر. * ش 1123، تحرير سده 12 - 13، موريانه خورده. * ش 1199، ناقص، تحرير سده 11 - 12. * ش 1399، تحرير سده 12 - 13. مختلف الشيعة في احكام الشريعة (فقه، عربي) از علامه حلى در هفت جزء كه در 699 - 708 نگاشته شده است. (ذريعه 20 / 218) * ش 509، تا جزء ششم، تحرير عزيز الله بن على حسيني قمى در نجف در 969. مخزن الاسرار الفقهيه - حاشيه شرح لمعه (فقه، عربي) حاشيه أي است بر شرح لمعه شهيد ثانى از آقا محمد على بن آقا محمد باقر هزار جريبى درگذشته 1246 در سه جلد. آغاز جلد دوم: الحمدلله على نعمائه والشكر له على آلائه والصلوة والسلام

[ 164 ]

على اشرف انبيائه.. وبعد فهذه تعليقة كافية وتذكرة شافية وافية. (ذريعه 20 / 222) * ش 404، جلد دوم، ازاجاره تا قصاص، تحرير 1258، با يادداشت تملك سيد جعفر موسوى كرماني در 1326 بر برك نخست، 292 برك، رحلى. * ش 457، جلد دوم، بى تاريخ، 240 برك، رحلى. مدارك الاحكام (فقه، عربي) شرح شرايع محقق حلى است از سيد محمد بن على بن حسين موسوى عاملي (946 - 1009) در سه جزء از طهارت تا حج. (ذريعه 20 / 239) * ش 502، تحرير 1232. * ش 530، از صلوة آيات تا اعتكاف، تحرير سده 11 - 12، با حاشيه أي با امضاء على اكبر كه همان ملا على اكبر خونسارى است كه برخى از تأليفات أو در جلد اول اين فهرست ياد شده است. * ش 1611، طهارت وصلوة، تحرير سده 11 - 13. مدخل منظوم (نجوم، فارسي) از عبد الجبار خجندى كه آنرا در 616 سروده است. آغاز: بسم رب الذى هو الله * الذى لا اله الا هو

[ 165 ]

مرد دانا سخن ادا نكند * تا به نام حق ابتدا نكند (منزوى 347) * ش 1582، تحرير سده 14، 12 برك. مراح الارواح (صرف، عربي) از احمد بن على بن مسعود. (كشف الظنون 2 / 1651) * ش 1075، تحرير سده 13. مرافعه حيوان وانسان (فارسي) آغاز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك.. * ش 1165، تحرير سده 13. مرشد العوام (فقه، فارسي) رساله عمليه ميرزاى قمى (1150 - 1231) است در دو جلد كه جلد اول آن در 1206 به پايان رسيده است. (ذريعه 20 / 307) * ش 694، جلد اول، تحرير محمد هاشم بن حاج محمد على در 1217 با نسخه اصل مقابله شده است. * ش 1207، بى تاريخ. * ش 1331، تا احكام اموات، بى تاريخ.

[ 166 ]

مرصاد العباد (عرفان، فارسي) از نجم الدين دايه رازى درگذشته 654 واين كتاب را در 618 - 620 نگاشته است. (منزوى 1044 و 1379) * ش 607، پايانش افتاده. تحرير سده 12 - 13. مزار - زيارت نامه (فارسي) از محمد اشرف بن عبد الحسيب حسيني مؤلف فضائل السادات ونواده ميرداماد، به نام شاه سلطان حسين صفوي در يك مقدمه وچهارده فصل ويك خاتمه. مؤلف مى نويسد كه زيارتهايى كه ميرداماد بخط خود نوشته بود جمع آورى كرده وبه صورت اين كتاب درآورده است. در اثناء كتاب مطالب متفرقه جالب به چشم مى خورد. آغاز: الحمدلله الحسيب الذى جعل زيارة المقربين.. * ش 601، تحرير سده 11 - 12، با ترجمه دعاها و زيارات زير سطور، 103 برك، خشتى. مزار - زيارت نامه (فارسي) شامل مقدمه ونه باب به نام شاه سليمان صفوي، مؤلف پيشتر مزارى نگاشته بوده كه زيارتهاى آن ترجمه نداشته ودر اين كتاب ترجمه فارسي زيارت را هم آورده است.

[ 167 ]

آغاز: الحمدلله.. اما بعد چون بر كافه انام وجمهور خواص وعوام لازم ومتحتم است.. * ش 659، تحرير سده 11 - 12، يكى دو برك از آخرش افتاده، با سر لوح وجدول زرين، وترجمه زيارات با شنگرف زير سطور نوشته شده است. مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام (فقه، عربي) از شهيد ثانى (911 - 966) كه در سالهاى 951 - 964 دردست نگارش بوده است. (ذريعه 20 / 378 - فهرست فيضيه 1 / 242) * ش 819، از وقوف تا نكاح، تحرير على بن محمد بن حسن الخور اسكافي جى بلوك اصفهان در سه شنبه نيمه رمضان 1033. * ش 820، متاجر تا وكالت، تحرير محمد رضا بن محمد مؤمن شولستانى در 1109. * ش 839، نكاح تا نذر، تحرير حسن بن على بن زبيدي سده 10 - 11. * ش 852، تجارت تا نكاح، تحرير جمعه 11 رمضان 1017. * ش 855، طهارت تا جهاد، تحرير سده 11، * ش 1019، عتق تا نذر، تحرير سده 13. * ش 1120، قضا وشهادات وحدود وديات، تحرير سده 13.

[ 168 ]

مشارق الانوار (حديث، عربي) از شيخ رجب برسى كه آنرا در 773 نگاشته است. (ذريعه 21 / 33 - فهرست فيضيه 1 / 245) * ش 685، تحرير محمد جعفر بن عبد الله قرميسينى در 1244. مشارق الشموس في شرح الدروس (فقه، عربي) شرح دروس شهيد اول است از آقا حسين خوانسارى (1016 - 1098) (ذريعه 21 / 36) * ش 561، طهارت، ناتمام، تحرير سده 12، با يادداشت تملك محمد طاهر بن مير محمد حسين حسيني و وقفنامه أي مورخ 1255 بر برك نخست. * ش 572، طهارت، تحرير سده 12 - 13. مشاعر (فلسفه، عربي) از ملاصدراى شيرازى (979 - 1050) (ذريعه 21 / 37) * ش 905، تحرير سده 13.

[ 169 ]

مصائب المعصومين (عربي) شامل مقدمه وشصت ودو مجلس وخاتمه از عبد الخالق بن عبد الرحيم يزدى درگذشته 1268 واين كتاب را در 1241 به پايان برده است. (ذريعه 21 / 73 و 75) * ش 1109، تحرير سده سيزدهم، 305 برك، وزيرى. المصابيح (فقه، عربي) از سيد بحر العلوم درگذشته 1212 يا از سيد مجاهد درگذشته 1241. آغاز: الحمد.. الفقه لغة الفهم واصطلاحا العلم بالاحكام.. در بحث غسل عيد نوروز از كتاب لسان الخواص قزويني ونوروزيه أو و زاد المعاد مجلسي ياد مى شود. (ذريعه 21 / 81 - 82 - فهرست فيضيه 1 / 248) * ش 481. طهارت تا بحث نجاسات، بى تاريخ، 100 برك، رحلى. * ش 1541، طهارت اول وآخرش افتاده، بى تاريخ. مصابيح القلوب (مواعظ، فارسي) از تاج الدين حسن شيعي سبزوارى (سده هشتم) در پنجاه ودو يا سه فصل. (منزوى 1683 - ذريعه 21 / 90)

[ 170 ]

* ش 869، تا فصل 31، تحرير سده 11. * ش 1003، اولش افتاده، تحرير سده 11. * ش 1094، تحرير سده 13. * ش 1576، ناقص بى تاريخ. مصابيح القلوب (فقه، فارسي) از محمد حسين عبد الباقي حسنى حسيني خاتون آبادى درگذشته 1233 در يك مقدمه وپنج باب، طهارت تا زيارات، تاريخ تأليف 1217. (روضات الجنات ص 198 چاپ دوم) * ش 1066، آخرش افتاده، بى تاريخ. * ش 1557، تحرير عبد المطلب موسوى زين العابدينى شهير به سيد ميرزاى موسوى اصفهاني در 1225. المصباح - شرح قسم ثالث مفتاح العلوم سكاكى (معاني بيان، عربي) از مير سيد شريف جرجاني درگذشته 816 ودر 803 - 804 از نگارش اين شرح فراغت يافته است. (كشف الظنون 1763) * ش 619، تحرير بنده محمد حسين بن نعمت الله قرشي. مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة (حديث، عربي) به ذريعه 21 / 110 مراجعه شود.

[ 171 ]

* ش 1180، تحرير 1069. همراه با متفرقاتي از ادعيه. المطول (معاني بيان، عربي) شرح تلخيص المفتاح است از سعد الدين تفتازانى كه آنرا در 742 به پايان رسانده است. (ذريعه 6 / 70 و 202 - كشف الظنون 1 / 473) * ش 411، تحرير سده 13. * ش 473، تحرير سده 13. * ش 526، تحرير عبد الوهاب در 1079. * ش 528، تحرير مرتضى قلى بن كربلا رمضان استرآبادى در 1241. * ش 557، تحرير 1077. * ش 861، تحرير زمان بن حمزه در 10409. معاديه (ممكن است نام ديگرى داشته باشد) (عقائد، فارسي) كتابي است در اثبات معاد جسماني، بحث تناسخ را هم دارد، كلمه اكنون در آن تكرار مى شود. از مجلس درس امير سيد شريف در شيراز كه أو از سيد شريف نقل ميكرده ياد مى شود. حديث ان الصورة الانسانية هي اكبر حجة الله على خلقه را از امام صادق نقل مى كند.

[ 172 ]

ابياتى را با عنوان قوله قوله شرح مى كند. مؤلف از خود بعنوان اين حقير ياد مى كند. از سيد نظام الدين احمد كه در شيراز وعظ مى كرده وبسيار مورد علاقه مردم بوده ياد وداستانى از أو درباره پادشاه هند كه سيد نعمت الله ولى را در خواب ديده نقل مى كند. از اخلاق ناصرى وجاودان نامه ومعاديه بابا افضل واشعاري از ناصر خسرو وكتاب اخوان الصفا ياد مى كند. * ش 1146، اول وآخر ناقص، 55 برك، تحرير سده 11 همراه با كتاب اخلاق اشراف عبيد زاكانى كه در حرف الف اين فهرست ياد شد. معالم الاصول (اصول فقه، عربي) از شيخ جمال الدين حسن بن زين الدين درگذشته 1011، اين كتاب را مؤلف به عنوان مقدمه كتاب فقه خود نگاشته است. (ذريعه 21 / 198) * ش 618 تحرير 1300. * ش 703، تحرير 1237. * ش 739، تحرير محمد حسن بن ملا محمد حسين بافرانى در 1238. * ش 790، تحرير اسماعيل بن مير محمد زمان حسيني در 1077. * 1028، تحرير على بن محمد حسين انجدانى در 1257.

[ 173 ]

* ش 1117، تحرير عبد الباقي حسيني در 1231. * ش 1125، تحرير محمد جواد بن محمد امين در 1244. * ش 1201، تحرير سده 12. * ش 1226، تحرير محمد حسن بن حاج محمد ترشيزى در 1096. * ش 1393، تحرير 1255. معاني الاخبار (حديث، عربي) از شيخ صدوق درگذشته 381، تاريخ پايان تأليف 331 (؟). (ذريعه 21 / 204) * ش 1321، اول وآخر ناقص، تحرير سده 12 - 13. معتمر وعيينه (داستان، منظوم) از عبد الرحمن جامى (در نسخه ما به جامى نسبت داده شده است) (منزوى 3291) * ش 1273، 8 برك، تحرير 1210، همراه با يوسف وزليخاى جامى. معراج السعادة (اخلاق، فارسي) از ملا احمد نراقى (1185 - 1245) كه تقريبا ترجمه جامع السعادة پدرش ملا مهدى نراقى است.

[ 174 ]

(ذريعه 21 / 229) * ش 656، اولش افتاده، تحرير 1257. معراج نامه (فارسي) آغاز: الحمد.. اما بعد بدانكه در اخبار. * ش 1211، تحرير 1176، 27 برك. معراج نامه منظوم (فارسي) آغاز: شاهنشه ملك لايزالى * خورشيد فضاى بى زوالى * ش 1594، تحرير سده 14. معراج نامه (فارسي) آغاز: الحمدلله الذى خلق الافلاك. * ش 1646، تحرير سده 14، 40 برك، جيبى. مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب (نحو، عربي) از ابن هشام درگذشته 762، كه آنرا در 756 به پايان رسانده است. (كشف الظنون 2 / 1751) * ش 565، جزء اول، تحرير حسين بن مسلم موسوى سفري، بدون تاريخ.

[ 175 ]

* ش 1598، تحرير سده 14. * ش 1619، جلد دوم، تحرير محمد مهدى بن محمد ابراهيم الندوشى اليزدى در 1271. مفاتيح الاصول (اصول فقه، عربي) از سيد مجاهد در گذشته 1242 كه آنرا در 1229 به پايان رسانده است. (ذريعه 21 / 300 - مشار) * ش 548، تحرير غلام حسين بن اسلام بيك خوانسارى در 1239. * ش 970، از باب الافعال والتاسى تا پايان، تحرير 1229. مفاتيح الشرايع (فقه، عربي) از فيض كاشانى (1007 - 1091) فقط قسمتي از اين كتاب چاپ شده است. (ذريعه 21 / 303) * ش 603، جلد دوم، تحرير ملا باقر براى مجتهد العصر والزمان ميرزا أبو تراب تويسركانى در 1206. * ش 630، جلد اول تحرير سده 11 - 12. ش 724، جلد دوم، تحرير حسين بن عبدالعلى بن عبد المحمود در 1215. * ش 731، جلد دوم، تحرير سلطان بن سلطان هزار جريبى در 1209. * ش 835، تا ارث، تحرير سده 12 - 13.

[ 176 ]

* ش 967، جلد دوم، آخرش افتاده، تحرير سده 13. مفتاح الفلاح (دعا، عربي) از شيخ بهائي (953 - 1030) كه آنرا در 1015 در گنجه به پايان رسانده است. (ذريعه 21 / 339) * ش 1139، تحرير سده 11 - 12. * ش 1219، تحرير محمد فصيح در 1055. * ش 1253، در 1112 مقابله شده است. مفتاح الكرامة (فقه، عربي) از سيد محمد جواد بن محمد حسيني عاملي نجفى (1150 - 1226) كه در سالهاى 1201 تا 1226 در دست نگارش بوده است. (ذريعه 21 / 341) * ش 1023، نيمه دوم جلد صلوة، بى تاريخ. المفصل في صنعة الاعراب (نحو، عربي) از أبو القاسم محمود بن عمر زمخشرى درگذشته 538 كه آنرا در 513 - 514 نگاشته است (كشف الظنون 2 / 1774) * ش 1164، تحرير سده 11 - 12.

[ 177 ]

مقابيس الانوار (فقه، عربي) از شيخ اسد الله كاظمي دزفولي درگذشته 1237. (ذريعه 21 / 375) * ش 467، بيع تا رضاع، بى تاريخ. مقباس المصابيح (دعا، فارسي) از علامه مجلسي (1037 - 1110) كه در سال 1096 نگارش آن به پايان رسيده است. (ذريعه 22 / 17) * ش 827، تحرير سده 12 - 13. * ش 969، نسخ گوهر ملك بنت شيخ حاجى نور الدين بنارويه من اولاد ابى ذرالغفارى، با نسخه اصل مقابله شده است. مقتل (فارسي) قسمتي از عبارات آن نقل مى شود: باب چهارم در وفات حضرت فاطمه (ع) در بعضى احوال فاطمه (ع) از وقت ولادت تا فرمان وفات بايد دانست كه حضرت رسالت صلى الله عليه وآله را از خديجه كبرى دو پسر وچهار دختر بوده.. باب پنجم در شهادت مرتضى على، طرفي از اخبار مرتضى على (ع) از زمان ولادت تا زمان شهادت در شواهد النبوه آورده..

[ 178 ]

* ش 910، ناقص، تحرير سده 11 - 12، 70 برك، خشتى. مقتل ابى مخنف (عربي) به ذريعه ج 22 ص 27 مراجعه شود. * ش 736، تحرير 1216. مقدمه واجب (اصول فقه، عربي) از آقا حسين خونسارى (1016 - 1098) مؤلف مشارق الشموس في شرح الدروس. (ذريعه 22 / 106) * ش 1194، تحرير سده 12 - 13. مكاسب - متاجر (فقه، عربي) ازشيخ انصاري (1214 - 1281) (ذريعه 22 / 151) * ش 1605، همراه با چند رساله از مؤلف: عدالت، قضاء صلوة ميت، مواسعه ومضايقه ملحمه (نجوم، فارسي) از أبو الفضل حبيش تفليسى در 25 باب. (منزوى 355)

[ 179 ]

* ش 1215، تحرير سده 11 يا پيشتر. * ش 1314، ناقص، با نسخه پيش برابر نيست داراى ابواب وهر باب داراى بيست وپنج فصل، تحرير 1073. مناسك حج (فقه، فارسي) داراى چند مطلب. مطلب دوم در فضيلت حج. مطلب سوم در اقسام حج. * ش 1293، ناتمام، تحرير سده 13، حواشى با امضاء اس د كه گويا از سيد اسد الله فرزند حجة اسلام شفقى باشد دارد. مناهج الاحكام (اصول فقه، عربي) از ملا احمد نراقى (1185 - 1245) كه آنرا در 5 جمادى الاولى 1244 به پايان رسانده است. ذريعه (22 / 340) * ش 466، تحرير رمضان على كاشانى در 1242، با يادداشت تملك محمد تقى بن احمد بن محمد مهدى وفرزند أو بر برك نخست. منتخب الرسائل (فقه، فارسي) از سيد أبو القاسم موسوى نجفى اصفهاني برابر با فتاواى صاحب عروة الوثقى.

[ 180 ]

* ش 1581، تا شكيات، 24 برك. منتخب مثنوى ملاى رومى (فارسي) مؤلف، براى موضوعات مختلف، به ترتيب حروف تهجى اشعاري از مثنوى انتخاب كرده است نمونه اش اينست: آدم، الفت، اولياء، انسان، اسلام، اخلاص، امتحان، احسان.. نساء، نكاح. * ش 1482، بياض، 215 برك، تحرير سده 13. منتهى المقال (رجال، عربي) از شيخ ابى على محمد بن اسماعيل حائرى (1159 - 1216) (ذريعه 23 / 13) * ش 512، يك قطعه از آن، بى تاريخ. * ش 532، تحرير سده 13. منشآت فرهاد ميرزا (فارسي) ملحقاتي از فرصت شيرازى دارد. (ذريعه 23 / 35) * ش 1599، تحرير سده 14. منطق (عربي) از حاج محمد بن محمد على خونسارى.

[ 181 ]

داراى مقدمه ومقالات وخاتمه. آغاز: الحمدلله الذى جعل خزانته بين الكاف والنون.. * ش 1160، تحرير سده 11 - 12. منطق الطير - مقامات الطيور (فارسي) از عطار نيشابورى (512 - 627) (منزوى 3236) * ش 1261، بخشى از آن است، تحرير 1303. منظومه در طب (فارسي) آغاز: بدان چونكه گفتى سپاس ودرود * كه در فن طب است اين نفع ها انجام: يوسفى اين قصيده از بهرت * زد رقم بر صحيفه دوران.. * ش 1011، تحرير سده 13، 13 برك، خشتى. من لا يحضره الامام - فهرست وسائل الشيعه (حديث، عربي) از شيخ حر عاملي (1033 - 1104) (ذريعه 22 / 230) * ش 571، تحرير حسن بن محمد ابراهيم در 1234.

[ 182 ]

من لا يحضره الفقيه (حديث، فارسي) از شيخ صدوق درگذشته 381، در چهار جلد، در ذيقعده 372 قرائت آن توسط مؤلف به انجام رسيده است. (ذريعه 23 / 232) * ش 424، جلد اول ودوم، تحرير طالب بن محمد على حسيني مازندراني در 1015 در اصفهان مقابله شده، حاشيه نويسى دارد. * ش 448 از ابواب القضايا تا پايان كتاب، آخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12، با يادداشت تملك خضر بن حاج عبد على.. بر برك نخست. * ش 517، تحرير محمد كاظم بن عرب عطار در 1057. * ش 518، تحرير سده 11 - 12. * ش 596، از ابواب القضايا تا پايان، تحرير سده 11 - 12. * ش 834، جلد اول ودوم، تحرير سده 11 - 12، ش 846، از ميراث تا پايان كتاب، چند برك‍ آخر تحرير بهاء الدين محمد بن شيخ محمد بحراني در 1116. * ش 854، دوره، تحرير سده 11 - 12. * ش 1060، جزء سوم، تحريرسده 12 - 13. منهاج الفلاح (دعا، فارسي) از على بن شاه محمود بافقى (سده 11) در يك مقدمه و هفت باب ويك خاتمه

[ 183 ]

(فهرست آقاى روضاتي 276 - ذريعه 23 / 170) * ش 792، تحرير سده 11 - 12، اول وآخرش افتاده است. منهاج النجاة (اخلاق وعقائد، عربي) از ملا محسن فيض كاشانى (1007 - 1091) تاريخ پايان تأليف 1038. * ش 1235، بخشى از آن تحرير سده 11 وبقيه تحرير سده 13. * ش 1406، تحرير سده 13، همراه با چند برك شامل وصيت رسول اكرم صلى الله عليه وآله به ابى ذر غفاري وغيره. منهاج الهداية (فقه، عربي) متنى است شامل دوره فقه جز مقداري از كتاب حدود وكتاب قصاص وديات، از حاجى كلباسى (1185 - 1262) صاحب روضات مينويسد اين كتاب در طول بيست سال در دست نگارش بوده است. (ذريعه 23 / 180) * ش 608، طهارت تا هبات، تحرير محمد جعفر بن كربلائي خدابخش بروجنى در 1253. * ش 725، طهارت تا هبات، تحرير 1257. * ش 991، تحرير قربانعلى بن محمد قدير ساكن قريه نوكاباد لنجان من توابع اصفهان در 1261.

[ 184 ]

منهج الصادقين (تفسير، فارسي) از ملا فتح الله كاشانى درگذشته 988 - 997 (ذريعه 23 / 193) * ش 412، از سوره كهف تا شعرا، تحرير 1235. * ش 472، از سوره مريم تا صافات تحرير سده 11 - 12. * ش 476، از سوره توبه تا عنكبوت، تحرير سده 12 - 13 * ش 488، از سوره زمرتا نصر وبخشى از آن تحرير سده 11 است. * ش 663، از سوره مريم تا احزاب، تحرير سده 11 - 12 مواعظ (فارسي) كتابي است شامل احاديث اخلاقي داراى ابواب، واين نسخه از باب سوم تا باب هفتاد وهشتم را دارد، جمله قال المؤلف در آن تكرار ميشود. آغاز باب سوم: الباب الثالث في ذكر الموت ومواعظه قال الله تعالى في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت.. انجام: الباب الثامن والسبعون، يستحب جلوس الانسان دون مجلسه تواضعا.. * ش 617، تحرير سده 13. مواقف (كلام، عربي) از عضد الدين عبد الرحمن ايجى درگذشته 756، داراى شش موقف

[ 185 ]

است. آغاز: الحمدلله على نواله والصلوة على نبيه وآله. (كشف الظنون 1891). * ش 1615، تحرير سده 9 - 10، با يادداشت تملك ابن شاه مير محمد حسين در 964. مواهب عليه - تفسير حسيني (تفسير، فارسي) از ملا حسين كاشفي كه آنرا در 897 تا 899 نگاشته است. ذريعه 23 / 241) * ش 634، از سوره نور تا پايان قرآن، تحرير سده 10 - 11. * ش 662، جزء شانزدهم وهفدهم قرآن، تحرير سده 11. * ش 812، تا سوره يوسف، تحرير سده 10 - 11. موجز القانون (طب، عربي) كوتاه شده قانون ابن سينا است از ابن نفيس علاء الدين على بن الحزم قرشي درگذشته 687 كه آنرا 677 نگاشته است. فهرست دانشكده پزشكى ص 90) * ش 690، آخرش افتاده، تحرير سده 13. المهذب البارع في شرح مختصر الشرايع (فقه، عربي) ازابن فهد حلى (756 - 841) كه جلد اول آنرا در اول شعبان 805 به پايان

[ 186 ]

رسانده است. (ذريعه 23 / 292) * ش 401، تحرير گويا سده يازدهم، وبرگهائى از آن نونويس است، با يادداشت تملك صدر الدين خلف آخوند ملا محمد وتملك ديگر مورخ 1177 وتملك محمد رحيم بن محمد تقى در نجف در 1215، بر برك نخست، رحلى. مهيج الاحزان (مقتل، فارسي) از ملاحسن بن على يزدى حائرى شاگرد سيد مجاهد، در يك مقدمه و چهارده مجلس. (ذريعه 23 / 299) * ش 595، تحرير محمد حسين بن اسماعيل گلستانه اصفهاني در 1281. ميزان الحساب - حساب (رياضي، فارسي) از ملا على قوشچى درگذشته 879، در سه مقاله، وبه نام زبدة الحساب هم خوانده مى شود. (فهرست منزوى 163) * ش 1289، ناقص، تحرير سده 11. النافع ليوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر (كلام، عربي) از فاضل مقداد درگذشته 826 وبر باب حادي عشر جز اين شرح شروح فراوان

[ 187 ]

ديگرى هم نگاشته است. (ذريعه 13 / 123) * ش 569، تحرير 1263. * ش 1376، تحرير سده 13. نجاة العباد (فقه، عربي) رساله عمليه ونيز يكى از متون فقهى است از صاحب جواهر درگذشته 1266. (ذريعه 14 / 100) * ش 1593، يك قطعه از آن، بى تاريخ. نخبه (فقه، فارسي) رساله عمليه است از حاجى كلباسى (1180 - 1262) از طهارت تا خمس. * ش 1394، تحرير سده 13. * ش 1423، با حاشيه شيخ انصاري برآن ووقفنامه أي مورخ 1276. * ش 1465، با حاشيه شيخ انصاري وسيد اسد الله شفتي وحاشية ديگر با امضاء ح س. * ش 1589، با حواشى سيد محمد كاظم يزدى وآخوند خراساني وميرزا محمد تقى شيرازى. نزهة الكرام وبستان العوام (شايد اين كتاب باشد) (امامت، فارسي) از جمال الدين مرتضى أبو عبد الله محمد بن حسن بن رازى.

[ 188 ]

در داستان خالد بن وليد مى نويسد: وقصه اين در تبصرة العوام آورديم. نسخه ما ناقص است وبراى اطمينان بيشتر بايد با نسخه ديگرتطبيق شود. * ش 1140، تحرير سده 11 - 12، 160 برك، خشتى. نصاب الصبيان (لغت، عربي به فارسي) از أبو نصر فراهى (سده هفتم) (فرهنك نامه هاي عربي به فارسي ص 86) * ش 1074، تحرير سده 13. * ش 1571، تحرير سده 13، با شرح محمد بن فصيح ابن المدعوبه كريم الدشت بياضى در حواشى آن. نقد الرجال (رجال، عربي) از مير مصطفى بن حسين حسيني، كه نگارش آن را در 1015 به پايان رسانده است. (مصفى المقال ص 460) * ش 965، تحرير عبد الباقي بن محمد حسين در 1257. نقود المسائل (فقه، فارسي) فقه استدلالى است واين نسخه شامل طهارت وصلوة است. آغاز: باب الاحداث الموجبة للطهارة در صورتي كه كسى طهارت داشته باشد.. * ش 1091، تحرير سده 13، 176 برك، خشتى.

[ 189 ]

نور العيون (امامت، فارسي) از محمد باقر الشريف الحسينى الاصفهانى بن محمد شريف الرضوي القمى كه آنرا در دوشنبه 12 ربيع الثاني 1235 به پايان برده است. شامل دو باب، باب اول شامل 12 تنوير: 1 - در بيان احتياج كافه انام در جميع ايام به امام منصوب از جانب حكيم علام. 2 - در خلقت نور پاك سيد الانبياء وسيد الاوصياء واتحاد نورين آن. 3 - در اينكه امامت از اصول دين است. 4 - در بيان اينكه نصب امام باخداوند علام است. 5 - در شرائط امامت وآن سه شرط است افضليت، عصمت، هاشميت. 6 - در تعب ائمه دين. 7 در بيان طرق معرفت امام وآن پنج طريق است. 8 - در بيان امامت امير المؤمنين (ع)، ودر آن پنج تكميل است: 1 - در افضليت 2 - درعصمت 3 - در هاشميت 4 - در معجزات 5 - در نصوص امامت آن امام. 9 - در امامت باقى ائمه اثنا عشر ودر آن دوازده نجم است. 10 - در اثبات رجعت ودر آن 12 مظهر است. 11 - در فضيلت مودت اهل بيت نبوت وعداوت دشمنان ايشان ودر آن دوازده اشراق است. 12 - در فضيلت محبت فرزندان وشيعيان ائمه معصومين ودر آن پنج طريق است. باب دوم در معرفت اجمالي دشمنان خير المرسلين ودر آن 12 تبصير است. آغاز: الحمدلله الذى اشرف في قلوب اوليائه لتعريفه وتوحيده الانوار.. * ش 504، تحرير سده 1235، 260 برك، رحلى.

[ 190 ]

نور الانوار ومصباح الاسرار (تفسير، عربي) از محمد بن محمد تقى مدعو به رضى الدين حسيني نجفى الاصل شيرازى المنشأ اصفهاني المسكن كه اجازه أي مورخ 1107 از أو در دست است. در اين كتاب پس از دوازده مقدمه شروع به تفسير شده ودر ذيل هر آيه بحث هاي قرائت، تركيب، اقوال وروايات به ترتيب ديده مى شود وتقريبا از تفسيرهاى روايتي به شمار مى آيد. واين نسخه تا پايان سوره بقره را دارد وچند برگى هم از تفسير آيه قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربى (سوره بنى اسرائيل) آغاز: الحمدلله الذى خلق الانسان في احسن التقويم.. (فهرست رضوى ج 4 ص 459) * ش 1578، تحرير سده 11 - 12، 245 برك، رحلى نوش آفرين (افسانه، فارسي) به فهرست منزوى 3751 رجوع شود. * ش 639، تحرير 1261. * ش 1022، ناقص تحرير سده 13. نهج البلاغه (حديث، عربي) از سيد رضى (359 - 406) كه در ماه رجب سال 400 از گردآورى آن فراغت يافته است. (فهرست سپهسالار 2 / 112)

[ 191 ]

* ش 783، بخشى از كتاب است، تحرير سده 11 - 12، بخشى از صحاح اللغه جوهرى همراه اين نسخه است. نهاية الوصول إلى علم الاصول (اصول فقه، عربي) از علامه حلى (648 - 726) در چهار جزء كه جزء سوم آنرا در 16 رجب 704 به پايان رسانده است. * ش 405، تا پايان جزء سوم، تحرير رضى الدين بن سيد محمد حسيني موسوى مكى در 1203، در يكى از برگها حاشيه أي با امضاء حسين حسيني قائينى ديده ميشود، ونيز در حاشيه برك دهم اين عبارت ديده مى شود: " ليس في النسخة المقروة على المصنف.. " * ش 471، دوره، تحرير 1236، با وقفنامه أي مورخ 1295 بر برك نخست. وافى (حديث، عربي) از ملا محسن فيض كاشانى (1007 - 1091) در چهارده جزء كه در 1067 يا 1068 نگارش آن به پايان رسيده است. (ذريعه 14 / 164) * ش 449، جزء نهم، تحرير سده 11 - 12. * ش 490، جزء اول ودوم، تحرير سده 11 - 12 با وقفنامه مورخ 1199.

[ 192 ]

وجيزه (رجال، عربي) ازعلامه مجلسي (1037 - 1110) كه آنرا 1086 تأليف كرده است. * ش 1354، تحرير على كاخكى بن محمد سوسفيانى در 1123. وجيزه (رساله عمليه، فارسي) از حاجى كلباسى (1180 - 1262) داراى سه مقصد. * ش 1429، تحرير 1271. وجيزة التجويد (تجويد، فارسي) از محمد بن محمد باقر الشريف الكاشانى. آغاز: الحمدلله العليم الحكيم والصلوة والسلام على رسوله العزيز الكريم. * ش 1239، تحرير ميرزا عبد الغفور در 1319 به دستور يگانه استاد عصر آقا شيخ محمد ملقب به عاصم كاشانى، 300 برك، جيبى. وسائل الشيعه - تفصيل.. (حديث، عربي) از شيخ حر عاملي (1033 - 1104) در شش جلد كه در طول بيست سال نگاشته شده است. (ذريعه 4 / 352)

[ 193 ]

* ش 547، زكوة وحج، تحرير سده 13. * ش 836، از ارث تا پايان كتاب، آخرش افتاده، تحرير سده 11 - 12. وسيلة النجاة في المبدء والمعاد (عقائد، مناظره، فارسي) از محمد هادى، شامل مقدمه وهفت باب وخاتمه وشامل برخى از مناظرات قاضى زاده كرهرودى مؤلف تحفه شاهى با قاضى زاده ما وراء النهري در امامت، و نيز مناظره مؤلف با فاضلي از افاضل هند. آغاز: الحمدلله رب العالمين الذى هدانا الصراط المستقيم وارشدنا سبل الائمة الهادين. * ش 1059، تحرير 1189، 235 برك، خشتى كوچك. وقفنامه (فارسي) وقفنامه مدرسه امامية واقع در محله درب كازرون شيراز، واقف امام وردى بيك در 1094 وشهود محمد شفيع بن محمد تقى، ومحمد على بن محمد مازندراني. آغاز: يا من علم آدم الاسماء كلها. * ش 1554، 30 برك، خشتى. هداية الطالبين (فقه، فارسي) از محمد حسن بن محمد حسين حسنى حسيني اصفهاني در يك مقدمه وچند

[ 194 ]

باب، در زمان فتحعليشاه نگاشته شده است. آغاز موجود: اما بعد چنين گويد تشنه لب زلال فيوضات.. * ش 1098، اول وآخرش افتاده، طهارت تا صيام، بى تاريخ، 384 برك، خشتى. هداية المسترشدين - حاشيه معالم (اصول فقه، عربي) از شيخ محمد تقى اصفهاني (1234 - 1301). (ريحانة الادب 2 / 449) * ش 930، از بحث صيغه امر تا مفهوم وصف، بى تاريخ. هداية المشتاقين (كيميا، فارسي) آغاز: الحمدلله الذى تجلى لعباده في كل شئ من غير ان يرد.. * ش 1168، تحرير 1301 براى افلاطون الزمان.. آقا ميرزا أبو الحسن، 30 برك، جيبى. هفت اقليم (1) (جغرافيا - فارسي) آغاز ديباچه: بعد از حمد وثناى صانع جهان غرابت آيين.. آغاز كتاب: اقليم اول به زحل منسوب است وتمامي اهل اين اقليم اسود اللون باشند..


1 - شايد بخشى از تاريخ حبيب السيرباشد كه به صورت كتابي جداگانه درآمده است. (*)

[ 195 ]

شامل هفت اقليم وتاريخ تأليف آن " آثار الملوك والانبيا " و " خبر از جهانيان " ودر اشعار پايان كتاب آمده. ز نام تو اين نامه شد نامور * از آن گشت نامش حبيب السير (فهرست منزوى 3989) * ش 1608، تحرير امين الدين محمد در سده 11، 32 برك، وزيرى. يوسف وزليخا - منظوم (فارسي) از عبد الرحمن جامى كه آنرا در سال 889 سروده است. (فهرست منزوى 3331) * ش 1273، تحرير 1210، همراه با معتمر وعينيه جامى كه در حرف ميم اين فهرست ياد شد.

[ 196 ]

هشت نسخه ديگر كه در جاى خود معرفى نشده است ش 1651، توحيد صدوق، تحرير محمد كاظم بن محمد معصوم سبزوارى در 1120، ربعى. ش 1652 شرح قصائد سبعه ابن ابى الحديد، گويا از سيد محمد بن حسن ابن ابى الرضا العلوى (سده هشتم). آغاز: بواجب الوجود استعين وبارشاده سبيل الحق استبين.. تحرير محمد كاظم بن عبدالعلى تبريزى (نيريزى) در سده 13، وقفى حاجى بلال، غلام مستوفى الممالك كه توليت آن را با آخوند ملا على اكبر قمى قرار داده است، ربعى. ش 1653، وافية الاصول ملا عبد الله تونى، تحرير سده 11، خشتى. ش 1654، زبدة الاصول وتشريح الافلاك شيخ بهائي. هر دو، تحرير محمد صادق حسيني خاتون آبادى در 1245.

[ 197 ]

ش 1655، قسمت سوم از كتاب ايمان وكفر بحار الانوار، تحرير عباس بن محمد طباطبائي حائرى (سيد مجاهد) در 1286، خشتى. ش 1656، حاشيه فرائد الاصول شيخ انصاري، از سيد محمد صادق اصفهاني شاگرد آخوند خراساني، تاريخ پايان برائت 1309 در نجف، نسخه بخط مؤلف وتا اواخر استصحاب. آغاز: قوله اعلم ان المكلف المراد من المكلف في هذه العبارة من وضع عليه القلم باجتماع شرائط التكليف.. 180 برك، خشتى. ش 1657، جواهر الكلام، نكاح، تحرير 1264، رحلى. ش 1658، تنبيه الغافلين از نصر بن محمد، ابو الليث سمرقندي درگذشته 373 يا 375 يا 393 فقه وحديث است داراى صدو هشتاد وچند باب (1)، تحرير (2) محمد بن عمر بن عبد الله بن حميد طبسى در چهار شنبه 17 ذيحجه 878، از كتب وقفى آقا مير سيد على مفسر معاصر مؤلف تفسير مقتنيات الدرر مى باشد، رحلى.


1 - نگاه كنيد به معجم المطبوعات ج 1 ص 1045، وبراى اطمينان، بايد اين نسخه، با نسخه ديگر تطبيق شود. 2 - گويا يك كلمه قبل از محمد افتاده باشد. (*)

[ 198 ]

مجموعه ها (نسخه هائى كه شامل بيش از يك كتاب است) مجموعه ش 536 1 - حديقة الشيعة ملا احمد اردبيلي درگذشته 993، اين نسخه فصل رد بر صوفيه را ندارد. 2 عقائد دينيه، رساله أي است در اصول عقائد شيعه به طريق سؤال وجواب، از ضياء الدين بن سديد جرجاني. آغاز: الحمد.. اما بعد چنين گويد اين فقير حقير جانى.. 3 رساله عمليه فقهى به طريق سؤال وجواب. 4 رساله عمليه فقهى به طريق سؤال وجواب، برابر با فتاواى علامه مجلسي

[ 199 ]

كه ملا محمد كاظم سبزوارى ساكن مشهد بادوبار مسافرت به اصفهان برخى از آن مسائل را شفاها وبرخى را كتبا از علامه مجلسي استفتا كرده وبه صورت رساله أي درآورده است ودر اين رساله از شيخ حر عاملي درگذشته 1104 با دعاى دام فضله ياد مى شود. آغاز: الحمدلله.. اما بعد چون بعضى از مسائل ضروريه كه ميان.. هر چهار كتاب، تحرير محمد شريف قاضى در 1113 يا 1103 در شاه جهان آباد، رساله دوم چهار برك وسوم نيز چهار برك وچهارم بيست ويك برك، و آخرش ناقص است. مجموعه ش 593 1 - ديوان فارغ، همانكه در حرف (ف) اين فهرست ياد شد تحرير 1262. 2 - نصاب الصبيان، تحرير 1263. 3 - منشآت ميرزا مهدى خان منشى مازندراني (ذريعه 23 / 40) بى تاريخ. مجموعه ش 605 1 - الفوائد الصمديه شيخ بهائي. 2 - كبرى در منطق از مير سيد شريف جرجاني درگذشته 816. 3 - عوامل ملا محسن طالقاني. مجموعه ش 609 1 - الفوائد الحائريه از آقا باقر بهبهاني.

[ 200 ]

2 - الفوائد الحائريه (جديد) از همو. 3 شرح وافية الاصول ملا عبد الله تونى، از سيد بحر العلوم درگذشته 1212 (ذريعه 14 / 167). كتاب اول تحرير صفر على بن محمد على ايروانى در 1242 در كرمانشاه، با يادداشت تملك لطفعلى بن.. قاجار در 1290 واحمد بن امين الشرع در 1331 و كتاب دوم تحرير محمد بن الله قلى بنابى در 1201 وكتاب سوم تحرير على قلى بن حاج محمد در 1235 در كربلا. مجموعه ش 613 1 - تلخيص المفتاح خطيب دمشق (666 - 729) تحرير سده 13. 2 - سراجيه - رساله در معرفت تقويم. از محمود سراج در سه قسم، قسم اول، در معرفت تقويم وبروج وكواكب قسم دوم در معرفت ارقام وجداول تقويم، قسم سوم در معرفت آنچه در باقى اوراق نويسند. آغاز: بعد از حمد وسپاس بى قياس خداوند تبارك وتعالى وتقدس ودرود بر رسول وآل واصحاب أو چنين گويد العبد المحتاج محمود سراج.. تحرير شاه قلى بن عبد الرزاق دلاك در 1075، 7 برك، ربعى. مجموعه ش 622 1 - اصل الاصول ملا محمد جعفر استرابادى در اصول دين به فارسي، چاپى 1261. 2 - اشعار در مدح على (ع) - ساقى نامه.

[ 201 ]

آغاز: ذكر مجملى از غزوه احد، آغاز داستان رفتن على (ع) به دشت كين، بسم الله الرحمن الرحيم. بده ساقى آن ساغر لاله گون * كه آيد ز رنك ميش بوى خون انجام: ملائك همه چهره افروختند * شياطين سرا پا زغم سوختند تحرير سده 13، 26 برك، خشتى. مجموعه ش 682 1 - الموجز الحاوى لتحرير الفتاوى از ابن فهد حلى (756 - 841) (فقه، عربي). آغاز: الحمدلله.. وبعد فقد استخرت الله تعالى وعملت هذا المختصر و سميته بالموجز الحاوى.. (ذريعه 23 / 248) 2 - جواهر الكلمات - صيغ العقود، از شهيد ثانى (911 - 966). آغاز: الحمدلله.. وبعد فقد التمس منى بعض الاخوان.. (1) (ذريعه 5 / 278) كتاب اول طهارت تا زكوة، 92 برك وكتاب دوم 108 برك وهر دو تحرير سده 10 - 11، ربعى. مجموعه ش 684 1 - خلاصة الحساب شيخ بهائي.


1 - سرآغاز نسخه ما با سرآغازى كه در ذريعه آمده برابر نيست. (*)

[ 202 ]

2 ايضاح علم الحساب (نامى است كه بربرك اول نسخه يادداشت شده است). از محمد بن جلال الدين كاشانى. آغاز: الحمدلله.. فيقول الفقير إلى الغنى محمد مؤمن.. 3 - تحفه حاتميه - قبله افاق - استخراج نصف النهار. از ملا مظفر گنابادى در يك مقدمه وپنج باب. آغاز: افتتاح كلام در هر مقام واختتام مقال در همه حال حمد وثناى قادرى را سزا است.. (فهرست منزوى 252) 4 - طريق تحقيق قبله، از شيخ على بن عبد العالي (محقق ثانى). آغاز: جهة القبلة في حق اهل كلم اقليم هو.. 5 - تشريح الابدان - التشريح بالتصوير. از منصور بن محمد بن احمددر يك مقدمه وپنج مقاله وخاتمه. آغاز: شكر وسپاس پادشاهى را سزد وحمد وثناى بى قياس خالقي را رسد كه در خلقت انسان دقائق حكمتش.. (منزوى 508) كتاب دوم دو برك وسوم بيست ويك برك وپنجم سى ويك برك وهمه كتابها تحرير 1250، خشتى. مجموعه ش 686 1 - حدود وديات علامه مجلسي همان كه در حرف (ح) همين فهرست ياد شده است.

[ 203 ]

2 - اصول دين ميرزاى قمى (فارسي). (منزوى 878). 3 - رساله در رضاع از ملا محمد تقى مجلسي (1003 - 1070). آغاز: الحمد.. چنين گويد احوج المربوبين إلى رحمة الله الغنى محمد تقى بن على المجلسي الاصفهانى كه چون در اين عصر افراط وتفريط بسيار در امر رضاع واقع شده بود ميان طلبه، اين رساله را نوشت تا آنچه وسط صراط كه مستقيم است ظاهرشود.. 4 متفرقات كتاب اول ودوم تحرير على بن ابى القاسم حسيني در 1243 وكتاب سوم يازده برك، تحرير 1248، خشتى. مجموعه ش 688 1 - نوش آفرين داستان فارسي است، در حرف (ن) اين فهرست ياد شد. 2 خواجه خداداد وعجوزه وطوطى، داستان فارسي است. آغاز: نقل كرده اند كه تاجرى بود در كجرات كه أو را خواجه خداداد مى گفتند.. كتاب اول تحرير 1239 ودوم بى تاريخ. مجموعه ش 701 1 - تهذيب الاصول علامه حلى. 2 زبدة الاصول شيخ بهائي.

[ 204 ]

هر دو كتاب تحرير أبو القاسم بن همايون حسيني تويسركانى در 1217. مجموعه ش 709 1 - رساله عمليه، فارسي، مكاسب تا اطعمه واشربه. آغاز: بدان كه تجارت در اينجا بمعنى مطلق كسب است از بيع وشرا واجاره واستيجار.. (ذريعه 19 / 59) 2 - اختيارات الايام علامه مجلسي. كتاب اول تحرير 1215 ودوم پايانش افتاده است. مجموعه ش 714 1 - رساله در جواب شيخ عبد على بن شيخ على القوسلى، از شيخ احمد احسائي كه در سال 1211 در نبى بحرين نگاشته است. آغاز: الحمدلله ولى من نعمه بالجود والكرم.. (فهرست كتب مشايخ 265) 2 مقامات بديع الزمان همداني. (ذريعه 22 / 6 كشف الظنون 1785) 3 - فروق اللغات از سيد نور الدين جزائري. (ذريعه 16 / 186) 4 - رساله در شرح حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه، از شيخ احمد احسائي در پاسخ شيخ مهدى بن محمد شفيع استرآبادى.

[ 205 ]

(فهرست كتب مشايخ ص 15) رساله چهارم در حاشيه رساله اول نوشته شده وهر چهار كتاب تحرير سده 13 مى باشد. مجموعه ش 720 1 - منقبة الحيدرية (فارسي)، در دو مقدمه وپنج فصل وخاتمه، از على مراد بن على محمد. مقدمه اول در مولود فرخنده مسعود آن برگزيده معبود. مقدمه دوم در اثبات امامت آن جناب. فصل اول در شمه أي از فضائل ومناقب بى پايان امام. فصل دوم در بعضى اخلاق حميده وصفات پسنديده آن سرور. فصل سوم در قليلى از معجزات.. فصل چهارم در بعضى از احكام وقضاياى آن امام.. فصل پنجم در بعضى از فضائل ومناقب.. خاتمه در تولد حضرت صاحب الزمان.. 2 - مصائب العارفين (فارسي). شامل يك مقدمه وشانزده مجلس ويك خاتمه، از عبدالعلى كه كتابي ديگر در مقتل به نام " صحيفة الالم " و " هم وغم " داشته است. هر دو كتاب تحرير سده 13 وهر دو نقص دارد. مجموعه ش 726 1 - اصول دين ميرزاى قمى كه در مجموعه ش 686 نيز ياد شد.

[ 206 ]

2 - مرشد العوام ميرزاى قمى كه در حرف م اين فهرست ياد شد. هر دو كتاب تحرير محمد باقر بن سيف الله اصفهاني حسيني شهير به سيد واعظ در 1220. مجموعه ش 732 1 - وجيزه ملا محمد جعفر بن محمد صفى آباده أي شاگرد حجة الاسلام شفتي رساله عمليه است در صلوة، فارسي. 2 - اصول دين (فارسي). آغاز: أي طالبان تقوى وپرهيز بدانيد هر كس كه لفظ انسان بر أو صادق است... كتاب دوم در حاشيه سى وشش برك از كتاب اول نوشته شده وهر دو تحرير سده 13 مى باشد. مجموعه ش 745 1 - عوامل ملا محسن طالقاني. 2 - الفوائد الصمديه شيخ بهائي. 3 - رساله در حساب، فارسي، در پنج فصل. آغاز: بدانكه انواع حساب چهاراست آحاد وعشرات ومآت والوف.. 4 - شرح شعر " ثمانا بعد ما جاوزت... " از ملا محسن طالقاني قزويني. كتاب اول تحرير سده 13 ودوم تحرير 1209 در مدرسه شعربان لاهيجان وسوم چهار برك تحرير 1215 وچهارم تحرير 1215.

[ 207 ]

مجموعه ش 747 1 - الكافية البديعية في المدايح النبويه، از لطفعلى بن احمد بن لطفعلى تبريزى. آغاز: الحمدلله الذى حلل لنا سحر البيان.. 2 - قصيده. آغاز: اقيموا بنى امى صدور مطيكم.. 3 - شرح قصيده كعب بن زهير از لطفعلى بن احمد بن لطفعلى تبريزى. 4 - فقه اللغه ثعالبي. آغاز: اما بعد حمدالله على آلائه والصلوة على محمد وآله فان من احب الله عزوجل احب رسوله.. كتاب سوم تحرير 1242 وبقيه تحرير سده 13. مجموعه ش 748 1 - قرة العيون فيض كاشانى كه در حرف ق اين فهرست ياد شد. 2 - غنية الانام في معرفة الساعات والايام از همو. (ذريعه 16 / 65) كتاب اول تحرير 1245 ودوم تحرير سده 13. مجموعه ش 751 1 - النافع ليوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر از فاضل مقداد.

[ 208 ]

2 - عوامل ملا محسن طالقاني. 3 - الفوائد الصمديه شيخ بهائي. مجموعه ش 761 1 - طب الائمة كه در حرف (ط) اين فهرست ياد شد. 2 - الطب الجديد الكيمائى الذى اخترعه براكلسوس، شامل مقدمه و چند مقاله. (منزوى 563) كتاب اول تحرير حاجيه سكينه خاتون صبيه حاج محمد باقر در سده 13، كتاب دوم 24 برك وتحرير 1292، بخشى از قواعد علامه ومقدمات تفسير صافى همراه اين نسخه است. مجموعه ش 763 1 - شرح عرشيه ملا صدرا ازملامحمد اسماعيل بن محمد سميع اصفهاني درگذشته 1277. 2 - رساله أي است در اثبات مفطر بودن دخانيات (عربي). آغازموجود: ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التى تصل إلى الحلق.. انجام: وعلى الله الاعاذة من مقابح الاعمال الدنيوية. در پايان اين رساله داستان ممنوعيت خريد وفروش تنباكو در عصر شاه عباس اول ازانوار نعمانيه نقل شده است. كتاب دوم در ميان كتاب اول صحافي شده وهر دو تحرير سده 13 مى باشد.

[ 209 ]

مجموعه ش 764 1 - خلاصة الحساب شيخ بهائي. 2 - حاشيه ملا عبد الله يزدى بر تهذيب المنطق. كتاب اول تحرير اشرف على حسيني در 1226 در كرمان ودوم تحرير سده 13. مجموعه ش 770 1 - البهجة المرضية جلال الدين سيوطى. 2 - اوضح المسالك إلى الفية ابن مالك - التوضيح. شرحي است بر الفيه ابن مالك از ابن هشام نحوى (708 - 761). (كشف الظنون 1 / 154) كتاب اول تحرير 1261 ودوم ناتمام. مجموعه ش 779 1 - بخشى از كتاب لمعات كه در حرف ل اين فهرست ياد شد (ساطعه چهارم به بعد در اين بخش است). 2 - رساله در ذكر حيوانات وبيان گناهان. 3 - فهرست مؤلفات علامه مجلسي. (ذريعه 16 / 380) 4 - ترجمة الصلوة فيض كاشانى كه در حرف ت اين فهرست ياد شد. كتاب اول تحرير سيد احمد موسوى در 1259 ودوم 27 برك وسوم 5 برك

[ 210 ]

وچهارم ناتمام وهمه كتابها تحرير همان كاتب است. مجموعه ش 843 1 - انيس العشاق رامى درگذشته 795. (منزوى 3527) 2 - صنايع شعريه، فارسي. آغاز: اول صنعت تقسيم است وآن چنان است كه شاعر دو چيز را يازياده قسمت كند.. 3 - تذكرهء شعرا. آغاز: أي نام تو هر كه رابدل جاى شده * فرقش چو مه ومهر فلك ساى شده هر نامه كه ذكر تو در آن گشته رقم * هر جا كه رسيده مجلس آراى شده مؤلف، اين تذكره را به دستور دولت پناه قاضى حبيب الله ثانى قاضى زاده كاشانى نگاشته است. 4 - اشعاري از جامى، فارغ، بزمى، محمد رضا پدر فقير محمد كمال الدين مشهدى متخلص به طالب ومولانا بخشى. كتاب اول ودوم نسخ محمد رفيع بن صفات الله نائينى در 1095 وسوم و چهارم ناقص، تحرير سده 11. مجموعه ش 882 1 - شواهد سيوطى، از شواهد عينى استخراج شده ودر حرف ش اين فهرست ياد شد.

[ 211 ]

2 - شواهد سيوطى، فارسي. 3 - الفيه ابن مالك. مجموعه ش 889 1 - عوامل ملا محسن طالقاني. 2 - شرح تصريف زنجاني. مجموعه ش 890 1 - كشف الريبه شهيد ثانى كه در حرف ك اين فهرست ياد شد، در اين نسخه نسب مؤلف اينطور ياد شده زين الدين على بن احمد.. العاملي التحاريرى. 2 - اثنا عشرية شيخ بهائي (زكوتيه) (ذريعه 1 / 113) كتاب اول تحرير ابو المعالى حسيني در 1032، ودوم تحرير محمد صادق ابن زين العابدين در 1031. مجموعه ش 894 1 - شرح قطر الندى كه در حرف ش اين فهرست ياد شد. 2 - شرح مراح الارواح، صرف عربي. مجموعه ش 906 1 - ديوان تركي.

[ 212 ]

آغاز: تعالى الله زهى خلاق عالم * ايدان بر قطره دن خلقي مكرم 2 - الف ليله تركي (جلد دوم). آغاز: چون آخشام الوپ پرده شب عالمى.. كتاب اول 48 ودوم 165 برك وهر دو تحرير سده 13. مجموعه ش 909 1 - سى فصل خواجه نصير الدين طوسى كه در حرف س اين فهرست ياد شد. 2 - فارسي هيئت قوشچى كه در حرف ف اين فهرست ياد شد. 3 - هيئت چغمينى، عربي. آغاز: الحمدلله الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا. 4 - يك قطعه از شرايع الاسلام محقق حلى. مجموعه ش 917 1 - منهاج الكرامة علامه حلى در امامت در شش فصل. (ذريعه 23 / 172) 2 - استقصاء النظر في البحث عن القضا والقدر از علامه حلى. (ذريعه 2 / 31 و 32) كتاب اول تحرير سده 13 ودوم تحرير 1232.

[ 213 ]

مجموعه ش 927 1 - معالم الاصول. 2 - حاشيه معالم از خليفه سلطان. هر دو كتاب تحرير محمد نجل شيخ محمد على المشتهر بالاعسم در 1233. مجموعه ش 932 1 - شرح انموزج اردبيلي. 2 - شرح تصريف تفتازانى. 3 - الفوائد الصمديه شيخ بهائي. مجموعه ش 935 1 - علائم ظهور فارسي. 2 - صيغ العقود محقق ثانى (عربي) آغاز: الحمدلله حمدا كثيرا كما هو اهله.. (ذريعه 15 / 110) هر دو كتاب تحرير سده 11 - 12. مجموعه ش 950 1 - مفتاح الفلاح شيخ بهائي كه در حرف م اين فهرست ياد شد. 2 - شرح جنة الاسماء، عربي از ابو حامد غزالي.

[ 214 ]

آغاز: الحمدلله منزل الكتاب ذكرا مفصلا وجاعل الملائكة رسلا.. كتاب اول تحرير ! بو القاسم بن ميرزا محمد جعفر در 1255، كتاب دوم چهار برك، تحرير سده 13. مجموعه ش 956 1 - رساله ذهبيه حضرت رضا كه در حرف (ر) اين فهرست ياد شده است. 2 - رساله در طب، فارسي در چند فصل. آغاز: الحمدلله.. بعد بدانكه خداى تعالى اين عالم را آفريد بر دوازده ركن وچهار طبع.. 3 - منتخب قرابادين در پنج باب ويك خاتمه وباب اول در سه فصل. كتاب دوم 5 برك وسوم 51 برك وهر سه تحرير سده 13. مجموعه ش 957 1 - نصاب الصبيان. 2 - سؤال وجواب حاجى كلباسى، رساله عمليه فارسي. 3 - اختيارات الايام علامه مجلسي. مجموعه ش 959 الفوائد الصمديه شيخ بهائي. 2 - كبرى در منطق مير سيد شريف جرجاني.

[ 215 ]

هر دو كتاب تحرير 1281. مجموعه ش 960 1 - الاحتجاج على اهل اللجاج از ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسي (سده ششم). (ذريعه 1 / 281) 2 - الالفين الفارق بين الصدق والمين از علامه حلى كه در حرف الف اين فهرست ياد شد. هر دو كتاب تحرير سده 11 - 12. مجموعه ش 963 1 - شرايع الاسلام محقق حلى. 2 - معالم الاصول. مجموعه ش 977 1 - نظم الشافيه، از سيد قوام الدين حسيني قزويني، شافيه صرف را به نظم در آورده واين همان منظومه است كه ملا محسن طالقاني آن را شرح كرده است. آغاز: الحمدلله الذى يصرف * بلطفه الرياح حين تعصف 2 - الفوائد الصمديه شيخ بهائي. 3 - الدرة المنظومة سيد بحر العلوم كه درحرف (د) اين فهرست ياد شد.

[ 216 ]

4 - شرح انموزج اردبيلي. كتاب دوم تحرير 1267 وبقيه تحرير سده 13. مجموعه ش 979 1 - حجية المظنة - المقلاد، از سيد مجاهد درگذشته 1242. آغاز: إذا علم المجتهد بحكم من الاحكام الشرعية الفرعية.. (ذريعه 22 / 118) 2 - مقدمه واجب آقا حسين خونسارى كه در حرف م اين فهرست ياد شد. 3 - مشرق الشمسين شيخ بهائي فقه، عربي. (ذريعه 21 / 50) كتاب اول 53 برك تحرير 1241 وكتاب دوم تحرير سده 13، كتاب سوم تحرير محمد حسن بن محمد نصير بن محمد على بن محمد نصير در 1239، از روى نسخه أي كه شيخ شمس الدين محمد بن خاتون العاملي در سال 1028 نزد شيخ خوانده وشيخ در پايان نسخه قرائت أو را يادداشت كرده است ورونوشت عبارت شيخ در پايان اين نسخه ديده مى شود. مجموعه ش 981 1 - قرة العيون فيض كاشانى كه درحرف (ق) اين فهرست ياد شد. 2 - كلمات مكنونه فيض كاشانى كه در حرف (ك) اين فهرست ياد شد. كتاب دوم اولش افتاده وهر دو تحرير سده 13 مى باشد.

[ 217 ]

مجموعه ش 985 1 - شرح صمديه شيخ بهائي - الفرائد البهيه، از بهاء الدين مختارى نائينى كه در حرف (ش) اين فهرست ياد شد. 2 - مقاليد القصود ومواليد العقود، صيغ عقود، فارسي از همان مختارى نائينى كه در 1125 نگاشته است. آغاز: الحمدلله شارع شوارع العقود وواضح روادع العبود والصلوة والسلام.. (ذريعه 22 / 4) هر دو كتاب تحرير محمد على بن ابى الحسن نائينى در 1188 وكتاب دوم را از روى نسخه ميرزا محمد سعيد در نائين نوشته است، كتاب دوم 48 برك، خشتى. مجموعه 986 1 - رساله در اسماء مشايخ، گويا از پدر شيخ بهائي باشد در يك برك. آغاز: بسمله.. وبعد فهذه رسالة وجيزة في بيان اسماء مشايخنا.. 2 - معالم الاصول. رساله اول تحرير محمد حسن بن أبو تراب شيرازى در قصبه تبريز در 1178 وكتاب دوم تحرير محمد جعفر بن ميرزا محمد در 1255. مجموعه ش 988 1 - ديوان فياض، گويا فياض لاهيجاني باشد، 148 برك،

[ 218 ]

(منزوى 2473) 2 - خوان خليل از ظهورى ترشيزى، 15 برك. (منزوى 3558) 3 - ساقى نامه، 4 برك. آغاز: بشيرينى شهد كنج دهن * بجوش اسيران چاه ذقن 4 - اشعاري از مير صيدي طهراني، 6 برك، 5 - اشعاري از ملا نادم لاهيجى، 4 برك. 6 - اشعاري از بابافغانى، 23 برك. 7 - اشعاري از صائب، 4 برك. همه مجموعه تحرير 1164، وزيرى كوچك. مجموعه ش 990 1 - شرح زبدة الاصول شيخ بهائي از ملا صالح مازندراني كه در حرف ش اين فهرست ياد شد. 2 - الفوائد الحائرية (عتيقه) از آقا باقر بهبهاني كه در حرف (ف) اين فهرست ياد شد. 3 - رسالة لاضرر. آغاز: الحمد.. قد تداول في الكتب الفقهية الاستدلالية في مقام اثبات الاحكام الشرعية.. 4 - رسالة في قاعدة العسر والحرج، از مير سيد حسن، (1)


1 - نام مؤلف در پايان نسخه يادداشت شده است. (*)

[ 219 ]

آغاز: الحمد.. من جملة القواعد المتداولة الشايعة في كلماتهم المسلمة فيما بينهم قاعدة نفى العسر والحرج.. كتاب اول تحرير محمد حسين بن أبو تراب حسيني در 1257 وكتاب دوم تحرير همو در 1261 در مدرسه على قلى آقا هنگامى كه نزد استادش حاج ميرزا ابراهيم قزويني درس مى خوانده وكتاب سوم وچهارم هر كدام پنج برك، تحرير سده 13 - 14، ودر پايان نسخه يادداشتى از جلال الدين أبو تراب الحسينى امام جمعه، راجع به گرانى سال 1336 هجري قمرى ديده مى شود، خشتى. مجموعه ش 999 1 - مصباح المبتدى وهداية المقتدى، فقه، صلوة، عربي، از ابن فهد حلى درگذشته 841. آغاز: الحمدلله مانع التوفين وموضع الطريق.. (ذريعه 21 / 117) 2 - الفيه شهيد اول، كه در حرف (الف) اين فهرست ياد شد. 3 - جعفرية محقق كركي درگذشته 940 كه درحرف (ج) اين فهرست ياد شد. آغاز: الحمدلله الولى الحميد المبدى.. 4 - اعتقادات - واجب الاعتقاد، گويا از علامه حلى. آغاز: الحمدلله على نعمائه وصلى الله على سيد رسله.. وبعد فقد بينت في هذه المقالة واجب الاعتقاد.. هر چهار كتاب تحرير سده 11 - 12.

[ 220 ]

مجموعه ش 1010 1 - فوائد بحر العلوم، اصول فقه، كه به قطع جيبى چاپ شده است. 2 - مصابيح، فقه ازسيد بحر العلوم يا سيد مجاهد، همانكه در حرف (م) اين فهرست ياد شد (طهارت). آغاز: الفقه لغة الفهم واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعية.. كتاب اول تحرير 1231 ودوم بى تاريخ. مجموعه ش 1015 1 - شرح تصريف. 2 - شرح انموزج. هر دو كتاب تحرير محمد صالح بن احمد بيدگلى در 1209. مجموعه ش 1017 1 - معالم الاصول 2 - زبدة الاصول شيخ بهائي. كتاب اول تحرير محمد رضا بن حاج قاسم در 1261 ودوم تحرير 1240. مجموعه ش 1020 1 - اوزان ومقادير - ميزان المقادير، از علامه مجلسي، عربي. (ذريعه 23 / 319)

[ 221 ]

2 - التحفة الحسينيه، فارسي از ابو المعالى الحسينى النقيب، درسه باب: باب اول احاديثي كه حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه وآله به حضرت سيد الوصيين عليه السلام امر فرموده.. باب دوم در ادعيه ماثوره از ائمه اطهار. باب سوم در كلمات امير المؤمنين 3 - الاقتصاد والارشاد إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدء والمعاد واحكام افعال العباد از شهيد ثانى (911 - 956). آغاز: يا من يجود بالوجود ويا الله المحمود صل على الدليل اليك.. اين كتاب شامل دو قسم وقسم اول در اصول دين شامل هفت باب وقسم دوم در فروع شامل دوازده باب. (ذريعه 2 / 267) 4 - مشواق از ملا محسن فيض كاشانى، فارسي. آغاز: بعد از حمد پروردگار ودرود بر مصطفين اخيار.. (ذريعه 21 / 67) كتاب اول وسوم، تحرير محمد كاظم بن محمد رضا در 1131 وكتاب دوم ناقص ودر حاشيه كتاب اول نوشته شده وكتاب چهارم تحرير محمد بن حاج محمد رازى در طهران در 1132، با يادداشت تملك عبد الله طباطبائي. مجموعه ش 1021 1 - نخبه حاجى كلباسى، طهارت، همانكه در حرف (ن) اين فهرست ياد شد 2 - مختصر تحفة الابرار حجة الاسلام شفتي، فقه، صلوة، فارسي. هر دو كتاب نسخ بى تاريخ، با يادداشتى از حجة الاسلام شفتي ويادداشت ديگر از شاگردش محمد جعفر بن محمد صفى (نگارنده وجيزه كه در مجموعه ش 732

[ 222 ]

اين فهرست ياد شد) در پايان نسخه دوم مبنى بر اينكه مقلدين حجة الاسلام شفتي مى توانند به اين رساله عمل كنند. مجموعه ش 1031 1 - الفوائد الصمديه شيخ بهائي. 2 - البهجة المرضية جلال الدين سيوطى. كتاب اول تحرير 1256 ودوم تحرير سده 12 - 13. مجموعه ش 1034 1 - كبرى در منطق مير سيد شريف جرجاني. 2 - شرح ايساغوجى، عربي. آغاز: الحمدلله الواجب وجوده الممتنع نظيره.. هر دو كتاب تحرير محمد هادى بن محمد صادق حسيني در 1242. مجموعه ش 1039 1 - لمعات جامى شامل 28 لمعه ويك خاتمه كه در 886 تأليف شده است. 2 - رساله از مير سيد على همداني. آغاز: بدان أي عزيز كه نزد اهل كشف وتحقيق وجود را من حيث هو هو يعنى مطلق اعم از آنكه.. هويت غيب خوانند.. كتاب اول برك اولش افتاده ورسالة دوم دو برك است وهر دو تحرير محمد صادق حسيني در 1067، خشتى.

[ 223 ]

مجموعه ش 1040 1 - عوامل جرجاني، نحو، عربي تحرير سده 11 - 12. 2 - مراح الارواح، صرف، عربي، تحرير 1260. مجموعه ش 1043 1 - المراسم العلويه، فقه، عربي، از سلار بن عبد العزيز ديلمى درگذشته 463، همان رساله كه در الجوامع الفقهيه چاپ شده است. (ذريعه 20 / 298) 2 - المسائل الناصرية فقه، عربي از سيد مرتضى علم الهدى، كه نيز در الجوامع الفقهيه چاپ شده است. (ذريعه 20 / 370) 3 - نزهة الناظر فقه، عربي، از ابن سعيد حلى كه چند بار چاپ شده است. 4 - الجمل والعقود فقه، عربي از شيخ طوسى كه در مشهد با ترجمه اش به چاپ رسيده است. (ذريعه 5 / 145) 5 - جمل العلم والعمل فقه، عربي، از سيد مرتضى كه گويا دوبار چاپ شده است. (ذريعه 5 / 144) اين مجموعه تحرير سده 13 مى باشد.

[ 224 ]

مجموعه ش 1046 1 - صيغ نكاح، گويا از علامه مجلسي. آغاز: الحمدلله الذى احل النكاح وندب إليه.. 2 - رضاعيه، از مجلسي اول (محمد تقى بن محمد محسن مجلسي اصفهاني در اين نسخه) همانكه در مجموعه ش 686 ياد شد. 3 - تجويد، از محمد بن محمد باقر حسيني اصفهاني در يك مقدمه ودوازده باب، اين نسخه تا باب يازدهم را دارد. 4 - صيغ عقود وايقاعات، فارسي، در دوباب وهر باب چند مطلب وهر مطلب چند فصل، اين نسخه ناقص است. اين مجموعه تحرير سده 12 - 13 مى باشد. مجموعه ش 1055 كلمات طريفه فيض كاشانى، عربي، تحرير أبو القاسم موسوى در سده 13 - 14. (ذريعه 18 / 117) 2 - شرح انموزج چاپى 1274. مجموعه ش 1063 1 - اختيارات الايام علامه مجلسي. 2 - رساله در بيان بى اساس بودن عده أي از مطالبي كه ميان عوام الناس مشهور است.

[ 225 ]

از سيد محمد (شايد مقصود سيد محمد مجاهد در گذشته 1242 باشد) اينست فهرست قسمتي از مطالب آن. مى گويند صانع عالم نور است.. مى گويند خناسى كه در بدن وسينه آدم است شيطاني است كه حضرت آدم عليه السلام آن را خورده است. مى گويند خداوند بحضرت موسى فرمود كه چون بار ديگر به طور ميآيى كسى از خود پست تر را بياور وموسى عليه السلام سگى را با خود برد.. مى گويند لقمان طبيب بود... كتاب دوم 60 برك وهر دو تحرير سده 13، خشتى. مجموعه ش 1068 1 - مراح الارواح صرف، عربي، تحرير 1265. 2 - التصريف - العزى، صرف، عربي، تحرير 1232. 3 - شرح تصريف، تحرير 1232. مجموعه ش 1081 1 - سؤال وجواب، فقه، فارسي، تحرير سده 13. 2 - آداب المتعلمين منسوب به خواجه طوسى، تحرير سده 13. مجموعه ش 1089 1 - رجال شيخ طوسى نسخ 1241.

[ 226 ]

(ذريعه 10 / 120) 2 - جامع المقال طريحي كه در 1053 تأليف شده است، تحرير محمد رضا ابن محمد حسين در 1243. (ذريعه 5 / 74) 3 - فهرست شيخ طوسى، تحرير على اكبر بن شيخ ابراهيم خوانسارى در 1241. (ذريعه 6 / 384) مجموعه ش 1096 1 - الفوائد الصمديه شيخ بهائي. 2 - كبرى درمنطق مير سيد شريف. مجموعه ش 1103 1 - حاشيه بر تصريف زنجاني از محمد عمر حلبى درگذشته 933. (كشف الظنون 1139) 2 - شرح عوامل جرجاني. آغاز: الحمدلله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى والصلوة الدائمة.. كتاب اول 36 برك ودوم 61 برك وهر دو تحرير سده 11 - 12، خشتى.

[ 227 ]

مجموعه ش 1114 1 - حديث قدسي، چهل سوره. 2 - المواريث از شيخ بهائي به صورت سؤال وجواب در هشت برك، آخرش افتاده. آغاز: كتاب المواريث فصل في ميراث الابوين ومن يشاركهما من الاولاد والازواج.. (ذريعه 16 / 149) متفرقاتي از نظم ونثر همراه اين نسخه است، 92 برك، خشتى، بى تاريخ. مجموعه ش 1113 1 - دستور الادويه، طب، فارسي. آغاز: الحمد.. ببايد دانست كه چون ايزد تعالى عالم را به قدرت خود بيافريد.. (به فهرست منزوى 534 مراجعه شود) 2 - مختصر كتاب ابدال، طب، فارسي. آغاز: افسنيتن بدل آن جعده است يا شيخ ارمنى واز جهت تقويت معده.. 3 - ميزان الطبايع قطب شاهى، طب، فارسي. از تقى الدين محمد بن صدر الدين على فارسي كه آنرا در سال هزار براى قطب شاه نگاشته است شامل صغرى وكبرى ونتيجه ولازمه وصغرى داراى

[ 228 ]

پنج مقدمه. آغاز موجود: مقدمه اول: آنچه وارد بدن مى شود از قسم ماكول ومشروب چهار قسم است.. (فهرست منزوى 606) كتاب اول 44 برك ودوم سه برك وسوم 100 برك، خشتى، تحرير سده 13. مجموعه ش 1119 1 - تصريف زنجاني. 2 - شرح تصريف تفتازانى. 3 - جواهر الصرف، فارسي در يك مقدمه وچهار باب وخاتمه. آغاز: بدان ايدك الله تعالى في الدارين كه علم تصريف محتاج إليه ساير علوم است.. كتاب اول وسوم تحرير عبد الرحمن بن كربلائي كاظم در 1265 وكتاب سوم 86 برك. مجموعه ش 1124 1 - اشعار در مدح على عليه السلام 5 برك، فارسي. آغاز: آن صاحب لعمرك وسلطان لو كشف يعنى محمدى كه بود خواجه دنا

[ 229 ]

2 - متفرقات، 47 برك. 3 - ترجمه مختصري از كتاب الزوائد والفوائد ابن طاوس (اعمال ماه رمضان) 17 برك، آخرش افتاده. آغاز: الحمدلله الذى فرض علينا الصيام.. مجموعه ش 1128 1 - آداب تجارت، همان كه در مجموعه ش 709 به نام رساله عمليه ياد شد. 2 - رساله در تجويد. آغاز: فصل در بيان آنكه هر حرف از حروف هجا چند صفت دارد.. 3 - تجويد معز. آغاز: مرخداى را كه آفريننده جهان است وداننده آشكار ونهان است. 4 - رساله اصول دين واحكام، فارسي، از حسن بن محمد، كه اين رساله را پس از رساله أي كه در همين موضوع به عربي نگاشته بوده نوشته است. 5 - رساله عمليه، فارسي. همه كتابها تحرير سده 13 مى باشد. مجموعه ش 1 - اوصاف الاشراف خواجه طوسى كه در حرف الف اين فهرست ياد شد. 2 - حق اليقين شيخ محمود شبسترى داراى هشت باب، عرفان، فارسي. (منزوى 1129) 3 - جام جهان نما، از شيخ محمد مغربي درگذشته 809، داراى دوازده

[ 230 ]

دايره وهر دايره دو قوس ويك خط، عرفان، فارسي. (منزوى 1107) 4 - عقل وعشق - معيار الصدق، از نجم الدين كبرى رازى، عرفان، فارسي. (منزوى 1400) 5 - ده قاعده، از نجم الدين كبرى رازى، همان است كه در فهرست منزوى احتمالا به شاه نعمت الله ولى نسبت داده شده ولى در نسخه ما از نجم الدين رازى دانسته شده است. آغاز: الحمدلله على صفاته العليا والسلام على عباده الذين اصطفى قال مظهر الحقائق.. 6 - پاسخ ميرسيد شريف به سؤالات شاهزاده سكندر حاكم شيراز، همانكه در حرف (س) اين فهرست ياد شد. 7 - ترجمه شرح حديث كميل، عربي آن را از ملا عبد الرزاق كاشى واين ترجمه فارسي از افتخاربن نصرالله. (منزوى 1331) 8 - مرآت المحققين شيخ محمود شبسترى، عرفان، فارسي. (منزوى 1374 و 842) 9 - جاودان نامه، در چهار باب. آغاز: بسمله.. اين نامه أي است از ما برادرانى كه ايشانرا انسانيت.. 10 - برخى فوائد متفرقه. همه مجموعه تحرير 1132، جيبى.

[ 231 ]

مجموعه ش 1130 1 - گلستان سعدى. 2 - بوستان سعدى. 3 - ليلى ومجنون مكتبى شيرازى كه آنرا در سال 895 سروده است. (منزوى 3104 هر سه كتاب تحرير سده 13. مجموعه ش 1135 1 - كبرى در منطق مير سيد شريف. 2 - شواهد سيوطى، فارسي. 3 - حاشيه ملا عبد الله بر تهذيب المنطق. 4 - صيغ عقود، فارسي. از محمد هاشم بن زين العابدين موسوى، در هفت برك. آغاز: الحمدلله رب العالمين.. وبعد اين رساله أي مى باشد در صيغ عقود مبنى بر چهار مطلب.. همه كتابها تحرير سده 13 - 14 مى باشد. مجموعه ش 1150 1 - حاشيه خطائى بر مختصر مطول كه در حرف (ح) اين فهرست ياد شد.

[ 232 ]

2 - حاشيه ملا عبد الله بر حاشيه خطائى بر مختصر مطول كه نيز در حرف (ح) اين فهرست ياد شد. كتاب اول تحرير 1121 وكتاب دوم آخرش افتاده است. مجموعه ش 1159 1 - حرز الامانى شاطبى قصيده أي است در قرائت از شاطبى درگذشته 590. (فهرست دانشگاه ج 1 ص 18) 2 - ملخص الكلام، منظومه أي است در اصول عقائد. آغاز: الحمدلله الموحد الاحد * القادر العالم ذى القدس الصمد 3 - شرح عوامل ملا محسن، از محمد على بن حسن آرانى كه در 1209 نگارش آن را به پايان رسانده است. 4 - خلاصة الاذكار فيض كاشانى كه در 1033 نگاشته شده است. (ذريعه 7 / 11) هر چهار كتاب تحرير محمد صالح بن محمد تقى، بدون تاريخ. مجموعه ش 1162 1 - ايضاح الاشتباه علامه حلى. رجال، عربي. (ذريعه 2 / 493) 2 - وجيزه علامه مجلسي، رجال، عربي كه در حرف (و) اين فهرست ياد شد.

[ 233 ]

3 - اعتقادات علامه مجلسي، عربي همانكه با باب حادي عشر فاضل مقداد چاپ شده است. كتاب اول تحرير 1126 ودوم تحرير قاسم بن محمد رضا جيلاني در 1126 وسوم در 1128 مقابله اش به پايان رسيده است. مجموعه ش 1166 1 - الهداية في النحو، همان كه در جامع المقدمات چاپ شده است. 2 - الفيه ابن مالك - الخلاصه. مجموعه ش 1167 1 - شرح مراح الارواح، صرف، عربي. 2 - شرح نظام بر شافيه صرف. كتاب اول تحرير 1098 ودوم تحرير محمد هادى بن محمد باقر حسيني تبريزى براى سيد رضى الدين محمد حسيني تبريزى. مجموعه ش 1177 1 - التيسير في القرائات السبع، عربي، از عثمان بن سعيد دانى در گذشته 444. آغاز: الحمدلله المتفرد بالدوام المتطول با لانعام.. اما بعد فانكم سألتموني احسن الله ارشاد كم ان اصنف كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعة..

[ 234 ]

(كشف الظنون 520 - فهرست دانشگاه ج 1 ص 75 - 80) 2 - رساله أي در بيان پنجاه وظيفه أي كه انسان در هر روز به آنها موظف است. كتاب دوم سه صفحه وهر دو تحرير على بن شمس الدين محمد سوقى در شنبه آخرذيقعده 1024. مجموعه ش 1178 1 - شرح عوامل جرجاني. 2 - كافيه نحو از ابن حاجب. 3 - شرح انموزج اردبيلي. كتاب اول وسوم تحرير سده 12 وكتاب دوم تحرير 1085. مجموعه ش 1184 1 - اربعين شيخ بهائي. 2 - كريه شيخ بهائي، فقه، عربي، در آن همه اشكال كراز مستدير وغيره توضيح داده شده است. (ذريعه 17 / 288) هر دو كتاب تحرير معين الدين بن محمد يوسف عقيلي در 1116. مجموعه ش 1208 1 - خلاصة الحساب شيخ بهائي، عربي.

[ 235 ]

2 - پنجاه باب سلطاني، نجوم، فارسي، از ركن الدين بن مشرف الدين حسيني آملى كه آن را در 860 تأليف كرده است. (منزوى 249) 3 - تحفه نظاميه، نجوم، فارسي، در چهل فصل، از عبد القادر رويانى (سده نهم). (منزوى 255). كتاب اول تحرير 1081، كتاب دوم تحرير 1079، كتاب سوم آخرش افتاده تحرير سده 11. مجموعه ش 1214 1 - مقدمه واجب محقق سبزوارى صاحب دخيره درگذشته 1090. آغاز: الحمدلله الذى جعل سبيل الوصول إليه. (ذريعه 22 / 105) 2 - جبر واختيار، فارسي، از آقا جمال خونسارى درگذشته 1125. آغاز: سزاوار حمد وثناى نامحدود فاعل مختارى.. (ذريعه 5 / 83) 3 - رساله مقول بالتشكيك، عربي، از محقق سبزوارى درگذشته 1090. آغاز: الحمدلله.. في الحاشية التشكيك.. كتاب اول 16 برك ودوم 9 برك وسوم 60 برك، با نسخه اصل مقابله شده، با يادداشتهايى در برگهاى آخر با اين امضاء: محمد رحيم بن محمد جعفر بن محمد باقر الشريف السبزواري مؤلف الذخيره والكفاية وشايد همه مجموعه به خط همين

[ 236 ]

نواده محقق سبزوارى باشد. مجموعه ش 1223 1 - رساله جنت ونار، از علامه مجلسي، فارسي. آغاز: الحمدلله الذى اعدلا وليائه جنات النعيم.. (ذريعه 5 / 163) 2 - رساله جبر وتفويض از همو تأليف سال 1089. آغاز: الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى.. 3 - رساله در تعيين تاريخ قتل عمر بن الخطاب، از علامه مجلسي، فارسي. آغاز: الحمدلله الذى انار قلوب المؤمنين ببوار الكافرين.. 4 - زكوتيه، فارسي از علامه مجلسي. 5 - رساله در كفارات، فارسي، از علامه مجلسي كه در سال 1091 تأليف كرده است. 6 - رساله در حكم گرفتن اموال ناصبى، از علامه مجلسي. آغاز: الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى.. 7 - رساله بداء از علامه مجلسي فقط يك برك آن در اين نسخه هست. 8 - اصول دين، فارسي، از مقدس اردبيلي، در چهارباب كه باب سوم آن در امامت وقسمت عمده كتاب را تشكيل داده است. (منزوى 879) هفت كتاب اول 52 برك وتحرير محمد طاهر بن محمد تقى شاه ميرزائى در 1103 در مدرسه حكيميه اصفهان وكتاب هشتم 10 برك، اولش افتاده، تحرير

[ 237 ]

حسين بن منصور در 1101 يا 1011 براى شيخ علي خان. مجموعه ش 1227 1 - بداية الهداية شيخ حرعاملى تأليف سال 1091. (ذريعه 3 / 59) 2 - كافيه نحو از ابن حاجب. هر دو كتاب تحرير محمد حسن بن ملا محمد على در 1119. مجموعه ش 1233 1 - شاخ نبات حاج ملا محمد جعفر استرابادى، اصول دين، فارسي تحرير 1245. 2 - شرح تصريف، فارسي، صرف. آغاز: يعنى ابتدا مى كنم بنام خداى بخشاينده مهربان.. 3 - دو برك آخر از يكى از كتابهاى فقهى شهيد ثانى بخط رضى الدين على ابن فتح الله بن شكر الله الكاشانى. 4 - ترجمان الطبري، ترجمه برخى كلمات قرآن است از محمد بن رضا الطبري. آغاز: ستايش خداوندى را سزا است.. 5 - رساله در تجويد، فارسي. آغاز: بسم.. وبعد مختصري است از تجويد قرآن كه از كتب مبسوط استخراج وقلمي مى نمايد...

[ 238 ]

همه كتابها جز سوم تحرير سده 13 مى باشد. مجموعه ش 1234 1 - رساله عمليه چاپى. 2 - ضياء العيون ميرزا مهدى خان صفوي، چاپى. 3 - رساله در طب، فارسي، شامل 85 باب. آغاز: به نام ايزد بخشاينده وبخشايش گر.. 4 - قانونچه طب كه در حرف (ق) اين فهرست ياد شد. 5 - دعاى صباح. 6 - تجويد، فارسي. آغاز: نوع انسان وبنى آدم را بيست وهشت دندان است.. 7 - سؤال وجواب در طب، فارسي. همه كتابها تحرير سده 13 مى باشد. مجموعه ش 1241 1 - صرف اللسان، فارسي، صرف. آغاز: صرف اللسان نحو ثنائه اولى.. 2 - قصيده جزرى در تجويد وقرائت - المقدمة الجزرية. 3 - شرح قصيده جزرى - الحواشى المفهمة في شرح المقدمة. 4 - لمعه شهيد اول. 5 - حاشيه بر يك كتاب منطق، شناخته نشد.

[ 239 ]

6 - تصريف زنجاني - العزى. كتاب اول تحرير 975 وبقيه تحرير سده 11 - 12. مجموعه ش 1245 1 - ايقاضات ميرداماد در گذشته 1041 در خلق اعمال وافعال بندگان، عربي. (ذريعه 2 / 507) 2 - تقديسات ميرداماد، در دفع شبهه ابن كمونه، عربي. آغاز: يا من هويا من لاهو الا هو.. (ذريعه 4 / 364) هر دو كتاب تحرير سده 11 - 12. مجموعه ش 1248 1 - الفوائد الصمديه شيخ بهائي چاپى 1267. 2 - خلاصة الحساب شيخ بهائي چاپى 1273. 3 - شرح هدايه ميبدى كه در حرف (ش) اين فهرست ياد شد. 4 - صيغ مشكله از ملا محمد صالح. آغاز: الحمد.. اما بعد بدانكه اين رساله أي است در بعضى از صيغ مشكله... (منزوى 2072) كتاب چهارم تحرير محمد مهدى لاوى در 1287.

[ 240 ]

مجموعه ش 1249 1 - فرائض الاعمال حاج شيخ محمد باقر، چاپى. 2 - زكوة وخمس وصوم از همو، چاپى. 3 - اصول دين فشاركي، چاپى 1295. 4 - ملخص التجويد حاج شيخ محمد باقر، چاپى 1295. 5 - دعاى جوشن صغير وشرحي درباره ثواب وآثار آن. 6 - متفرقات. مجموعه ش 1252 1 - ترجمه الصلوة فيض كاشانى كه در حرف (ت) اين فهرست ياد شد. 2 - ترجمة العقائد فيض كاشانى مرتب بر هشت در. (ذريعه 4 / 117) مجموعه ش 1254 1 - سعادتنامه ملا سلطان على گنابادى (1251 - 1327). (منزوى 1194) 2 - مجمع البحار مظفر عليشاه، تفسير سوره حمد. فارسي. (منزوى 58) 3 - عقائد محمد جعفر بن حاج صفرخان همداني قرار (قره) گوزلو، اعتقادات خود را براى تبرئه خود از تهمتها نگاشته است.

[ 241 ]

4 - رساله در ذم دنيا. آغاز: الحمدلله الذى خمربيدى جلاله وجماله اربعين صباحا.. 5 - رساله در شرح صلوة (صلوات). آغاز: الحمدلله الذى خص الانسان بشرف الخطاب.. 6 - متفرقات. همه تحرير سده 14 مى باشد. مجموعه ش 1256 1 - شرح نظام برشافيه. 2 - حاشيه سيد نعمت الله جزائري بر شرح جامى. 3 - تهذيب المنطق تفتازانى. كتاب اول تحرير خدارحم بن محمود خونسارى در 1310 ودوم تحرير محمد على بن محمود بن ملا احمد در 1311. مجموعه ش 1257 1 - نان وحلواى شيخ بهائي. 2 - دوازده بند محتشم كاشى. 3 - كتاب سلطان جمجام. آغاز: ناگهان روزى به تقدير خدا * كارساز وصانع ارض وسماء 4 - كتاب سنك تراش.

[ 242 ]

آغاز: سنك تراشى بود اندر كوه طور * سنك تراشيدى وگفتى يا غفور همه تحرير سده 13 مى باشد. مجموعه ش 1258 1 - تهذيب المنطق تفتازانى. 2 - حاشيه ملا عبد الله يزدى بر آن. هر دو كتاب تحرير امير بيك مشهدى در سال 1058. مجموعه ش 1266 1 - خلاصة الحساب شيخ بهائي، ناقص. 2 - فارسي هيئت قوشچى، ناقص. مجموعه ش 1275 1 - اصول دين - چاپى 1284، از عبدالمحمد بن بدر الدين در 5 فصل. 2 - مفاتيح الغيب علامه مجلسي در استخاره تأليف 1104، تحرير 1108. (ذريعه 21 / 304) مجموعه ش 1277 1 - رساله در بيان اقسام جماع وبرخى از آداب آن ده برك.

[ 243 ]

2 - رساله أي است از زيديه به نام رساله سيد على بن محمد درسى وهشت باب. 3 - مناظره شيخ صدوق در محضر ركن الدولة، كه ترجمه اش در مقدمه معاني الاخبار صدوق چاپ غفاري چاپ شده است. 4 - متفرقات. همه كتابها تحرير سده 12 - 13. مجموعه ش 1279 1 - تحفة الاحرار جامى در بيست مقاله. (منزوى 2706) 2 - اشعاري از عرفى، فرخى، ملا محمود نطنزى، ميرزارى مشهدى، مولانا محمد بن حسام، مولانا نظام استرابادى مائلي، لراقمه في مدح الرضا، لمحرره في ترجيع بند. 3 - لغت. آغاز: حمد بيحد وثناى بيعد معبود بى زوالى جل جلاله.. اما بعد بدانكه اين لفظي چند است از مفردات ومركبات كه بر زبانها متداول است ودرنامهاى فارسي مستعمل.. 4 - لغت. آغاز: بدان اسعدك الله في الدارين كه اين كتاب از الفاظ مختصره كه نويسندگان را از دانستن اين قدر تمام است، حرف الف تا صاد. 5 - مكتوبي كه نواب.. بروم نوشته. در اين مجموعه تاريخ تحرير 1011 تا 1045 ديده مى شود.

[ 244 ]

مجموعه ش 1285 1 - تحفة الاحرار جامى در بيست مقاله كه در مجموعه پيش نيز ياد شد. (منزوى 2706) 2 - الهى نامه - انتخاب منتخب حديقه سنائى از خود سنائى. (منزوى 2646) هر دو كتاب تحرير حسن بن سيد كاظم طباطبائي زواره أي الاصل نائينى المسكن در 1249. مجموعه ش 1291 1 - عوامل ملا محسن طالقاني. 2 - كبرى در منطق جرجاني. 3 - امثله، صرف، فارسي. 4 - شرح امثله، فارسي. تحرير 1079 - 1082. مجموعه ش 1292 1 - صرف مير. 2 - عوامل جرجاني. تحرير 1280.

[ 245 ]

مجموعه ش 1301 1 - زبده رمل، منظوم، فارسي. 2 - منظومه در رمل. تحرير سده 11 - 12. مجموعه ش 1 1302 - الفيه شهيد اول كه در حرف الف اين فهرست ياد شد. 2 - جعفرية محقق ثانى كه در حرف ج اين فهرست ياد شد. تحرير محب على طالقاني در سده 11 - 12. مجموعه ش 1303 1 - معالم العلماء ابن شهر آشوب، رجال، عربي، كه به عنوان تيمم فهرست شيخ طوسى نگاشته شده است. (ذريعه 21 / 201) 2 - مصادقة الاخوان از شيخ صدوق ياپدراو، مكرر چاپ شده است. (ذريعه 21 / 97) هر دو كتاب تحرير 1277. مجموعه ش 1307 1 - مشواق از فيض كاشانى كه در مجموعه ش 1020 ياد شد.

[ 246 ]

2 - اشعاري از (مير) پير جمال اردستانى. آغاز: صبح روشن گشت يا مهتاب بربالاستى يا زنور دلبرم عالم چنين زيباستى تحرير سده 13. مجموعه ش 1308 1 - مهر وماه، افسانه، فارسي، در آن نام خاور شاه ديده مى شود. انجام: كاين نه اين منزلي است كاندروى * خلق را جاودان مقرباشد (منزوى 3710) 2 - كتاب حديث، شامل احاديث اخلاقي وغيره. كتاب اول 23 برگ، آغازش افتاده تحرير سده 11 - 12 ودوم اول وآخرش ناقص است تحرير سده 13. مجموعه ش 1312 1 - درايه شهيد ثانى - بداية الدرايه (ذريعه 3 / 58). 2 - الفوائد الحائريه آقا باقر بهبهاني. 3 - فوائد رجاليه شيخ عبد النبي (كاظمي ظ). تحرير على بن محمد رضا، كتاب اول در 1244 ودوم در 1243، وكتاب سوم تحرير محمد بن محمد تقى ابر قوهى در 1243.

[ 247 ]

مجموعه ش 1322 1 - قانونچه، طب، عربي، كه در حرف ق اين فهرست ياد شد. 2 - تقويم المحسنين - احسن التقويم، فارسي، داراى يك مقدمه ويك فصل وچند جدول وخاتمه وتكمله ونصيحت، از ملا محسن فيض كاشانى. (ذريعه 4 / 400) كتاب اول ناقص، وكتاب دوم تحرير سده 12 - 13. مجموعه ش 1336 1 - حاشيه جلال الدين دوانى بر حاشيه مير سيد شريف بر شرح مطالع. 2 - حاشيه گويا برشرح هداية الحكمة. آغاز: قال الشارح الحكمة استكمال... الاستكمال مصدر والمصادر قد تطلق ويرادبها معانيها النسبية. كتاب اول تحرير عبد الله بن حسن على در 1041 وكتاب دوم ناقص. مجموعه ش 1339 1 - نان وحلواى شيخ بهائي (منزوى 3262). 2 - لوامع جامى كه آنرا در سال 875 ساخته است (منزوى 1348). تحرير سده 11 - 12. همراه با متفرقات ديگر.

[ 248 ]

مجموعه ش 1343 1 - اوصاف الاشراف خواجه طوسى. 2 - شره قصيده برده از عبد الرحمن جامى ؟ 3 - اشعار متفرقه. تحرير سده 12 - 13. مجموعه ش 1357 1 - خلاصة الحساب شيخ بهائي. 2 - طالع نامه، فارسي. 3 - مبدء (مبتدء) ومعاد - زبدة الحقائق، شامل دوباب وهر باب سه فصل (اصل) شايد همان مبدء ومعاد نسفي باشد. (منزوى 1186) هر سه كتاب تحرير سده 13. مجموعه ش 1358 1 - مقدمه واجب آقا حسين خونسارى كه پيشتر ياد شد. 2 - رساله جبر واختيار. آغاز الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وآله اصحاب العصمة واهل الذكر من الائمة الطاهرين... 3 - حاشيه حنفى بر اثبات واجب جلال الدين دوانى.

[ 249 ]

آغاز: الحمد لمن تقدس جنابه عن ان يكون... كتاب اول ودوم تحرير سده 11 وكتاب دوم آخرش افتاده وكتاب سوم تحرير عوص بن محمد امين رضوى مشهدى در 1070. مجموعه ش 1364 فالنامه وغيره است تحرير سده 14. مجموعه ش 1369 1 - متن شمسيه منطق از نجم الدين قزويني معروف به كاتبى در گذشته 675. 2 - بداية الهداية شيخ حر عاملي كه در مجموعه ش 1227 ياد شد. كتاب اول تحرير سده 10 - 11 ودوم تحرير محمد شفيع بن محمد مؤمن بن حسن على طبسى در 1106. مجموعه ش 1370 1 - حاشيه ملا ميرزاجان باغنوى شيرازى بر اثبات واجب وحاشية قاضى زاده بر آن، تاريخ تأليف 983. آغاز، إذ كل ممكن فله علة، قيل اعلم ان المقدمة... انجام: آخر غير هذا الكتاب والحمد لله على الانعام... الكرام. (فهرست دانشگاه ج 8 ص 712) 2 - حاشيه حنفى بر اثبات واجب قديم دوانى كه در مجموعه ش 1358

[ 250 ]

نيز ياد شد. هر دو كتاب تحرير 1059. مجموعه ش 1374 1 - بخشى از مناجات نامه خواجه عبد الله انصاري. 2 - رساله در سير وسلوك، فارسي. 3 - رساله در بيان اينكه هر يك از ابزار نانوائى اشاره به مطلبي است، فارسي. تحرير سده 13، همراه با متفرقات ديگر. مجموعه ش 1377 1 - منتخبي از تحفة الابرار حجة الاسلام شفتي، فقه، صلوة، فارسي. 2 - كلمات قصار اميرمؤمنان (ع) به ترتيب حروف الفبا. تحرير سده 13 همراه با متفرقات ديگر. مجموعه ش 1378 مجموعه أي است شامل احاديث متفرقه، بيشتر در فضائل ومناقب معصومين تحرير سده 13 - 12. مجموعه ش 1380 1 - عوامل جرجاني.

[ 251 ]

2 - فاتحه، نحو، عربي. آغاز: الكلمة لفظ موضوع مفرد وهى اسم وفعل وحرف.. 3 - كافيه نحو. هر سه كتاب تحرير سده 12 - 13. مجموعه ش 1381 1 - خطبة البيان، منسوب به امير المؤمنين. 2 - صراط المسترشدين، اصول دين، فارسي، در يك مقدمه وپنج مقام وخاتمه، از أبو القاسم خليل بن محمد صالح بابل كنارى مازندراني. 3 - چهارده معصوم، تاريخ، فارسي. 4 - اشعاري از محزون. همه كتابها تحرير سده 13. مجموعه ش 1382 1 - حاشيه معالم الاصول، عربي. آغاز پس از خطبه: قوله رحمه الله فظاهر اذلا يتصور الخ إذ لا يحصل العلم ببعض الاحكام انه حكم الله تعالى الا بعد الا حاطة.. انجام: لابتناء اكثر ادلتهما على الظنون فتأمل. 2 - رساله در پيرامون اجماع، عربي. آغاز: الحمد اجمله لمستحقه بالذات والصلوة على نبيه.. انجام: فمن هذه الوجوه لا يحصل العلم بالاجماع الا بما تحقق في زمانهم

[ 252 ]

عليهم الصلوة والسلام. تحرير سده 12 - 13. مجموعه ش 1383 1 - ترجمة الشريعة، فارسي، از ملا محسن فيض كاشانى (ذريعه 4 / 109). 2 - ترجمة الطهارة، فارسي از همو (ذريعه 4 / 115). 3 - ابواب الجنان، فقه، فارسي، از همو در وجوب عينى نماز جمعه. (ذريعه 1 / 77). آغاز: سپاس وستايش مر خداى را كه صوامع آسمان را.. 4 - شرائط الايمان از همو، فارسي (ذريعه 13 / 44). 5 - آينه شاهى از همو (ذريعه 1 / 53) 6 - زاد السالك، فارسي، از همو (منزوى 1185) 7 - ترجمة العقائد فارسي، نيز از همو (ذريعه 4 / 117) 8 - رساله در بيان حقيقت وكيفيت سلسله موجودات وتسلسل اسباب و مسببات شامل 9 سؤال وجواب، در 5 برك. آغاز:.. وله الحمد دائما وكفى جوده وصلوته على رسله وانبيائه.. دوستى كه دوستى وى خدا را بود نه ريا را درخواست تا در حقيقت وكيفيت سلسله موجودات.. 9 - انساب النواصب، از على بن داود خادم استرابادى، در پنجاه ويك باب، در نسب يزيد وغيره. (منزوى 4413)

[ 253 ]

10 - متفرقات ديگر. اين مجموعه تحرير سده 12 - 13 مى باشد. مجموعه ش 1384 1 - دوازده بند محتشم واستقبال أو از حاجى سليمان صباحي بيدگلى كاشانى ونيز از فدائي ونيز از ملاتقى واشعاري از فضولي به تركي. 2 - تذكرة الائمة، از ملا محمد باقر لاهيجى نه مجلسي (ذريعه 4 / 26). تحرير سده 13 در سبزوار. مجموعه ش 1386 1 - شرح باب حادي عشر فاضل مفداد كه در حرف ن اين فهرست به نام النافع ياد شد. 20 - رسالة فقهى، عربي. آغاز: الحمدلله.. فصل الطهارة على قسمين قسم يتوقف على النية ويسمى بالطهارة عن الحدث.. هر دو كتاب تحرير 1201. مجموعه ش 1388 1 - ترجمة الصلوة فيض كاشانى كه پيشتر ياد شد. 2 - نان وحلواى شيخ بهائي.

[ 254 ]

3 - صيغ عقود، فارسي، داراى مقدمه وچهار فصل. آغاز: الحمدلله خالق الانام الذى ميز بين الحلال والحرام.. 4 - مرآت المحققين شيخ محمود شبسترى در معرفت نفس. 5 - كبرى در منطق مير سيد شريف. 6 - حاشيه ميرزا على رضا تجلى بر حاشيه ملا عبد الله يزدى بر تهذيب المنطق، فارسي. همه كتابها تحرير سده 13. مجموعه ش 1389 1 - خلاصة الحساب شيخ بهائي. 2 - شرح هدايه ميبدى كه در حرف ش اين فهرست ياد شد. هر دو كتاب تحرير 1267. مجموعه ش 1391 1 - معين الخواص ميرزاى قمى، فقه، عربي. 2 - رساله در احكام جنائز، فقه، عربي. آغاز: الحمدلله على ما انعم وصلى الله على محمد وآله وبعد فانه قد كثر على الالحاح.. تحرير سده 13.

[ 255 ]

مجموعه ش 1395 1 - شرح نظام بر شافيه صرف. 2 - هداية القارى، تجويد، عربي. آغاز: الحمدلله.. وبعد فهذه نبذة مما يجب على.. هر دو كتاب تحرير 1144. مجموعه ش 1396 1 - رساله در معرفت تقويم، عربي، از احمد بن محمد مهدى شريف اصفهاني خاتون آبادى كه آنرا در 1126 در كربلا در بستان مشهور به خيمگاه نگاشته است. 2 - درايه شهيد ثانى - بداية الدراية. 3 - رساله در شرح حديث الدنيا مزرعة الاخرة گويا از شهيد ثانى. كتاب اول تحرير سده 12 وكتاب دوم بى تاريخ از روى نسخه أي كه حسن ابن زين الدين بن محمد بن حسن بن المصنف نوشته بوده استنساخ شده است، كتاب سوم بى تاريخ. مجموعه ش 1398 1 - قصيده لام عمرو از سيد حميري. 2 - قصيده دعبل خزاعي. 3 - ترجمه وشرح قصيده دعبل به فارسي، از علامه مجلسي. تحرير 1113.

[ 256 ]

مجموعه ش 1403 1 - عوامل جرجاني. 2 - مراح الارواح، صرف. 3 - تهذيب المنطق تفتازانى. 4 - كبرى در منطق جرجاني. 5 - صغرى در منطق جرجاني. اين مجموعه تحرير 1107 - 1108 مى باشد وكتاب پنجم ناقص است. مجموعه ش 1404 1 - فوائد شيخ احمد احسائي، عربي (فهرست كتب مشايخ 2 / 19). 2 - حديث قدسي، چهل سوره. 3 - رساله در پاسخ ملا على نقى سمناني از شيخ احمد احسائي. 4 - ترجمه قصيده لام عمرو سيد حميري. 5 - صيغ نكاح، فارسي، از علامه مجلسي. كتاب اول تحرير 1238، دوم وسوم وچهارم بى تاريخ، پنجم تحرير كريم ابن قاسم سنجانى در 1237. مجموعه ش 1411 1 - حاشيه ميرزا على رضاتجلى بر حاشيه ملا عبد الله، منطق، فارسي. 2 - رساله در موسيقى، اينست فهرست قسمت موجود آن (11 برك).

[ 257 ]

فصل چهارم در بيان اسباب چند كه موجب تنافرند.. فصل پنجم در تأليف الحان. ششم در بيان ادوار ونسبت هاي أو.. هفتم در بيان حكم وترين.. هشتم در بيان ذكر عود.. نهم در بيان نامهاى ادوار.. سيزدهم در بيان علم ايقاع.. چهاردهم در بيان تأثير نغمات.. 3 - رساله در كيميا، عربي. 4 - رساله در طب، عربي. آغاز: الحمدلله.. فهذا قوانين ونكت لا يستغنى عنها من اراد علاج المرضى.. قال طاهر بن ابراهيم بن محمد بن السنجري.. 5 - سى فصل در معرفت تقويم از خواجه نصير طوسى. چهار كتاب اول تحرير سده 13 وكتاب پنجم تحرير سده 12. مجموعه ش 1415 1 - منهاج النجاة كاشانى كه در حرف (م) اين فهرست ياد شد. 2 - مرآت المحققين در معرفت نفس در هفت باب. 3 - انيس العارفين والعاشقين. آغاز: يا مغيث المذنبين معطى السؤال.. كتاب اول تحرير 1219 ودوم ناقص وسوم تحرير شيخ زاهد ننكى در 1084.

[ 258 ]

مجموعه ش 1416 1 - صيغ نكاح، عربي، از حاج ملا محمد جعفر استرابادى. 2 - صيغ نكاح گويا از علامه مجلسي، فارسي. آغاز: الحمدلله الذى احل لنا النكاح وندب إليه.. 3 - رونوشت برخى از قبالجات زمان فتحعليشاه كه گويا نويسنده براى تمرين بازنويس كرده است. مجموعه ش 1421 1 - فالنامه - طالع نامه. آغاز: چه بر طالع برآيد شكل لحيان بزودى مطلبت گرديده آسان 2 - فالنامه طالع نامه آغاز: طالعت را من أي خجسته خصال ضعف بينم كمى به قرعه فال 3 - متفرقات. مجموعه ش 1422 1 - تعبير خواب داراى مقدمه وپنجاه ونه باب وخاتمه تحرير 1258.

[ 259 ]

2 - رساله در قيافه شناسى، ناقص. 3 - ملحمه - اصول الملاحم، از شيخ أبو الفضل حبيش بن ابراهيم تفليسى داراى دو مقاله، مقاله اول 25 فصل ومقاله دوم 28 فصل واين نسخه تا فصل چهارم از مقاله دوم را دارد. تحرير سدهء 13. مجموعه ش 1425 1 - اصول دين، فارسي تحرير 1220. آغاز موجود: شرط دوم آنكه افضل واعلم از همه امت باشد بجهت آنكه قبيح است بر خدا كسى كه افضل وداناتر.. 2 - آداب المتعلمين منسوب به خواجه طوسى. 3 - العروة الوثقى در حقيقت طريقه تصوف، فارسي، از شائق عليشاه. 4 - اشعاري از مغربي. 5 - وجيزه مجلسي كه در حرف (واو) اين فهرست ياد شد. 6 - بخشى از فوائد طوسيه شيخ حر عاملي تحرير 1262. مجموعه ش 1426 1 - عوامل جرجاني، نحو، عربي. 2 - شرح عوامل جرجاني. 3 - عوامل منظوم، به فهرست منزوى 2072 مراجعه شود. 4 - عوامل ملا محسن طالقاني. 5 - تصريف - العزى.

[ 260 ]

مجموعه ش 1444 1 - انيس الموحدين ملا مهدى نراقى، تحرير 1225. 2 - رساله عمليه مطابق با فتاواى ميرزاى قمى وصاحب رياض از محمد الحسينى، تا نماز مسافر، تحرير 1225. مجموعه ش 1449 1 - رساله در آداب تجهيز ميت، فارسي، در چند فصل، از علامه مجلسي. آغاز: الحمدلله الذى لا يبقى الا وجهه.. 2 - احكام ميت از رساله محقق سبزوارى. 3 - منتخب قرآن مجيد. 4 - دعاى جوشن كبير با شرحي درباره فوائد ان از علامه مجلسي. اين مجموعه تحرير سده 11 - 12 مى باشد. مجموعه ش 1464 1 - تهذيب المنطق تفتازانى. 2 - الفيه ابن مالك اندلسي. مجموعه ش 1457 1 - مقدمه واجب آقا حسين خونسارى كه پيشتر ياد شد، تحرير أبو القاسم

[ 261 ]

ابن عباس موسوى. 2 - اوزان ومقادير - ميزان المقادير، عربي، از علامه مجلسي كه نيز پيشتر ياد شد. آغاز: الحمدلله الذى ارتفع عن مطارح الافهام.. 3 - وجيزه شيخ بهائي، درايه عربي، مكرر چاپ شده است. 4 - رساله انصافيه فيض كاشانى كه همراه با برخى از چاپهاى كلمات مكنونه چاپ شده است، فارسي، تحرير 1228. مجموعه ش 1468 1 - كلمات اوائل اشعار الفيه ابن مالك. 2 - كلمات اول نصاب الصبيان. تحرير 1288، اين دو كتاب براى تمرين حفظ كردن نوشته شده است. مجموعه ش 1505 1 - حق المبين في كيفية التفقه في الدين در يك مقدمه ومقصد وخاتمه، عربي، از فيض كاشانى، تاريخ تأليف 1068. 2 - رساله أي از علامه مجلسي در پاسخ عزيزى كه از أو سؤال كرده وظيفه مردم در زمان غيبت چيست، فارسي. 3 - متفرقات. كتاب اول تحرير 1136 در قم حين محاصره افغان، كتاب دوم تحرير

[ 262 ]

محمد على بن محمد امين حسيني در قم وگويا همين شخص كاتب رساله اول هم باشد. مجموعه ش 1526 1 - تجويد از أبو الحسن قارى. 2 - محرم نامه. مجموعه ش 1527 1 - ترجمه حسنيه از گرگين استرابادى. 2 - رساله در فضيلت قرائت آيات وسور قرآن، فارسي 12 برك. 3 - ترجمه توحيد مفضل از علامه مجلسي. 4 - تجويد از ملا أبو الحسن قارى همانكه در مجموعه شماره 1526 هم ياد شد. 5 - رساله أي كه امام فخر رازى در پاسخ نامه سلطان در ده فصل نگاشته است، فارسي 9 برك. اول روح، دوم فنا سوم حقيقت روح، چهارم حقيقت مرك، پنجم در فراق ششم نصيحت وتنبيه، هفتم مراتب ارواح هشتم حكمتهاى مرك نهم در حقيقت زيارت وتجلى ارواح، دهم در حكايت احوا خويش. اين مجموعه تحرير سده 13 مى باشد. خشتى.

[ 263 ]

مجموعه ش 1548 1 - مصباح الظلمات في تفسير التورية، فارسي ترجمه از عبرى است در زمان فتحعليشاه نگاشته شده است. آغاز: الحمدلله الذى يدرك الابصار.. 2 - سه برك از مكاتيب قطب الدين محيى. 3 - رساله در حرمت دبائح كفار، فارسي، در لكهنو تأليف شده است. آغاز: بدانكه در ميان علماى اسلام اختلافي نيست.. كتاب اول 32 برك تحرير سده 13، وكتاب سوم 7 برك نسخه اصل تحرير 1232. مجموعه ش 1561 1 - رد صوفيه، گويا بخشى از حديقة الشيعه اردبيلي باشد. 2 - سلوة الشيعة وتقوية الشريعه (ذريعه 12 / 223) ملا محمد طاهر قمى شيرازى رساله أي در رد صوفيه نگاشت، اين رساله به دست مجلسي اول مرحوم ملا محمد تقى افتاد، ايشان حاشيه أي بر آن نوشت و براى مؤلف فرستاد وى هم در جواب آن مرحوم مطالبي نوشت. يكى از فقرا مجموع دو حاشيه را در متن جاى داده وآن را به توضيح المشربين وتنقيح المذهبين ناميد ومطهر بن محمد مقدادى آنرا تلخيص وبه نام سلوة الشيعة وتقوية الشريعه ناميده است. 12 برك، وزيرى تحرير 1070.

[ 264 ]

3 - قسمتي از قصيده مونس الابرار ملا محمد طاهر قمى است ومؤلف اين رساله، يك بيت آنرا شرح كرده است. 4 برك تحرير 1070. 4 - اصول الفصول، خلاصه همان توضيح المشربين است كه در بالا ياد شد، بيست وسه باب هر باب چند فصل. (ذريعه 4 / 495 - منزوى 789) گويا فقط يك برك از آخر آن افتاده، 27 برك، تحرير 1070. مجموعه ش 1584 1 - قانونچه، طب، عربي. 2 - طب النبي، حديث، عربي. مجموعه ش 1595 1 - گلستان سعدى. 2 - پريشان ميرزا حبيب الله قاآنى درگذشته 1272، شبيه گلستان سعدى است، ومكرر چاپ شده است. (ذريعه 3 / 197) مجموعه ش 1640 (1) حاج سيد محمد حسن موسوى كاشانى اصفهاني واعظ ملقب به سلطان


1 - اين نسخه وسه نسخه بعد بايد در بخش اول اين فهرست (نه در مجموعه ها) معرفى مى شد. وگويا قسمتهايى از اين چهار نسخه، با قسمتهايى از نسخه آقاى روضاتي كه بعدا ياد خواهد شد برابر باشد. (*)

[ 265 ]

الواعظين، رساله أي نوشته بود كه گويا برخى عبارات آن موهم اين بود كه پادشاه (ناصر الدين شاه قاجار) از مصاديق اولوا الامر است واطاعت أو لازم مى باشد. نشر اين رساله سبب شد كه برخى از علماى آن عصر أو را تخطئه وتكفير كنند (1) سيد مزبور براى تبرئه خود، آن رساله را به نظر چند نفر ديگر از علماى بزرك رسانيد واز آنان خواست كه نظريه خود را درباره أو ورسالة اش بنويسند. آنان أو را تبرئه كرده وگفتند: مقصودش لزوم اطاعت سلطان نبوده، بلكه مى خواسته مطلب صحيحي را بيان كند ولى عبارات أو نارسا بوده كه باعث چنين توهمي شده است. نسخه ش 1640 اين كتابخانه مقالات ومكتوبات چند نفر از آن علما است كه أو را تأييد كرده اند واينست نامشان: آقا ميرزا محمد تقى، ميرزا أبو القاسم مدرس، حاج ميرزا فخر الدين، آقا شيخ محمد تقى، حاج ميرزا أبو القاسم بن حجة الاسلام، ميرزا أبو القاسم بن محمد نراقى وملا حبيب الله كاشانى. مجموعه ش 1641 رساله أي است از همان حاج سيد محمد حسن، در جواب نامه حاج ملا على كنى عالم معروف تهران، كه أو را تأييد كرده بوده است.


1 - به احسن الوديعة چاپ دوم ص 108 مراجعه شود. (*)

[ 266 ]

مجموعه ش 1642 نامه حاج ملا على كنى است به صاحب روضات الجنات، درباره همان سيد محمد حسن، ونيز نامه أو است در پاسخ حاجى كنى، وبا نسخه ش 1641 تفاوت دارد. مجموعه ش 1644 رساله أي است چاپى، شامل نوشته هاي گروهى از علماى اصفهان وكاشان وغيره، كه در تبرئه همان سيد محمد حسن نوشته اند. (1) در اينجا بسيار مناسب است مرقومه حجة الاسلام والمسلمين حضرت آقاى حاج سيد محمد على روضاتي دامت افاضاته كه به درخواست حقير درباره سيد محمد حسن مذكور نوشته اند نقل شود:.. در موضوع داستان حاج سيد حسن كاشانى بعرض مى رسد كه درتاريخ 7 / 8 / 39 شمسي بنده نسخه أي ازآثار قلمى آن مرحوم از كتابفروشى آقاى حاج شيخ عبد الرزاق كتابچى (2) ابتياع نمودم كه در فهرست كتب خطى كتابخانه هاي


1 - كتابي ديگر به نام ينابيع الحياة في موارد الايات نگارش همين سيد محمد حسن به شماره 53 در جلد اول اين فهرست (نگارش دانشمند معظم حضرت آقاى حسيني اشكوري) معرفى شده است. 2 - نگارنده اين فهرست (رضا استادى) به سهم خود، از جناب آقاى حاج شيد عبد الرزاق كتابچى زيد عزه كه درحدود 1600 جلد از نسخه هاي خطى اين كتابخانه اهدائى ايشان است تشكر و سپاسگزارى مى كند واز خداوند منان موفقيت به كارهاى خير ديگر را براى ايشان خواستار است. *

[ 267 ]

اصفهان (قسم مخطوط)، آن را به شرح ذيل معرفى نموده ام البته مختصرا چون در اين قسم مخطوط عموما بنايم بر اختصار بوده كه معطل نشوم وكارى از به پيش برود وعين عبارت فهرست به اين شرح است: رساله در امر به معروف ونهى از منكر (مواعظ، فارسي) مؤلف: حاج سيد حسن موسوى واعظ كاشانى اصفهاني ملقب به سلطان الواعظين. كتاب: درباره امر بمعروف ونهى از منكر ونكوهش كذب وغيبت ونمامى وتهمت وشمه أي از مناقب وفضل علماء دين نوشته شده، در يك مقدمه وچهار مقاله ويك خاتمه. مؤلف، اين كتاب را به منظور دفع تهمت تكفير از خود نگاشته ودر آن أو كتاب ديگرش " منهج الواعظين " وغيره ياد مى كند. وى قبلا رساله أي به نام " مواعظ حسنه " نوشته ومنتشر كرده است ودر آن رساله مطالبي پيرامون لزوم اطاعت امر سلطان وقت ناصر الدين شاه، قاجار وظل السلطان نوشته بوده ونشر آن رساله سبب تكفير وى شده است. سيد براى حفظ جان خود در سال 1305 هجري قمرى به علما ومجتهدين عراق وساير شهرهاى ايران متوسل شده وآنان گواهى خود را در تبرئه وى از نسبت كفر نوشته اند كه صورت تمامى آن گواهى ها در خاتمه اين كتاب (رساله در امر بمعروف..) آمده است. نسخه بخط مؤلف است وصورت نامه هاي علما بخط كاتب مى باشد. تاريخ تأليف وتحرير در نسخه نيست لكن برخى از نامه ها به تاريخ 1305

[ 268 ]

مى باشد. تعداد اوراق اصل كتاب 70 ورق (140 صفحه). آغاز رساله: بسمله الحمدلله الذى جعل لسان العلماء مفتاحا لبيان بدايع المعاني.. انجام: ولازم شد كه به جهت رفع شكوك وشبهات از خواطر اهل ايمان وعموم شيعيان صورت اين اوراق ورسائل ثبت اين رساله موجزه گردد تا مطالعه كنندگان بر سبيل حق مستقيم باشند وگمان بد به ذريه طيبه فاطمه سلام الله عليها نبرند وجميع اصول ممهور، اين سوادها در نزد داعى حاضر است هر كس مى خواهد بنظر أو مى رسانم والسلام على من اتبع الهدى. ورق 71 صورت نامه أي است از زبان مردم اصفهان به علماء نجف اشرف وسپس گواهى هاي علماء اعلام است ونامه هاي آنان تا ورق 115. پس از آن سه برك سفيد واز پشت ورق 119 تا ورق 130 شرحي است كه يكى از علماء عراق (ظ) درباره رساله اصليه حاج سيد حسن نگاشته وكلمات أو را در آن رساله بعد (قوله. قوله) به فارسي شرح كرده وتوضيح داده است وخلاصه، مطالب أو را تأويل وسيد را از نسبت كفر وانحراف تبرئه نموده. عجالة نويسنده اين مقاله را نشناختم. از ظهر ورق 131 تا ورق 136 ايضا صورت نامه هاي ديگرى است از علما و گواهى هايشان. واز ورق 71 تا آخر مجموعه عموما بخط كاتب نسبتا خوش خطى نوشته شده است. تمام شد فهرست اجمالي كتاب. بارى حاج سيد حسن پس از نشر رساله سابقه كه علماء اعلام آنرا تجرى عظيم

[ 269 ]

دانسته وموضوع تفسيق وتكفير أو را پيش كشيده اند بدست وپا افتاده وخيلي زود براى تطهير وتبرئه خود اقدام نمود وبه جميع وسائل ممكنه متشبث شده ونامه ها نوشته وسفرها كرده وهمگان را به يارى خود خوانده وعقائد حقه خود را عرضه داشته وبا اينكه از احترام نسبت به سلطان وقت وحكومت زمان دست برنداشته مع الوصف بسيارى از مراجع واعلام به ياريش شتافته واو را تبرئه كرده وسيد نيزبه انحاء مختلفه نامه ها وگواهى هاي حضرات را تكثير ونشر داده است. اما باز لكه تفسيق وتكفير همچنان بر جاى خود ماند وشايد پس از وى فرزندانش كه سادات جليل القدري بودند به همين مناسبتها نام خانوادگى خود را " مطهرى " انتخاب نمودند وفرزندان بلا واسطه سيد تا اين اواخر در قيد حيات بودند ومنبر مى رفتند ومحترم مى زيستند. اما در حال حاضر از اعقاب بلا واسط أو كسى را سراغ نداريم وفرزند زادگان أو نيز در كسوت روحانيت نيستند واز فرزندان حاج سيد حسن يكى آقاى سيد اسد الله ثقة الواعظين مطهرى بود واعظ وفاضل ونيك، ودست منير خوبى داشت وهيچگونه اعوجاج سليقه وانحرافي نداشت واين حقير بسيار أو را مى ديدم وبا خانواده ما مراوده داشت ونسبت سببي هم پيدا كرد بواسطة مواصلت پسرى از ايشان با دخترى از منسوبين ما. وآقا سيد اسد الله در 1380 به رحمت ايزدى پيوست.. (پايان نامه آقاى روضاتي) (1)


1 - صديق محترم ما حضرت آقاى مهدوي نيز در چاپ سوم كتاب تذكرة القبور شرحي راجع به همين سيد محمد حسن نگاشته واز فرزند ديگر أو به نام آقا سيد زين العابدين مطهرى مؤلف كتاب دفينة الدرر در امام زاده هاي اصفهان ودرگذشته 1360 ياد كرده ونيز تعداد 13 كتاب از تأليفات سيد اسد الله مذكور را نام برده اند. استادى

[ 270 ]

ياد آورى ميان نسخه هاي خطى اين كتابخانه نسخه هايى ديده مى شود كه چون نمى توان آنها را كتاب يا رساله يا تأليف ناميد در فهرست نياورديم. اين نسخه ها كه همه از سده 13 و 14 مى باشد شامل اين مطالبند: دعا، زيارت مجالس منبر، يادداشتهاى منبرى، مقتل، اشعار، ومتفرقات ديگر. ولى چون ممكن است كه در همين نسخه ها نيز مطالب مفيد وخواندنى يافت شود شماره آنها را در اينجا مى آوريم. 562 - 567 - 575 - 579 614 - 641 - 644 - 693 704 - 754 - 757 - 758 759 - 774 - 779 - 876 879 - 883 - 885 - 901 923 - 940 - 996 - 998

[ 271 ]

1086 - 1116 - 1118 - 1121 1134 - 1169 - 1179 - 1212 1221 - 1230 - 1247 - 1259 1262 - 1282 - 1297 - 1299 1317 - 1318 - 1328 - 1340 1346 - 1362 - 1372 - 1385 1397 - 1412 - 1419 - 1433 1439 - 1440 - 1446 - 1452 1453 - 1460 - 1462 - 1470 1471 - 1473 - 1475 - 1476 1477 - 1478 - 1479 - 1481 1483 - 1486 - 1488 - 1490 1491 - 1492 - 1493 - 1494 1495 - 1496 - 1497 - 1498 1499 - 1501 - 1502 - 1506 1507 - 1510 - 1511 - 1512 1514 - 1515 - 1517 - 1519 1520 - 1521 - 1522 - 1524 1530 - 1531 - 1538 - 1539 1540 - 1542

[ 272 ]

قرآنهاى اين كتابخانه (1) ش 504، حاشيه نويسى دارد، در پايان جزء دهم آن تاريخ 877 ديده مى شود، وقسمتهايى از آن نونويس است، رحلى. ش 521. نسخ سده 11، چند برك آن نونويس است، رحلى. ش 898، نسخ سده 12 - 13. ش 921 يك جزو از قرآن، با سر لوح وجدول زرين. ش 974، سوره انعام، نسخ 1334. ش 993، نسخ سده 12 - 13. ش 1001، نسخ سده 12، با جلدى مرغوب. ش 1144، ناقص، با سر سوره ها وجدول زرين. ش 1448، ناقص، تحرير سده 11 - 12. ش 1463، نسخ 1254. ش 1466، تحرير سده 13. ش 1566. جيبى. ش 1580. جيبى. ش 1606، نسخ سده 13. ويك نسخه ديگر كه با مركب چاپ براى چاپ نوشته شده است. پايان قم رضا استادى تهرانى 29 شوال 1397 هجري قمرى برابر با 22 مهر 1356 هجري شمسي


1 - اين نسخه ها در حال حاضر در دار القرآن الكريم نگاهدارى مى شود. *

[ 273 ]

فهرست نسخه ها به ترتيب الفبائى عنوان صفحه * عنوان صفحه قرآن مجيد (15 نسخه) 272 * آيينه شاهى 252 آداب تجارت، رساله در.. (2 نسخه) 204 / 229 * ابواب الجنان قزويني (3 نسخه) 4 ابواب الجنان فيض كاشانى 252 آداب تجهيز ميت، رساله در.. - 260 * اثنا عشريه 211 آداب المتعلمين (2 نسخه) 225 / 259 * اجابة المضطرين 4 آيات الاحكام اردبيلي - زبدة البيان * احتجاج 215 آيينه حق نما 3 * احسن التقويم - تقويم المحسنين

[ 274 ]

احكام تجارت، رساله در.. (2 نسخه) 5 * الاسفار الاربعة (2 نسخه) 10 - 11 اشعاري در مدح سهام الملكم 11 احكام جنائز، رساله در.. 260 * اشعاري از جامى و.. 210 احكام ميت، رساله در.. 260 * اشعاري از مير صيدي 218 اخبار عليه در غزوات مرتضويه 5 * اشعاري از ملا نادم لاهيجى 218 اختيارات الايام (6 نسخه) 5 / 6 / 204 / 214 / 224 * اشعاري از صائب 218 اختيارات بديعي 6 * اشعاري در مدح على (ع) 228 اخلاق اشراف 6 * اشعاري از عرفى و.. 243 اخلاق محسني (4 نسخه) 7 * اشعار متفرقه 248 اربعين شيخ بهائي (3 نسخه) 7 / 234 * اشعاري از محزون 251 ارشاد الاذهان (10 نسخه) 7 - 8 * اشعاري از مغربي 259 الارشاد في معرفة حجج الله على العباد 9 * اصل الاصول 200 ارشاد العوام 9 * اصول دين، چاپى 242 ارشاد المسترشدين (2 نسخه) 9 * اصول دين اردبيلي 236 الاستبصار (5 نسخه) 10 * اصول دين از حسن بن محمد 229 استقصاء النظر في البحث عن القضاء والقدر 212 * اصول دين فشاركي 240 اصول دين ميرزاى قمى (2 نسخه) 203 / 205 اسرار الشهادة 10 اسماء مشايخ، رساله در.. 217 * اصول دين ؟ 12

[ 275 ]

اصول دين ؟ 206 * انتخاب منتخب حديقه سنائى - الهى نامه اصول دين ؟ 259 * الانتصار 15 اصول الفصول 264 * انجيل - ترجمه انجيل 15 اصول فقه ؟ 12 * انساب النواصب 252 اصول المعارف 12 * انصافيه فيض كاشانى 261 اصول الملاحم - ملحمه انوار البلاغه 15 اعتقادات علامه حلى 219 * اعتقادات علامه مجلسي 233 * انوار التنزيل واسرار التأويل (3 نسخه) 15 - 16 الاقبال بصالح الاعمال 13 * انوار جليه 16 الاقتصاد والارشاد إلى طريق الاجتهاد 221 * انوار الحكمة 16 اكسير العبادات - اسرار الشهادة * انوار سهيلى (3 نسخه) 17 اكمال الدين - كمال الدين * انيس العارفين والعاشقين 257 الهى نامه 244 * انيس العشاق 210 الف ليله، تركي 212 * انيس العهد ومونس اللحد 17 الالفين 14 / 215 * انيس الموحدين (2 نسخه) 17 / 260 الفيه ابن مالك (10 نسخه) 13 / 211 / 233 / 260 * اوصاف الاشراف (3 نسخه) 18 / 229 / 248 الفيه شهيد (5 نسخه) 13 / 219 / 245 امالي 14 * اوضح المسالك إلى الفية ابن مالك 209 امثله 244 * ايضاح الاشتباه 232

[ 276 ]

ايضاح علم الحساب 202 * تأويلات القرآن 23 ايقاضات 239 * تبصرة المتعلمين 23 باه نامه 18 * تجويد 23 بحار الانوار (4 نسخه) 18 / 19 / 197 * تجويد 224 بحر الانساب 19 * تجويد 229 بداء، رساله در.. 236 * تجويد معز 229 بداية الدراية (2 نسخه) 226 / 255 * تجويد 237 بداية الهداية (2 نسخه) 237 / 249 * تجويد 238 بصائر الاوهام 19 * تجويد 262 البهجة المرضية (14 نسخه) 20 / 209 / 222 * تجويد 262 تحرير الاحكام (2 نسخه) 24 البيان 20 * تحرير القواعد المنطقية (14 نسخه) 24 - 25 البيع ؟ 21 البيع ؟ 21 * تحفة الابرار جامى (2 نسخه) 235 / 244 پريشان قاآنى 264 * تحفة الابرار شفتي (3 نسخه) 25 پنجاه باب سلطاني 235 * تحفه حاتميه 202 تاريخ امامان (ع) 21 * التحفة الحسينية 221 تاريخ ايران 21 * تحفة الزائر (5 نسخه) 26 تاريخ عالم 22 * تحفه سليمانى 26 تاريخ معجم (2 نسخه) 22 - 23 * تحفه شاهى قاضى زاده 27

[ 277 ]

تحفه شاهى استرآبادى 27 * 30 / 262 تحفه شاهيه عباسية - شرح رساله ذهبيه * ترجمه حسنيه (2 نسخه) 65 / 262 تحفه عباسي (2 نسخه) 27 * ترجمة الخواص 30 تحفة العقول 28 * ترجمه دليل المتحيرين - دليل المتحيرين تحفة القارى - تحفة القراء * ترجمه زوائد وفوائد 229 تحفة القراء 28 * ترجمة الشريعة 252 التحفة المهدية - علائم ظهور * ترجمه صحيفه سجاديه 31 تحفة النساء 28 * ترجمه صد كلمه قصار 31 تحفه نظاميه 235 * ترجمة الصلوة (6 نسخه) 32 / 209 / 240 / 253 تحفة الوهابية 28 * ترجمه صراط مستقيم - راه راست تحقيق اصول دينيه في تحصيل معارف * ترجمة الطهارة 252 يقينيه 29 * ترجمة العقائد (2 نسخه) 240 / 252 تذكرة الائمة 253 * ترجمه قصيده لام عمرو 256 تذكره شعرا 210 * ترجمه قطب شاهى - شرح اربعين تذكرة الفقهاء 29 * ترجمه مصفاة الاشباح - آيينه حق نما ترجمان الطبري 237 * ترجمه مكارم الاخلاق 32 ترجمه اشعار امير المؤمنين 29 * ترجمة المناقب 32 ترجمه انجيل - انجيل * ترجمه وشرح حديث كميل 230 ترجمه بحار الانوار 30 * ترجمه وشرح قصيده دعبل 255 ترجمه توحيد مفضل (2 نسخه) * تركيب خالد - تمرين الطلاب

[ 278 ]

تشريح الابدان 202 * تمرين الطلاب (3 نسخه) 35 تشريح الافلاك 196 * التنبيهات العلية 35 التصريف (4 نسخه) 225 / 228 / 239 / 259 * تنبيه الغافلين (فارسي) 35 تنبيه الغافلين (عربي) 197 تظلم الزهراء 33 * توحيد صدوق 196 تعبير خواب 258 * توحيد مفضل 36 تفسير بيضاوي - انوار التنزيل * التوضيح - اوضح المسالك تفسير حسيني - مواهب عليه * تهذيب الاحكام (6 نسخه) 36 تفسير زواره أي - ترجمة الخواص * تهذيب الاصول (4 نسخه) 37 / 203 تفسير سوره فاتحه 33 * تهذيب المنطق (5 نسخه) 37 / 241 / 242 / 256 / 260 تفسير سوره فاتحه - مجمع البحار تفسير شبر 33 * التيسير في القرائات السبع 233 تفسير گازر - جلاء الاذهان * ثواب الاعمال وعقاب الاعمال 37 تفسير محيى الدين - تأويلات القرآن * جام جهان نما 229 تفصيل وسائل الشيعة - وسائل الشيعة * جامع الاسرار 38 تقديسات 239 * جامع التمثيل 38 تقويم (2 نسخه) 34 * جامع ستينى - جامع العلوم تقويم المحسنين 247 * جامع الشتات 38 تلخيص الاقوال 34 * جامع عباسي (6 نسخه) 39 تلخيص المفتاح (2 نسخه) 34 / 200 * جامع العلوم 39

[ 279 ]

جامع المقاصد (3 نسخه) 39 - 40 * جواب حاج سيد حسن كاشى به نامه حاجى كنى 266 جامع المقال 226 الجامع لاحكام الشرايع 40 * جواب شيخ احسائي به سؤالات شيخ عبد على 204 جام گيتى نما (3 نسخه) 41 جاودان نامه 230 * جوامع الجامع (2 نسخه) 51 جبر واختيار خونسارى 235 * جواهر الاسرار - اخلاق محسني جبر واختيار ؟ 248 * الجواهر السنية (2 نسخه) 51 جبر وتفويض علامه مجلسي 246 * جواهر الصرف 228 جعفرية (4 نسخه) 41 / 219 / 245 * جواهر الكلام (6 نسخه) 52 / 197 جلاء الاذهان (2 نسخه) 41 - 42 * جواهر الكلمات 201 جلاء العيون (13 نسخه) 42 - 43 * جواهر اللغة (2 نسخه) 52 الجمل والعقود 223 * جواهر نامه 52 جمل العلم والعمل 223 * چهارده معصوم، تاريخ.. 251 جنة الامان الواقية 43 * حاشيه ؟ (منطق) 238 جنك نامه سام - سام نامه * حاشيه اثبات الواجب از حنفى (2 نسخه) 248 / 249 جنك (19 نسخه) 43 - 50 جواب سؤالات اسكندر (3 ننسخخه) 50 / 230 حاشيه بر اثبات الواجب وبر حاشيه قاضى * زاده بر آن 249 جواب سؤالات امان الله خان 51 * حاشيه انوار التنزيل 53 جواب فخر رازى به سؤالات سلطان 262 * حاشيه تصريف 226

[ 280 ]

حاشيه بر حاشيه خطائى بر مختصر مطول (2 نسخه) 53 / 232 حاشيه شرح لمعه - زهرات الزوية * حاشيه شرح مختصر الاصول ؟ 56 حاشيه دوانى برحاشيه مير سيد شريف بر شرح مطالع 247 * حاشيه شرح مختصر الاصول از آقا جمال خوانسارى 57 حاشيه داود بر حاشيه ميرسيد شريف بر شرح مطالع (2 نسخه) 54 * حاشيه شرح مختصر الاصول از ملا * ميرزاجان 57 حاشيه بر حاشيه مير سيد شريف بر شرح مطالع ؟ 54 * حاشيه شرح هدايه ميبدى ؟ 247 حاشيه شرح هدايه ميبدى 57 حاشيه سيوطى - الحلية اللامعة * حاشيه فرائد الاصول از سيد محمد صادق حاشيه بر شرح تجريد قوشچى وبر حاشيه قديم دوانى از ملا ميرزاجان 54 * اصفهاني 197 حاشيه فرائد الاصول ؟ 58 حاشيه بر شرح تجريد قوشچى وبر حاشيه قديم دوانى ازآقا حسين خونسارى 55 * حاشيه فراثد الاصول ؟ 58 حاشيه الفوائد الضيائيه از عصام 58 حاشيه الفوائد الضيائيه از جزائري (3 نسخه) 58 / 241 حاشيه شرح تجريد قوشچى لاهيجى 55 حاشيه مير سيد شريف بر شرح شمسيه (8 نسخه) 55 - 56 * حاشيه قوانين 59 حاشيه مختصر مطول (2 نسخه) 59 / 231 حاشيه شرح لمعه 56 * حاشيه مدارك 60 حاشيه شرح لمعه - مخزن الاسرار * حاشيه مطول سمرقندي 60 الفقهية * حاشيه مطول چلپى (2 نسخه) 60

[ 281 ]

حاشيه معالم ؟ 251 * حرز الامانى 232 حاشيه معالم سلطان (2 نسخه) 61 / 213 * حسنيه - ترجمه حسنيه الحضرة الانسية في الرحلة القدسية 65 حاشيه معالم شيروانى 61 حاشيه معالم ملا صالح 61 * حفظ الصحة 65 حاشيه معالم - هداية المسترشدين * حقايق الصنايع 66 حاشيه مكاسب * 62 * حق المبين في كيفية التفقه في الدين 261 حاشيه ملا عبد الله (10 نسخه) 62 / 209 / 231 / 242 * حق اليقين شبسترى 229 حق اليقين علامه مجلسي (3 نسخه) 66 حاشيه ميرزا على رضا بر حاشيه ملا عبد الله (نسخه) 5 / 254 / 256 * الحكمة المتعالية - الاشارات (2 نسخه) 66 - 67 حبيب السير 62 / 194 * حل الموجز 67 حجيه كبيره 63 * الحلية اللامعة للبهجة المرضية 67 حجية المظنة 216 * حلية المتقين (4 نسخه) 67 - 68 الحدائق (2 نسخه) 63 * حمله حيدري (3 نسخه) 68 حدود وديات (4 نسخه) 64 / 202 * الحواشى المفهمة في شرح المقدمة 238 حديث قدسي (3 نسخه) 64 / 227 / 256 * حياة القلوب (9 نسخه) 68 - 69 حديقة الشيعة (2 نسخه) 198 / 263 * خرقه 69 حديقة المتقين 64 * خزانة الاسرار 69 حديقهء المؤمنين 64 * خزانة الخيال 70

[ 282 ]

خطبة البيان 251 * دعاى جوشن كبير 260 الخلاصة - الفيه ابن مالك * دعاى صباح 238 خلاصة الاذكار 232 * دليل المتحيرين 75 خلاصة التجارب 70 * الدمعة الساكبة 75 خلاصة الحساب (8 نسخه) 70 / 201 / 209 / 234 / 239 / 242 / 248 / 254 * دوازده بند محتشم (2 نسخة) 241 ر 253 ده قاعده 230 خلاصة المنهج (10 نسخه) 71 * ديوان ؟ 76 خواجه خداداد وعجوزه 203 * ديوان ؟ 76 خواص القرآن 72 * ديوان ابن يمين 76 خوان خليل 218 * ديوان امير المؤمنين (ع) 77 درايه شهيد - بداية الدراية * ديوان انورى 77 الدرة الرضوية في شرح الزيارة * ديوان تركي 212 الجوادية 72 * ديوان حافظ (2 نسخه) 77 الدرة المنظومة (2 نسخه) 72 ر 215 * ديوان خاقاني 77 دره نادرى (2 نسخه) 73 * ديوان سعدى (8 نسخه) 78 ر 231 ر 264 الدروس الشرعية 73 * ديوان سنائى 78 دستور الادويه 227 * ديوان صائب 79 دعا، كتاب.. (17 نسخه) 73 - 75 * ديوان فارغ (2 نسخه) 79 ر 199 دعاى جوشن صغير 240 * ديوان فياض 217

[ 283 ]

ديوان قاسمي 79 * الرسائل - فرائد الاصول ديوان مطهرى 80 * رسائل ومسائل 84 ديوان معزى 80 * رساله أي از مير سيد على همداني 222 ديوان ولى 80 * رساله در بيان يك سلسله از مطالب خرافي وبى اساس 224 ذخيرة العباد 81 * رساله.. از زيديه 243 ذخيرة المعاد في شرح الارشاد (4 نسخه) 81 * رساله در اثبات سكون زمين 84 ذخيرة المعاد - سؤال وجواب * رساله در اجماع 251 مازندراني * رساله در بيان اقسام جماع و.. 242 ذرايع الاحلام 81 * رساله در بيان اينكه هر يك از ابزار نانوائى اشاره به مطلبي است 250 ذريعة النجاح (2 نسخه) 82 * رساله در تبرئه حاج سيد حسن كاشى 264 ذكرى الشيعة في احكام الشريعة 82 ذهبيه، رساله.. (2 نسخه) 85 ر 214 * رساله در تبرئه حاج سيد حسن كاشى 264 راه راست 83 ربيع الاسابيع 83 * رسالة في التشكيك 84 رجال شيخ طوسى 225 * رساله در تعيين تاريخ قتل عمر 236 رجال نجاشى 83 * رساله در جفر 85 رجال وسيط - تلخيص الاقوال * رساله جنت ونار 236 رد صوفيه 263 * رساله در حرمت ذبايح كفار 263

[ 284 ]

رساله در حرمت صلوة جمعه 85 * رساله عمليه 238 رساله در بيان حقيقت وكيفيت سلسله موجودات.. 252 * رساله عمليه 260 رساله عمليه 86 رساله در حكم اخذ اموال ناصبيان 236 * رسالهء عمليه - آداب تجارت رساله در اذكار حيوانات 209 * رساله در فضيلت قرائت آيات وسور 262 رساله در ذم دنيا 241 * رساله عمليه از محمد باقر بن محمد جعفر 86 * رساله فقهى 253 رساله قرائت عاصم 87 رساله عمليه شيخ انصاري 86 * رسالة في قاعدة العسر والحرج 218 رساله عمليه از على اكبر بن ميرزا ابراهيم 87 * رسالة في قاعدة لاضرر 218 رساله در كفارات 236 رساله عمليه برابر با فتاوى علامه مجلسي 198 * رساله در معرفت احكام شرعيه ضروريه 88 رساله عمليه ؟ چاپى 240 * رساله در مفطر بودن دخانيات 208 رساله عمليه ؟ 87 * رساله مقول بالتشكيك محقق سبزوارى 235 رساله عمليه 198 رساله عمليه 204 * رساله در بيان وظائف مردم در زمان غيبت 261 رساله عمليه 214 رساله عمليه 229 * رساله در بيان وظائف پنجاه گانه مردم

[ 285 ]

در هر روز 34 * زبدة التواريخ 95 رضاعيه (2 نسخه) 203 ر 224 * زبدة الحقائق - مبدء ومعاد رفع آفات ودفع بليات 88 * زبده رمل 245 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (14 نسخه) 88 - 89 * زكوتيه 96 زهر الربيع 96 روضة الشهداء 89 * زهرات الزوية في الروضة البهية 96 روضة الصفا 89 * زيارت نامه 96 روضة المجاهدين 90 * زيارت نامه - مزار رؤياي صادقه 90 * زيب التفاسير 97 رونوشت قبالجات 256 * زيج الغ بيك 98 رياض الفتيان - شرح نصاب * زينة المجالس 98 رياض المسائل (14 نسخه) 90 - 91 * زينة المدايح 99 زاد السالك 252 * زينة الواعظين 99 زاد المسافر 91 * ساقى نامه 100 زاد المعاد (31 نسخه) 92 - 94 * ساقى نامه 200 زبدة الاصول (5 نسخه) 94 ر 196 ر 203 ر 252 * ساقى نامه 218 سام نامه 100 زبدة البيان 94 * سبحة الابرار 100 زبدة التصانيف (3 نسخه) 95 * السرائر (2 نسخه) 100 - 101

[ 286 ]

سراجيه 200 * سيف الذاكرين 104 سرمايه ايمان 101 * سى فصل در معرفت تقويم (3 نسخه) 105 - 212 / 257 سفرنامه اصفهان به مشهد 101 سفرنامه هندوستان 101 * سيوطى - البهجة المرضية سعادتنامه 230 * شاخ نبات 237 سفينة النجاة (2 نسخه) 102 * شافيه 105 سلطان جمجام 241 * شجره الهيه 105 سلوة الشيعة وتقوية الشريعة 263 * شرائط الايمان 252 سنك تراش 241 * شرايع الاسلام (12 نسخه) 106 / 215 شرح فارسي اربعين شيخ بهائي 107 سؤال وجواب شفتي (2 نسخه) 102 / 103 * شرح اربعين بهائي - اربعين بهائي سؤال وجواب مازندراني 103 * شرح ارشاد الاذهان ؟ 107 سؤال وجواب، طب 238 * شرح ارشاد الاذهان - مجمع الفائدة سؤال وجواب، فقه 225 * شرح ارشاد الاذهان - ذخيرة المعاد سؤال وجواب كلباسى 214 * شرح اشارات - حل مشكلات الاشارات سيد الانشاء 310 * شرح اصول وروضه كافى (2 نسخه) 107 سيرة المصطفى 103 * شرح الفيه ابن مالك از ابن عقيل 108 سير وسلوك ؟ 104 * شرح الفيه ابن مالك از ابن ناظم 108 سيرو سلوك ؟ 250 * شرح الفيه ابن مالك از فراهانى 108

[ 287 ]

شرح الفيه ابن مالك - لطائف الانفيه * شرح دعاى صباح ؟ 112 شرح امثله 244 * شرح رساله ذهبيه 113 شرح انموزج (11 نسخه) 109 / 213 / 216 / 220 / 224 / 234 * شرح رساله نفليه - الفوائد الملية شرح زبدة الاصول - غاية المأمول شرح ايساغوجى 222 * شرح زبدة الاصول مازندراني (2 نسخه) 113 / 218 شرح باب حادي عشر - النافع شرح تجريد الكلام (3 نسخه) 109 * شرح زيارت جامعه (2 نسخه) 114 شرح تصريف (12 نسخه) 110 / 211 / 213 / 220 / 225 / 228 / 237 * شرح شافيه 114 شرح شمسيه - تحرير القواعد شرح التعرف في مذهب التصوف 110 * شرح صغير - حديقة المؤمنين شرح صلوات شرح الجامع لاحكام الشرايع 110 * شرح صمديه - الفرائد البهية شرح جنة الاسماء 213 * شرح صمديه - شرح صغير 114 شرح جنة الاسماء 213 * شرح عرشيه 234 شرح حديث الغمامة 111 * شرح عوامل جرجاني (4 نسخه) 115 / 226 / 234 / 259 شرح حديث من عرف نفسه 204 شرح حديث الدنيا مزرعة الاخرة 255 * شرح عوامل ملا محسن 232 شرح حكمة العين 111 * شرح عهدنامه مالك اشتر 115 شرح دعاى سيفى 112 * شرح قانون ابن سينا (2 نسخه) 116 شرح دعاى صباح ؟ 112 * شرح قصائد سبعه ابن ابى الحديد 196

[ 288 ]

شرح قصيده جزرى - الحواشى المفهمة * شرح نصاب ؟ 120 شرح قصيده برده 248 * شرح نصاب هروى 120 شرح قصيده كعب 207 * شرح نظام (7 نسخه) 121 / 233 / 241 / 255 شرح قطر الندى (7 نسخه) 116 / 117 / 211 * شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 121 شرح كافيه رضى 117 * شرح نهج البلاغه ملا فتح الله 122 شرح كافيه مير سيد شريف 117 * شرح وافيه 200 شرح كبير - رياض المسائل * شرح هدايه ميبدى (8 نسخه) 122 / 239 / 254 شرح گلشن راز لاهيجى 117 شرح گلشن راز ؟ (2 نسخه) 118 * شرح هدايه منلازاده 122 شرح مختصر الاصول ايجى 118 * شرح هيئت قوشچى 123 شرح مختصر الاصول تفتازانى 118 * شمس وقهقهة 123 شرح مراح الارواح (2 نسخه) 211 / 234 * شمسيه منطق 249 شرح مطالع (3 نسخه) 119 * شمس يقين 123 شرح من لا يحضره الفقيه - لوامع صاحبقرانى * شوارع الهداية في شرح الكفاية (2 نسخه) 124 شرح نصاب گيلانى 119 * شوارق الالهام (2 نسخه) 124 شرح نصاب ؟ 119 * شواليه.. 124 شرح نصاب بياضى (3 نسخه) ؟ 120 * شواهد سيوطى عينى (2 نسخه) 124، 211

[ 289 ]

شواهد سيوطى فارسي (2 نسخه) 211 ر 231 * صيغ نكاح استرابادى 258 ضياء العيون 238 صافى 125 * ضياء القلوب 127 صحائف الاعمال 125 * طالع نامه 248 صحيفه سجاديه (8 نسخه) 125 - 126 * طالع نامه - فالنامه صراح اللغة 126 * طب، رساله، در.. (11 نسخه) 128، 129 ر 130 ر 214 ر 238 ر 257 صراط المسترشدين 251 * صرف زاهد 126 * طب الائمة (2 نسخه) 130 / 208 صرف مير 244 * الطب الجديد.. 208 صمديه - الفوائد الصمديه * طب النبي 264 صنايع شعريه 210 * طريق تحقيق قبله 202 صيغ العقود - جواهر الكلمات * عدة الداعي (2 نسخه) 130 صيغ عقود هرندى 127 * عروض العروض 131 صيغ عقود وايقاعات 224 * العروة الوثقى 259 صيغ عقود سيد محمد هاشم موسوى 231 * العزى - التصريف. صيغ عقود ؟ 254 * عقائد دينيه 198 صيغ مشكله 239 * عقائد محمد جعفر.. 240 صيغ نكاح (3 نسخه) 224 ر 256 ر 258 * عقد اللئالى 131 عقل وعشق 230

[ 290 ]

علائم ظهور 213 * فالنامه - طالع نامه علائم ظهور 131 * الفتوحات المكية 134 العنصر المبين - حاشيه قوانين * فرائد الاصول 134 عوامل جرجاني (5 نسخه) 223 / 234 / 250 / 256 / 259 * فرائض الاعمال 240 الفرائد البهية 217 عوامل ملا محسن (7 نسخه) 132 / 199 / 206 / 208 / 211 / 244 / 259 * فروغ اللغات 204 فرهنك جهانگيرى 134 عوامية الامامية - عقد اللئالى * فرهنك گلستان سعدى 135 عين الاصول 132 * الفصول المهمة في اصول الائمة 135 عين الحيوة (5 نسخه) 132 - 133 * فقه، كتاب در.. 135 عيون اخبار الرضا (2 نسخه) 133 * فقه الرضا 135 الغرر والدرر - امالي * فقه فارسي 136 غاية المأمول في شرح زبدة الاصول 133 * فقه فارسي 137 فقه اللغة 207 غنية الانام في معرفة الساعات والايام 207 * فلاحت 137 فاتحه، نحو 251 * فلك النجاة 138 فارسي هيأت (4 نسخه) 134 / 212 / 242 * فوائد احسائي 256 فالنامه 249 * فوائد بحر العلوم 220 فالنامه 258 * فوائد حائريه (5 نسخه) 138 ر 199 ر 200 ر 218 ر 246

[ 291 ]

فوائد رجاليه 246 * قصيده لام عمرو 255 الفوائد الصمدية (12 نسخه) 138 ر 199 ر 206 ر 208 ر 213 ر 215 ر 222 ر 226 ر 239 * قصيده مونس الابرار 264 قصيده ؟ 207 قواعد الاحكام (9 نسخه) 142 - 143 الفوائد الضيائيه (18 نسخه) 139 - 140 * القواعد الشريفية 143 فوائد طوسيه 259 * قواعد العقائد 143 الفوائد الملية 140 * القواعد والفوائد 144 فهرست تهذيب الاحكام 140 * القوانين المحكمة (8 نسخه) 144 - 145 فهرست شيخ طوسى 226 * قيافه شناسى، رساله در.. 259 فهرست مؤلفات علامه مجلسي 309 * كامل بهائي 145 فهرست وسائل الشيعة - من لا يحضره الامام * كامل السقيفة - كامل بهائي كافى (14 نسخه) 145 - 147 القاموس المحيط (2 نسخه) 141 * كافيه (7 نسخه) 147 ر 234 ر 237 قانونچه (6 نسخه) 141 ر 238 ر 247 ر 264 * الكافية البديعية 207 كبرى (7 نسخه) 199 ر 215 ر 222 ر 226 ر 231 ر 244 ر 256 قرآن مجيد (15 نسخه) 272 قرابادين شفائى 141 * كتاب.. 147 قرة العيون (3 نسخه) 142، 207، 216 * كتاب دركلام 148 قصيده برده 142 * كتاب.. 149 قصيده دعبل 255 * كتاب.. 149

[ 292 ]

كتاب.. 150 * گوهر مراد (2 نسخه) 154 كرية 234 * لب التواريخ - زبدة التواريخ كشف الحقائق 150 * لحمة الالبان في رضاع الصبيان 155 كشف الريبة (2 نسخه) 150 ر 211 * لذة العيش ناصرشاهى - باه نامه كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد * لطائف الانفيه في شرح الالفيه 155 عدو العلماء 151 * لغت ؟ كتاب در.. 155 كشف اللثام (4 نسخه) 151 - 152 * لغت ؟ كتاب در.. 243 كشلول بهائي 152 * لغت ؟ كتاب در.. 243 كفاية الاحكام (3 نسخه) 152 * لمعات 155 ر 209 الكفاية الوافى 152 * لمعات جامى 222 كلمات اوائل اشعار نصاب 261 * اللمعة الدمشقية (2 نسخه) 156 ر 238 كلمات اوائل اشعار الفيه 261 * لوامع الاسرار - شرح مطالع كلمات طريفه 224 * لوامع الانوار في معرفة الائمة الاطهار 156 كلمات قصار على (ع) 250 كلمات مكنونه (2 نسخه) 153 ر 216 * لوامع جامى 256 كمال الدين (2 نسخه) 153 * لوامع صاحبقرانى 156 كنز اللغات (2 نسخه) 153 - 154 * اللهوف 157 كيميا، رساله در.. (3 نسخه) 154 ر 257 * ليلى ومجنون 231 مبادى الوصول (2 نسخه) 157 گلشن راز 154 * مبدء ومعاد 248

[ 293 ]

مبشر الجنان وذخيرة المعاد 157 * مختصر كتاب ابدال طب 227 مبكى العيون 158 * مختصر المصباح الصغير 161 متاجر - مكاسب * مختصر مفتاح الهداية - راه راست مثنوى معنوى (3 نسخه) 158 * مختصر مطول (9 نسخه) 162 مجمع البحار 240 * المختصر النافع (13 نسخه) 163 162 مجمع البحرين 158 * محرم نامه 262 مجمع البيان (4 نسخه) 158 - 159 * مختلف الشيعة 163 مجمع الدعوات 159 * مخزن الاسرار الفقهية (2 نسخه) 163 مجمع الفائدة (3 نسخه) 159 - 160 * مدارك الاحكام (2 نسخه) 164 مجمع التواريخ - زبدة التواريخ مجموعه 250 * مدخل منظوم 164 المحاكمات 160 * مرآت المحققين (3 نسخه) 230 / 254 / 257 محبوب القلوب - شمس وقهقهة * مراح الارواح (5 نسخه) 165 / 223 / 225 / 256 المحجة البيضاء 160 * المراسم العلوية 223 مرافعه حيوان وانسان 165 محرق القلوب (2 نسخه) 161 * مرشد العوام (4 نسخه) 165 / 206 محفل آرا - شمس وقهقهة * مرصاد العباد 166 مختار نامه - روضة المجاهدين * مزار 166 مختصر تحفة الابرار شفتي 221 * مزار 166 مختصر توضيح المشربين 264 * المسائل الناصرية 223

[ 294 ]

مسالك الافهام (7 نسخه) 167 * معاديه، رساله در معاد 171 مشارق الانوار 168 * معالم الاصول (14 نسخه) 172 / 213 / 215 / 217 / 220 مشارق الشموس في شرح الدروس 168 مشاعر 168 * معالم العلماء 245 مشرق الشمسين 216 * معرفت تقويم، رساله در.. 255 مشواق 221 / 245 * معاني الاخبار 173 مصائب العارفين 205 * معتمر وعيينه 173 مصائب المعصومين 169 * معراج السعادة 173 المصابيح في الفقه (3 نسخه) 169 / 202 * معراج نامه 174 مصابيح القلوب سبزوارى (4 نسخه) 169 - 170 * معراج نامه 174 معراج نامه منظوم 174 مصابيح القلوب خاتون آبادى (2 نسخه) 170 * معيار الصدق - عقل وعشق معين الخواص 254 مصادقة الاخوان 245 * مغنى اللبيب 174 المصباح في شرح المفتاح 170 * مفاتيح الاصول (2 نسخه) 175 مصباح كفعمي - جنة الامان * مفاتيح الاعجاز - شرح گلشن راز لاهيجى مصباح الشريعة 170 * مفاتيح الشرايع (6 نسخه) 175 مصباح الظلمات في تفسير التورات 263 * مفاتيح الغيب 242 مصباح المبتدى وهداية المقتدى 219 * مفتاح الفلاح (4 نسخه) 176 / 213 المطول (6 نسخه) 171 * مفتاح الكرامة 176

[ 295 ]

مفرده عاصم - رساله قرائت عاصم * مناسك حج - حجيه كبيره المفصل 176 * مناسك حج ؟ 179 مقابيس الانوار 177 * مناظره شيخ صدوق 243 المقالات - سفينة النجاة * مناهج الاحكام 179 مقاليد القصود ومواليد العقود 217 * منتخب تحفة الابرار 250 مقامات الطيور - منطق الطير * منتخب الرسائل 179 مقباس المصابيح (2 نسخه) 177 * منتخب مثنوى رومى 180 مقتل 177 * منتهى المقال (2 نسخه) 180 مقتل 177 * منتهى المقال (2 نسخه) 180 مقتل ابى مخنف 177 * منشآت فرهاد ميرزا 180 مقدمه واجب سبزوارى 235 * منشات ميرزا مهدى خان 199 مقدمه واجب خوانسارى (4 نسخه) 178 / 216 / 248 / 260 * منطق، كتاب در.. 180 منطق الطير 181 مكاتيب قطب الدين 263 * منظومه در رمل 245 مكتوب.. 243 * منظومه در طب 181 مكاسب شيخ انصاري 178 * منقبة الحيدرية 205 ملحمه (2 نسخه) 178 / 259 * من لا يحضره الامام 181 ملخص التجويد 240 * من لا يحضره الفقيه (9 نسخه) 182 ملخص الكلام 232 * منهاج الفلاح 182 الملهوف - اللهوف * منهاج الكرامة 212 مناجات نامه انصاري 250 * منهاج النجاة (3 نسخه) 183 / 257

[ 296 ]

منهاج الهداية (3 نسخه) 183 * نامه حاجى كنى به صاحب روضات 266 منهاج الصادقين (5 نسخه) 184 * نان وحلوا (3 نسخه) 240 / 241 / 253 المواريث 227 * نجاة العباد 187 مواعظ 227 * نخبه كلباسى (5 نسخه) 187 / 221 المواقف 184 * نزهة الكرام وبستان العوام ؟ 187 مواهب عليه (2 نسخه) 185 * نزهة الناظر 223 موجز الحاوى لتحرير الفتاوى 201 * نصاب الصبيان (4 نسخه) 188 / 199 / 214 موجز القانون 185 موسيقى ؟ رساله در.. 256 * نصايح يوسفى - انوار الحكمة مونس الابرار - قصيده * نظم الشافيه 188 مهر وماه 246 * نقد الرجال 188 المهذب البارع في شرح مختصر * نقود المسائل 188 الشرايع 185 * نور الانوار ومصباح الاسرار 190 مهيج الاحزان 186 * نور العيون 189 ميزان الحساب 186 * نوش آفرين (3 نسخه) 190 / 203 ميزان الطبايع قطب شاهى 227 * نهج البلاغه 190 ميزان المقادير (3 نسخه) 220 / 221 / 261 * نهاية الوصول إلى علم الاصول (2 نسخه) 191 النافع ليوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر (4 نسخه) 186 / 208 / 253 * واجب الاعتقاد - اعتقادات علامه حلى وافى (2 نسخه) 192

[ 297 ]

وافية الاصول 196 * وقفنامه 193 وجيزه حاجى كلباسى 192 * هداية الطالبين 193 وجيزة التجويد 192 * الهداية في النحو 233 وجيزه صفى آبادى 206 * هداية القارى 255 وجيزه شيخ بهائي 261 * هداية المسترشدين 194 وجيزه علامه مجلسي (2 نسخه) 232 / 259 * هداية المشتاقين 194 هفت اقليم 194 وسائل الشيعة (2 نسخه) 192 * هيئت چغمينى 212 وسيلة النجاة في المبدء والمعاد 193 * يوسف وزليخا 195

[ 298 ]

چند نكته پس از اينكه چاپ اين كتاب (تا صفحه 272) به پايان رسيد دوست دانشمندمان حضرت آقاى مدرسي طباطبائي به درخواست ما آنرا مطالعه ونكات زير را يادآورى فرمودند: 1 - اخبار عليه كه در صفحه 5 معرفى شده در منزوى 6، 4408 نيز ياد شده است. 2 - منظومه أبو القاسم قارى كه در ص 8 ياد شده است همان نظم اللئالى است نگاه كنيد به منزوى 1 ر 95. 3 - ترجمه اشعار امير المؤمنين عليه السلام از سيد محسن رضوى مشهدى كه در ص 29 ياد شده، يافته شدن آن در اينجا مغتنم است شرح حال سيد محسن مذكور در جلد اول تربت پاكان ذيل سند شماره 7 آمده است. 4 - كتاب كلامي مرتضى بن محمد ساوجى كه در ص 148 ياد شده همان است كه در " آشنائى با چند نسخه خطى " جزو كتابهاى آقاى لاجوردى معرفى

[ 299 ]

شده است. 5 - از موقوفات حاجى بلال غلام مستوفى الممالك (كه در ص 196 ياد شده) چند نسخه هم در كتابخانه مدرسه رضوية قم هست. 6 - نسخه أي از زيب التفاسير كه در ص 97 معرفى شده در بادليان هست به شماره 1810 (استورى ج 1 ص 19) ومؤلف آنرا است كتاب انيس الحجج ونيز تحفة الاخيار كه هر دو در استورى 1 ر 13 و 2 ر 1141 ياد شده ونسخه هر دو در موزه بريتانيا موجود است. 7 - مصائب العارفين كه در ص 205 ياد شده در منزوى 6، 4540 ونيز " هم وغم " همين مؤلف در منزوى 6، 4567 مذكور است وآنجا نام مؤلف حسين بن على حسين بن عبد العالي ضبط شده است. 8 - خوب بود نسخه هاي كليات سعدى، گلستان وبوستان جدا جدا معرفى مى شد نه همه به عنوان ديوان سعدى. 9 - اين چند نسخه بايد در مجموعه ها معرفى مى شد ش 631، 783 و 987 و 1170 و 1226 و 1280 و 1408 و 1429 و 1586 و 1649 و 1654 به ترتيب در صفحه هاي 8 و 190 و 16 و 88 و 87 و 118 و 62 و 120 و 5 و 39 و 196. 10 - تاريخ تأليف نور العيون را در ص 189 دوشنبه 12 ربيع الثاني 1235 دانسته ايد ولى بايد اين تاريخ در اين نسخه تاريخ تحرير باشد زيرا نسخه أي مورخ 1180 در منزوى 6 ر 4563 ياد شده ودر آنجا تاريخ تأليف محرم 1178 دانسته شده است. (1)


1 - با مراجعه ثانوى به نسخه، معلوم شد تاريخ مذكور تاريخ تحريراين نسخه است وتاريخ پايان تأليف در اين نسخه 9 ج 2 سال 1169 ضبط شده است ولى با مرورى سطحي، در متن كتاب، معلوم شد كه اين تاريخ ونيز تاريخ مذكور در فهرست منزوى هم اشتباه است زيرا در خود كتاب تصريح شده كه مؤلف. در غره ربيع الاول سال 1179 مشغول نگارش آن بوده است. رضا استادى *

[ 300 ]

درست نامه صفحه سطر غلط صحيح 1، 2، 1650، 1658 7، 10، 955، 995 15، 5 انجيل ترجمه انجيل 43 پاورقى حمد مدح 65، 6 الحضره الحضرة 67، 1 (ذريعه 7 ر 83) زايد است 71 سطر آخر يك دوره از يك دوره 83، 1 الهذايه الهداية 88، 1 سرعيه شرعيه 144، 12، 11205، 1205 145، 12 طبرسي طبري

[ 301 ]

153، 13 نسخه نسخة 158، 12 قطعه قطعه أي 161، 17 من في 171، 13، 10409، 1049 179، 9 شفقى شفتي 189، 2 محمد شريف محمد تقى الشريف 189، 3 تاريخ تحرير اين نسخه است نه تاريخ پايان تأليف 189، 22 اشرف اشرق 196، 4 گويا زايد است 199، 10 ف د 205، 16 عبدالعلى حسين بن على حسين بن عبدالعلى 229، 15 ش ش 1129 230، 11 س ج 248، 3 شره شرح 261، 10 اول اوائل اشعار نصاب 263، 6 دبايح ذبايح 264، 16 مجموعه ش ش 265، 15 مجموعه ش ش 266، 1 و 5 مجموعه ش ش 266، 3 نامه أو نامه سيد محمد حسن مذكور 272 - 2 - 504 دو نسخه از كتابهاى اين كتابخانه ش 504 دارد 281 - 9 الاسفار الاربعة، حل مشكل افتاده است

[ 302 ]

ساير آثار چاپ شدهء نگارنده 1 - فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه مدرسه فيضيه قم سه جزء در دو مجلد. 2 - فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه مدرسه حجتيه قم. 3 - فهرست صد وشصت نسخه خطى از يك كتابخانه شخصي. 4 - فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه مدرسهء چهل ستون مسجد جامع تهران. 5 - فهرست نسخه هاي كتابخانه مرحوم آية الله آقاى حاج سيد احمد زنجاني، اين فهرست با همكارى حضرت آقاى مدرسي طباطبائي تهيه شده وبا فهرست نسخه هاي مدرسه چهل ستون در كتاب آشنائى با چند نسخه خطى به چاپ رسيده است. 6 - مدارك نهج البلاغه، بخثى كوتاه پيرامون.. 7 - تحقيقي درباره دعاى ندبه چاپ دوم. 8 - توضيحي پيرامون " غنيمت " در آيه خمس. 9 - كلمات الاعلام حول جواز الشهادة بالولاية في الاذان والاقامة. 10 - اصول دين براى همه چاپ چهارم. 11 - چهل داستان چاپ دوم. 12 - شفاعت در احاديث اسلامي، اين نوشته به عنوان فصل هشتم ونهم كتاب شفاعت در قلمرو عقل وقرآن وحديث چاپ شده است. 13 - تحقيق در يك مساله فقهى " ريش تراشى ". 14 - يادنامه علامه مرحوم آقا سيد أبو تراب خوانسارى. 15 - خاتميت از ديدگاه عقل وقرآن چاپ دوم. 12 - شفاعت در احاديث اسلامي، اين نوشته به عنوان فصل هشتم ونهم كتاب شفاعت در قلمرو عقل وقرآن وحديث چاپ شده است. 13 - تحقيق در يك مساله فقهى " ريش تراشى ". 14 - يادنامه علامه مرحوم آقا سيد أبو تراب خوانسارى. 15 - خاتميت از ديدگاه عقل وقرآن چاپ دوم. 16 - بررسى قسمتي از كتاب شهيد جاويد.

[ 303 ]

كتابهايى كه با مقدمه وتصحيح وتخريج نگانده چاپ شده است 17 - ارشاد المستبصر في الاستخارات تأليف علامه مرحوم سيد عبد الله شبر. 18 - رسالة في حلق اللحية تأليف علامه مرحوم حاج شيخ جواد بلاغى اين رساله ضميمه تحقيق در يك مساله فقهى چاپ شده است. 19 - الفصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا تأليف علامه مرحوم سيد حسن صدر كاظمي. اين رساله در كتاب آشنائى با چند نسخه خطى چاپ شده است. 20 - تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد تأليف علامه مرحوم سيد عبد الله شبر، با همكارى حضرت آقا حسيني اشكوري. 21 - خلاصة التوحيد تأليف يكى از رجال دوره قاجار، از انتشارات كتابخانه مدرسه چهل ستون. كتابهائى كه تهيه وتنظيم آن بعهده نگارنده بوده است. 22 - تفسير سوره حمد تأليف مرحوم آية الله حاج سيد حسن فريد اراكى. 23 - خدا ونظام آفرينش، از انتشارات كتابخانه مدرسه چهل ستون. 24 - خداو صفات جمال وجلال از انتشارات كتابخانه مدرسه چهل ستون. 25 - علم غيب يا آگاهى سوم.

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية